Guinea Bissau

  0
  667
  Hranice mezi Senegalem a Guineou Bissau

  Další zemí, kterou na naší cestě po západní Africe navštěvujeme, je
  Guinea Bissau, do které přijíždíme z jižního Senegalu. Země má
  rozlohu přes třicetšesttisíc kilometrů čtverečních a žije v ní
  kolem dvou milionů obyvatel. Poté co přijedeme na guinejskou stranu
  hraničního přechodu, odchází náš průvodce s pasy ke kontrole.
  Hraniční přechod vyhlíží podobně jako hranice mezi Gambií a Senegalem,
  kterou jsme překračovali před pár dny. Také zde stojí podél silnice
  hliněné domky s obchůdky, pobíhají tu děti a domácí zvířata a
  povalují se tu odpadky. Čekání nebere konce a tak se vydávám do jednoho
  z krámků, abych koupil nějaké občerstvení. V tmavé místnosti
  se nachází prodejní pult a na stěně za ním visí police, na které jsou
  narovnány lahve s alkoholem. V rohu místnosti pak leží balíky
  s vodou. K mému velkému překvapení zde dostávám nejen balenou
  vodu ale i vychlazené pivo, které prodavač vyndává z chladicího
  boxu, jenž bych v této chatrči nečekal. Po dlouhém čekání se vrací
  průvodce se štosem pasů v ruce a my můžeme pokračovat v cestě.
  Nastupujeme do autobusu a ten se s námi vydává na cestu do vnitrozemí,
  před tím však musí prokličkovat retardérem z pneumatik, které jsou
  rozmístěny podél silnice.


  Cesta do metropole

  Krátce za hraničním přechodem obklopí silnici tropický les porostlý
  exotickými dřevinami, který nás dovede do města Sao Domingos. To vypadá
  stejně jako ta, která jsme viděli v Gambii a Senegalu. Tvoří jej
  převážně nízké domy a většina ulic má nezpevněný povrch pokrytý
  červenou hlínou. Za městem silnice znovu prochází lesem, který se
  střídá se savanami, porostlými keři a ojedinělými stromy. Ihned po
  překročení hranice, se kvalita silnice výrazně zhorší. Vozovka je nyní
  plná výmolů a děr, takže cesta ubíhá jen velmi pomalu. Na některých
  úsecích je silnice tak rozbitá, že po ní nelze vůbec projet.
  V takovýchto místech si řidiči vytvořili objízdnou trasu, vedoucí
  souběžně se silnicí. Podobných úseků během cesty zdoláváme několik a
  pokaždé jsou dlouhé minimálně několik desítek metrů. Posléze
  přijíždíme k řece Abul River, na jejímž břehu leží město
  Ingoré. Za ním se znovu rozkládá lesnatá krajina, která se mění až
  u jedné z velkých guinejských řek Cacheu, v jejímž okolí
  se nachází mokřady s rýžovými políčky. Následují znovu savany,
  přes které se dostáváme do města Bula. Kromě obligátních nízkých
  domů, zde stojí také křesťanský kostel, neboť v Guineji Bissau
  žijí rovněž křesťané, představující asi pět procent obyvatel země.
  Následuje průjezd řídce obydlenou krajinou, kterou dojedeme až
  k další velké řece Mansoa. Po jejím překonání, nás stále mizerná
  silnice přivádí do hustě obydlené oblasti a posléze až na okraj hlavního
  města.

  Hlavní město

  Po několika hodinové jízdě, přijíždíme do guinejsko-bissauské
  metropole Bissau, ve které žije kolem půl milionu obyvatel. Nejprve
  projíždíme kolem letiště a poté dojedeme na kruhovou křižovatku, za
  níž najíždíme na hlavní městskou dopravní tepnu, směřující do
  centra. Provoz na čtyřproudé ulici je čilý, přičemž značnou část
  vozidel tvoří letité modrožluté a modrobílé taxíky. Cestou do centra
  míjíme řady dvou až třípodlažních domů, které podle jejich vzhledu
  již něco pamatují, dále starší koloniální vily a také několik
  výstavných budov. Nejprve je to sídlo vlády, pak palác banky Afrika
  Ocidental a ambasáda Francie. Mezi těmito objekty stojí mešita de Bissau,
  která má fasádu růžové barvy a dva netypické čtyřboké minarety.
  Zastoupení muslimské víry, není v Guineji Bissau tak výrazné jako
  v Gambii a Senegalu, neboť k islámu, se hlásí necelá polovina
  obyvatel země. Polovina populace, pak vyznává domorodé náboženství.
  Během jízdy projíždíme také kolem několika tržišť, která jsou plná
  lidí. Jak se blížíme do centra, provoz je stále hustší. Nyní
  najíždíme na třídu Francisco Mendes a projedeme kolem moderní budovy
  parlamentu, pak kolem několika velvyslanectví a nakonec podél fotbalového
  stadionu, za kterým odbočíme směrem do přístavu. Posléze přijíždíme
  na náměstí Che Guevary, kde zastavujeme na malém parkovišti. Jen co
  vystoupíme z autobusu, již jsou u nás pouliční prodejci a
  nabízejí arašídy, oříšky kešu a pomeranče. Zdejší prodejci však
  nejsou tak dotěrní, jak to bývá zvykem v některých zemích. Poté co
  je odmítneme, nenaléhají na nás a ani za námi nejdou, aby nás přemlouvali
  k nákupu.

  Procházka


  Na programu nyní máme prohlídku centra. Opouštíme kruhové náměstí a
  kolem budovy Francouzského kulturního centra se vydáváme směrem
  k pobřeží. Podél ulice stojí směsice přízemních
  i vícepodlažních domů s omšelými barevnými fasádami. Na
  chodníku jsou rozloženy řady stánků nabízejících různé produkty, od
  masa, přes ovoce a zeleninu, až po nápoje v lahvích. Když se chystám
  vyfotografovat prodavače u stánku, odmítavě kroutí hlavou. Jak je
  vidět, neochota místních lidí se fotit, je zde stejná jako před tím
  v Senegalu. Postupujeme dál a míjíme centrální tržiště, kolem
  něhož se dostáváme k pevnosti Saó José da Amura. Pevnost postavili
  Portugalci v osmnáctém století a dnes je v ní muzeum. Nyní
  procházíme podél hradeb, které jsou jen asi pět metrů vysoké a jsou na
  nich umístěna historická děla. Od opevnění se přemísťujeme na ulici
  Amilcar Cabral. Cestou po této široké třídě, pojmenované po vůdci odporu
  proti portugalským kolonistům, míjíme katolickou katedrálu se dvěma
  věžemi, budovu pošty a šestipodlažní luxusní hotel Bissau Royal. Posléze
  přicházíme do samého středu města, na náměstí Národních hrdinů.
  Poté projdeme kolem hotelu Imperial, který je sedmi podlažní a přes rušný
  kruhový objezd, se nakonec dostáváme doprostřed náměstí. Zde leží park,
  v jehož středu stojí vysoký štíhlý památník, věnovaný hrdinům
  boje za nezávislost. Posléze se vracíme zpátky na okraj náměstí, kde si
  v malém bistru dáváme espreso a během jeho popíjení, sledujeme
  další významné budovy stojící kolem náměstí. Především je to
  Prezidentský palác, postavený v koloniálním stylu, budova
  Etnografického muzea se zajímavou okrouhlou věžičkou a rozlehlá vila,
  v níž sídlí ústředí jedné z místních politických stran.
  Celé okolí této budovy je vyzdobeno vlaječkami v národních barvách a
  jak se později dovídáme, je tato výzdoba součástí volební kampaně,
  která právě v zemi probíhá. Po malém občerstvení pokračujeme
  v procházce. Nejprve projdeme kolem několika zastupitelských úřadů,
  pak mineme omšelou školní budovu a dostáváme se na ulici Domingos Ramos. Ta
  je stejně jako další hlavní třídy vyasfaltována, na rozdíl od
  některých bočních ulic, které jsou prašné. Podél třídy Domingos Ramos
  stojí pěkné ale zanedbané domy z koloniálního období, ve kterých
  sídlí banky, hotely a různé obchody. Posléze nás tato rušná ulice
  přivádí zpátky na náměstí Che Guevary, kde naše procházka končí.


  Oběd

  Do plánovaného odjezdu máme ještě nějaký čas a tak se usazujeme
  v restauraci hotelu Kalliste, stojícího na náměstí, abychom si dali
  oběd. Na výběr máme kromě minutkových jídel také různé druhy pizzy,
  neboť součástí restaurace je také pizzerie. Nakonec si vybíráme rybu a
  k pití místní pivo. Po krátkém čekání si již pochutnáváme na
  výborném pokrmu a na chladném pivu. Za porci jídla posléze platíme
  pěttisíc franků, což je asi osm euro. Cena oběda je pak zhruba stejná,
  jako za obdobné jídlo v sousedním Senegalu. Po obědě se
  shromažďujeme u autobusu a posléze odjíždíme do nedalekého
  přístavu. Za chvíli již vystupujeme na molu a pomáháme řidiči sundat
  naše kufry ze střechy vozu. Zavazadla poté ukládáme dovnitř vozidla, kde
  zůstanou uložena po celou dobu našeho pobytu na ostrovech, na které se
  právě chystáme odplout. Řidič poté odjíždí s autobusem na
  parkoviště a my nastupujeme na člun kotvící u mola. Sebou každý
  máme jen malý batoh, obsahující to nejnutnější oblečení a potřeby na
  třídenní pobyt. Poté co se usadíme na lavice, plavidlo vyplouvá. Začíná
  se tak poslední a jak všichni čekáváme, také nejzajímavější část
  naší cesty.