Samarkand

  0
  1043
  Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců

  Naše cesta po Uzbekistánu pokračuje přejezdem z Buchary do
  Samarkandu. Je již pozdní odpoledne, když náš autobus najíždí na okraji
  města na dálnici M37 a my se vydáváme na zhruba třista kilometrů dlouhou
  cestu. Dálnice vede podél řeky Zaravšan, kolem níž se rozkládá úrodný
  pruh země, táhnoucí se jako zelený had jinak nehostinnou pouštní krajinou.
  Cesta po kvalitní vozovce rychle ubíhá a tak po zhruba čtyřech hodinách
  jízdy přijíždíme do věhlasného Samarkandu a ubytováváme se
  v hotelu Bek Samarkand. Město vzniklo v osmém století před naším
  letopočtem a bývalo významným místem na Hedvábné stezce. Dnes
  v Samarkandu žije přes půl milionu obyvatel a je tak druhým
  největším městem v zemi. O bohaté historii města svědčí řada
  památek, které se zde nacházejí a pro které bylo zapsáno na seznam
  kulturního dědictví UNESCO.

  Mauzoleum Timurovců


  Na druhý den ráno vyjíždíme na prohlídku centra. Nejprve směřujeme do
  Bulvar parku, objedeme sochu Amira Timura stojící na jeho severním okraji a
  pokračujeme k mauzoleu Timurovců. Pochvíli již kráčíme po
  prosluněné dlažbě k budově s výrazným vstupním portálem,
  dvěma minarety a ohromnou kopulí ozdobenou žebrováním. Obvodové zdi hrobky
  jsou opatřeny keramickým obkladem se složitými vzory,
  s převládající modrou barvou. Nejprve projdeme bránou a poté přes
  nádvoří do mauzolea. Mineme portrét Amira Timura visící na stěně a pak
  vcházíme do samotné krypty. Stěny i kopule síně jsou velkolepě
  ozdobeny ornamenty zlaté barvy a uprostřed hrobky je umístěno několik
  prostých mramorových kenotafů ohrazených mramorovým zábradlím. Mezi
  náhrobky se vyjímá sarkofág z temně zeleného nefritu, patřící
  samotnému Tamerlánovi jak se panovníkovi říkalo. Okolo ohrazení se tísní
  množství lidí a tak mám co dělat, abych se protlačil na druhou stranu a
  mohl pořídit fotografii celé hrobky. Po prohlídce ještě sestupujeme do
  podzemních prostor v zadní části mauzolea, kde se nachází prodejna
  suvenýrů a řemeslných výrobků. Poté opouštíme hrobku Amira Timura,
  nelítostného dobyvatele a vládce, který ve čtrnáctém století vytvořil
  velikou říši, jenž zaujímala podstatnou část střední Asie.

  Registan


  Prohlídka Samarkandu pokračuje na náměstí Registan. Přicházíme nyní
  před široké schodiště, tvořící otevřenou stranu náměstí, jehož
  zbývající strany obklopují tři madrasy, postavené v průběhu
  patnáctého až sedmnáctého století. Zastavujeme se, abychom si vychutnali
  jedinečný pohled na soubor těchto historických objektů, které dohromady
  vytváří naprosto dokonalý harmonický celek. Nejvýraznějšími prvky
  madras jsou jejich kopule, se smaragdově zbarveným keramickým povrchem. Také
  jejich vstupní portály, minarety a obvodové zdi, mají keramický povrch
  zdobený pestrými obrazci. Nyní procházíme parkem k madrasám. Cestou
  míjíme lavičku, na níž posedávají místní ženy s barevnými
  šátky na hlavách a z nedalekého parku, na nás zhlíží socha Islama
  Karimova, bývalého prezidenta země. Před madrasami je živo, turisté
  o překot fotografují tu krásu anebo pózují před objektivy. Samotnou
  prohlídku začínáme v madrase Sherdor, která má na portále
  vyobrazení dvou lvů, což je pro islámskou kulturu nezvyklé. Vnitřní
  prostory madrasy jsou pak neméně dekorativní, jako ty vnější. Během
  prohlídky vstupujeme také do bývalých ubytoven pro žáky a do učeben, ve
  kterých se nachází muzeum a také prodejny suvenýrů. Na nádvoří madrasy
  stojí improvizované jeviště s řadami židlí kolem, což svědčí
  o tom, že se zde konají kulturní akce. Prohlídka pokračuje
  v madrase Tillya Kori. Tato památka vyniká bohatou zlatou výzdobou
  hlavní chodby a sálu. Kromě jiného jsou zde vystaveny staré fotografie,
  zachycující stav této památky před rekonstrukcí. Při pohledu na ruiny
  zachycené na obrázcích, se ani nechce věřit, že byla toto skvostná budova
  v tak špatném stavu. Nyní přecházíme do madrasy Ulug Bega, jejíž
  třicetpět metrů vysoký vstupní portál, je kromě jiného, ozdoben také
  vyobrazením hvězd. Jeden z jejích minaretů je očividně vychýlený od
  svislé osy, což je důsledek zemětřesení. Spolu se špalírem
  návštěvníků vstupujeme na nádvoří madrasy, které je překrásně
  zdobené glazovanými kachlíky uspořádanými do obrazců a kaligrafických
  motivů. Nyní procházíme nádvořím obklopeným bývalými ubytovnami
  studentů, ve kterých jsou rovněž umístěny prodejny suvenýrů. Prohlídka
  třetí, tedy poslední madrasy končí a my se kolem budovy někdejšího
  bazaru Chorsu, vydáváme za dalšími pamětihodnostmi Samarkandu.

  Mešita Bibi Chanum


  Opouštíme náměstí Registan a procházíme Taškentskou ulicí, která je
  pěší zónou. Cestou míjíme školu, z níž se hrnou žáčci, kterým
  právě skončilo vyučování. Děti jsou oblečené do školních uniforem a
  jsou stejně rozverné jako mládež u nás. Doprovázeni dětským
  smíchem, pochvíli přicházíme k obrovskému vstupnímu portálu mešity
  Bibi Chanum. Svatostánek nechal postavit koncem čtrnáctého století Amir
  Timur a ve své době patřil mezi největší na světě. Vcházíme čtyřicet
  metrů vysokou bránou na nádvoří mešity, která byla značně poškozena
  zemětřesením, ale jak můžeme vidět kolem sebe, tak i to co z ní
  zbylo je impozantní. Nyní se usazujeme ve stínu vysokých stromů na kamennou
  zídku a posloucháme výklad průvodce. Poté procházíme na protější
  stranu nádvoří pod monumentální kopuli, opatřenou žebrováním a
  keramickým obkladem. Cestou ven ještě obdivujeme asi dva metry vysoký
  mramorový stojan na korán, stojící na nádvoří a poté odcházíme
  z jedné z nejnavštěvo­vanějších památek ve městě.

  Siab Bazar

  V těsném sousedství mešity se nachází Siab Bazar, ke kterému
  právě směřujeme. Pochvíli již vcházím ozdobnou bránou na největší
  městské tržiště, které má rozlohu asi dvěstěkrát dvěstě metrů a je
  převážně tvořeno dlouhými pavilony s řadami pultů. Jen co vejdu do
  prvního pavilonu, jsem obklopen všemožnými sladkostmi, včetně
  nejrůznějších variant cukrovinky navat, která mě připomíná náš
  cukrkandl. Na dalších pultech je vystaveno nepřeberné množství
  všemožných ořechů a výrobků z nich, mezi nimiž nechybí ani
  specialita kazinaki, což jsou lisované ořechy s cukrem. Postupuji dál a
  míjím pulty se sušeným ovocem, úhledně navršeným v plastových
  mísách. Nepřehlédnutelné jsou zejména hromady sytě oranžových
  sušených meruněk, kterým se říká kuraga. Pokaždé když projdu kolem
  nějakého pultu, neuniknu pozornosti prodavačů, kteří ihned nabízí
  ochutnávku svých produktů. Směsice vůní, kterou nyní cítím napovídá,
  že přicházím do oddělení s kořením, jehož nejrůznější druhy,
  celé i mleté, jsou vystaveny v otevřených pytlích naskládaných
  do řad. To se již blížím do středu tržiště k jídelně, ze které
  je cítit aroma podávaných pokrmů. Kolem malých provozoven s rychlým
  občerstvením, posléze přicházím mezi stánky s všemožnými
  potřebami pro domácnost. Posléze se dostávám na druhý konec bazaru, kde
  převažují stánky s čerstvou zeleninou a ovocem a také
  s tradičním středoasijským nekvašeným chlebem lepjoškou. Čas
  vymezený na prohlídku bazaru vypršel a tak opouštím barvité tržiště a
  spolu s ostatními pokračujeme v prohlídce Samarkandu.

  Pohřebiště Shahi Zinda


  Po lávce pro pěší překonáváme frekventovanou ulici a parkem, který se
  rozkládá podél ní, přicházíme k významné památce,
  k pohřebišti Shahi Zinda. Vysokou bohatě zdobenou bránou vstupujeme do
  nekropole, ve které jsou pohřbeni především členové královských rodin a
  významné náboženské a vojenské osobnosti. Od mešity stojící
  u brány, se vydáváme uličkou, která míří vzhůru na přilehlý
  kopec, na prohlídku nekropole. Podél uličky stojí více než dvacet hrobek,
  které jsou veliké jako menší svatyně a jsou vesměs bohatě ozdobeny
  majolikou modré barvy, s okouzlujícími vzory. Zdejší mauzolea
  pochází většinou ze čtrnáctého a patnáctého století, ale na
  pohřebišti se nachází i pozůstatky starších budov. Stoupáme
  uličkou až na vrchol kopce, kde stojí rozsáhlé mauzoleum
  s překrásnou výzdobou, uctívané jako památník Kusam Ibn Abbáse,
  bratrance proroka Mohammeda.

  Observatoř

  Opouštíme nekropoli a autobusem odjíždíme ke středověké observatoři,
  nacházející se na severozápadním okraji města. Observatoř, kterou nechal
  postavit panovník a astronom Ulug Beg, pochází z patnáctého století a
  sloužila k astronomickým pozorováním a ke studiu. Když stoupáme po
  širokém schodišti na kopec k observatoři, míjíme nejprve skupinu
  svatebčanů a poté přicházíme na vrchol, k jezdecké soše Ulug Bega.
  Pak se přemísťujeme k zastřešenému výkopu, ve kterém se nachází
  nejrozměrnější exponát muzea, asi desetimetrový oblouk, jenž byl
  součástí čtyřicet metrů dlouhého sextantu. Prohlídka pokračuje
  v muzeu, umístěném v krásně zdobené budově, kde jsou vystaveny
  astronomické přístroje a další exponáty. Zde v observatoři nad
  městem, prohlídka Samarkandu končí. Zároveň také končí naše cesta po
  Uzbekistánu, zemi s bohatou historií, která se může pyšnit tak
  věhlasnými místy, jako je Taškent, Chiva, Samarkand či Buchara. Místy,
  jejichž samotná jména, v sobě mají nádech dálného Orientu.