Pobřeží Atlantiku

  0
  536
  Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu

  Během našeho pobytu v jižním Senegalu, který je druhou zemí na
  naší cestě po západní Africe, jsme ubytováni v hotelu Maya,
  ležícím na pobřeží Atlantického oceánu. Po včerejším večerním
  příjezdu, se probouzíme do dalšího dne našeho pobytu a za krásného
  slunečného rána míříme na snídani. Ta se podává v jídelně,
  která má jednu stěnu otevřenou do zahrady. K snídani, kterou
  servíruje pozorná obsluha, máme omeletu, bagetu, máslo, sýr a džem a
  k tomu ještě džus, čaj a kávu. Po jídle se vracíme do bungalovu a
  chystáme se, že se půjdeme vykoupat.

  Pláž


  Po betonovém chodníčku se dostáváme do tropické zahrady, která je
  součástí hotelového areálu, mezi palmami pak přejdeme k nízkému
  plotu a brankou projdeme na břeh Atlantiku. Před sebou nyní máme asi
  padesát metrů širokou pláž pokrytou jemným pískem a za ní nesmírný
  oceán. Na břeh se valí nekonečný příboj vln, doprovázený silným
  hukotem. Náš plán, že se vykoupeme v Atlantiku bere za své díky
  vlnám, které jsou vysoké zhruba dva metry a které nás při prvním pokusu
  vstoupit dále do vody, zahání zpátky na břeh. Místo koupání se tedy
  vydáváme na procházku. Kráčíme pískem po pláži, která je zcela
  liduprázdná a ani zde nejsou žádné slunečníky. Okraj pláže je pokryt
  velikým množstvím vyplavených mušlí a nevysoký břeh je porostlý
  tropickou vegetací. Cestou míjíme také odpadky a rovněž chuchvalce
  rybářských sítí, vynesených sem příbojem. Poté co dorazíme na okraj
  malého zálivu, čeká na nás překvapení. Po písku se totiž pohybuje
  stádo skotu, spásajícího oddenky rostlin rostoucích na břehu. Chvíli
  sledujeme rohatá zvířata při pastvě a pak pokračujeme v procházce.
  Jen co se vzdálíme od stáda, narazíme na rybáře. Muž je oblečen
  v tričku a v plavkách, stojí ve vodě a opakovaně nahazuje udici
  do vln. Přitom je opětovně až do výše pasu zaplavován vlnami. Slunce již
  pořádně pálí a tak jsme rádi, že jsme si sebou vzali pokrývku hlavy. Po
  nějaké době nás čeká další překvapení, kterým jsou velké hromady
  mušlí, navršených na břehu. Domorodci totiž lastury sbírají a
  používají je jako stavební materiál, když je přidávají do betonu. My
  také během cesty sbíráme mušle. Za chvíli jich však máme tolik, že je
  již nemáme kam dát a tak vytřídíme jen ty nejhezčí, které si bereme
  sebou. Zhruba po hodině chůze přicházíme na místo, kde po celé šířce
  pláže vystupuje z písku zvětralá vyvřelina. Na chvíli zde usedáme a
  pozorujeme oceán a břeh, na němž se v oparu na konci dlouhého zálivu,
  rýsuje silueta města Cap Skirring. Naše procházka končí a my se vracíme
  zpátky. Nepočítaje tři hotelové hosty, kteří se sluní na pláži našeho
  hotelu, potkali jsme během celé procházky, jednoho jediného člověka.

  Čtyřkolky


  Odpoledne nasedáme do autobusu, který nás dopravuje z hotelu do Cap
  Skirringu. Na náměstí odbočujeme na ulici vedoucí do přístavu a po
  chvíli zastavujeme u půjčovny čtyřkolek. Na programu máme totiž
  projížďku po okolí města. Není zde ale celá naše skupina, nýbrž jen
  osm odvážlivců, kteří se nyní rozdělují do párů. Nežli budou
  připraveny všechny čtyřkolky, musíme chvíli čekat a tak si krátím čas
  fotografováním. Kromě jiného, mám také v úmyslu vyfotit dvě
  kolemjdoucí ženy, nesoucí na hlavě rozměrný náklad. Přistupuji
  k nim a naznačuji, že je chci fotit. Obě ženy zavrtí hlavou, že ne a
  jedna z nich, mě navíc odhání rukou. Musím tady svého záměru
  zanechat. Úplně se však nevzdávám a vyfotím si ženy nepozorovaně,
  alespoň zezadu. Během čekání se také dáváme do řeči s mladíkem,
  který má čtyřkolky na starosti. Ten se ptá z jaké jsme země a když
  zjistí, že z Česka, ihned říká, že zná naše fotbalisty Čecha a
  Nedvěda a také Spartu Praha. Poté se ještě pochlubí, že Senegalci
  porazili na posledním mistrovství světa ve fotbale Polsko. Nyní se cítím
  trochu zahanben, neboť naši fotbalisté, se na rozdíl od této africké
  rozvojové země, na závěrečný turnaj vůbec neprobojovali. Mezitím jsou
  přistaveny všechny čtyřkolky a tak zamíříme ke strojům.

  Instruktáž

  Já s partnerkou si vybíráme čtyřkolku zelené barvy a usazujeme se
  na nevelké sedadlo. Poté nám správce půjčovny dává krátkou
  instruktáž. Při tom na nás mluví anglicky a náš průvodce vše
  překládá do polštiny. Moje představa o tom, že se čtyřkolka
  ovládá stejně jako motocykl, se během školení ukazuje být zcela mylná a
  tak se vzhledem k tomu, že rozumím výkladu tak sotva napůl, snažím
  hlavně zapamatovat, jak se stroj brzdí. Instruktáž končí, nato všichni
  startujeme své stroje a poté se po troše zmatků, dává celá malá kolona
  do pohybu. V čele jede průvodce, který jediný sedí na čtyřkolce
  sám. Nejprve jedeme po vyasfaltované ulici směrem k pobřeží. Poté
  odbočíme na prašnou cestu, která prochází podél rybářského trhu, jenž
  se rozkládá na pláži. Nyní během jízdy míjíme dlouhé řady
  rybářských lodí, ležících v písku nedaleko od břehu. Před těmito
  plavidly, jsou pak v několika řadách umístěny desítky
  přístřešků, ve kterých se prodávají ryby. Jelikož je podvečer, je trh
  již téměř prázdný. Vzduch v okolí je prosycen intenzivním pachem
  z ryb a také kouřem, vznikajícím při pálení dřevěného uhlí. Jeho
  výroba totiž probíhá v prostoru mezi cestou a pláží, jak je patrné
  nejen podle kouře ale i podle hromad dřeva, navršených podél cesty a
  již hotového uhlí, uloženého ve velikých pytlích. Poté co mineme rybí
  trh, stočí se cesta k pobřeží a přivádí nás na pláž, kde náš
  průvodce zastavuje.

  Projížďka


  Nyní se všichni shromáždíme kolem průvodce a čekáme na instrukce. Ten
  říká, že pojedeme po pláži a upozorňuje nás, že v žádném
  případě nesmíme vjíždět do vody. Pokračujeme v jízdě. Mokrý
  písek pokrývající pláž je dostatečně pevný, takže se čtyřkolky
  neboří a zanechávají za sebou jen mělkou stopu. Postupně během jízdy
  zrychlujeme, až naše stroje na široké pláži dosáhnou rychlosti padesát
  kilometrů za hodinu. Za krátko tak přijedeme k místu, ke kterému jsme
  došli během předchozí procházky a kde přes celou šířku pláže,
  vyčnívá z písku láva. Tento asi dvacet metrů dlouhý úsek je
  značně nerovný, s výčnělky vysokými kolem třiceti centimetrů.
  Všichni před touto překážkou zastavujeme a čekáme, co udělá průvodce.
  Ten se se svým strojem dává do pohybu, bravurně zdolává lávovou bariéru
  a ukazuje nám, kudy máme projet. Za ním se přes překážku dostávají
  další stroje. Nyní je řada na nás. Obezřetně se rozjíždím a vedu stroj
  přes lávu. Ten se s námi nebezpečně kolíbá a naklání, až mám
  pocit, že se musíme převrátit. Partnerka za mými zády, mě při tom
  neustále nabádá k opatrnosti. Čtyřkolka je ale neobyčejně stabilní
  a tak překážku bez újmy zdoláme. Před námi je nyní znovu zcela volná
  pláž a tak zkoušíme se svými stroji různé manévry a soupeříme, kdo
  z nás je rychlejší. Během cesty projedeme také kolem našeho hotelu.
  Po chvíli se před námi objeví stádo skotu a tak zpomalujeme a opatrně jej
  objíždíme. Jízda poté bezproblémově pokračuje a my si jí opravdu
  užíváme. Po ujetí asi patnácti kilometrů průvodce zpomaluje a odbočuje
  z pláže. Projížďka nyní pokračuje po písečné cestě. Zprvu si
  nejsem jist, zda tudy vůbec projedeme, neboť kola se boří do hlubokého
  písku a čtyřkolka se smýká z jedné strany cesty na druhou. Stroj je
  ale i na tomto terénu stabilní a neuvěřitelně průchodný. Úzká
  cesta se klikatí mezi keři a stromy a chvílemi to vypadá, že musíme do
  některého z nich narazit. Nakonec i tuto nástrahu zdárně
  zdoláváme a zhruba po dvou kilometrech dobrodružné jízdy pískem
  přijíždíme k silnici, po které se vracíme do Cap Skirringu. To se
  již stmívá a řidiči ostatních strojů rozsvěcují světla. Já si ale
  nemohu vzpomenout jak rozsvítit a tak se během jízdy domlouvám
  s kolegou jak na to. Nakonec také rozsvěcuji a zařazuji se do kolony.
  Když se po asi jeden a půl hodině vracíme zpátky do města
  k půjčovně, je již zcela tma. Adrenalinová projížďka na
  čtyřkolkách končí a musím říci, že i přes moje počáteční
  obavy, byla pro nás oba velice povedeným zážitkem.