Staňte se nesmrtelnými!

Home Fóra Plkárna Staňte se nesmrtelnými!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 7 roky a 5 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1084 Odpovědět
   milan
   Host

   Člověk v sobě nese předpoklad stát se nesmrtelným! Musí však
   usilovat o to, aby tuto metu dosáhl. Posláním každého z nás je
   dosažení vlastní nesmrtelnosti! Právě tento cíl by měl být tím
   nejdůležitějším, o co bychom měli usilovat. Pokud totiž o svou
   nesmrtelnost usilovat nebudeme, nikdy ji ani nemůžeme dosáhnout.

   Základní povinností člověka je, aby se stal bytostí prodchnutou citem.
   Má být citovým člověkem, který se ve všem vždy řídí pouze svými
   city. Jeho cítění má stát nad jeho rozumem a má mu být jednoznačně
   nadřazeno. Rozum člověka má tedy stát ve službách citu!

   Citový člověk má totiž v čistotě svého cítění spojení
   s celým stvořením a ve chvílích nejvyšší citové vroucnosti se
   dokáže povznést až k trůnu Nejvyššího. Citový člověk soucítí
   se všemi lidmi, jakož i se všemi ostatními živými bytostmi i s
   celou přírodou a proto nečiní nic, co by je poškozovalo. V každé
   situaci se řídí hlasem svědomí, oním Božím Zákonem v něm,
   protože i svědomí je součástí našeho citu.

   Citový člověk si uvědomuje, vnímá a vyciťuje celistvost bytí, to
   znamená jeho hmotnou i mimo hmotnou realitu a proto ví, že žádná smrt
   ve skutečnosti neexistuje. Že existuje jen přirozený přechod do jiné
   roviny bytí, kdy lidská duše pouze odkládá své pozemské tělo tak, jako
   když se někdo zbavuje svého obnošeného šatstva.

   Pro citového člověka proto smrti vůbec není, protože ve svém citovém
   nadhledu stojí nad ní a přehlíží ji. A v tomto jeho nadhledu nad
   smrtí, která se týká pouze jeho hmotného těla, avšak nikdy ne jeho ducha
   spočívá jeho nesmrtelnost! Takový člověk je totiž doma v celém
   stvoření, ať už se nachází v hmotnosti, nebo v jemnějších
   úrovních bytí mimo této země.

   Člověk, který se řídí svými city a jehož rozum stojí ve službách
   citu žije v harmonii a v souladu s celým universem a je proto
   vnitřně naplněný a šťastný, protože on sám všude rozsévá soucit,
   porozumění a štěstí. A proto dobro a štěstí sklízí.

   Ve stvoření, ať už se nachází kdekoliv, žije jako v ráji,
   neznajíce smrt a chvále svým štěstím naplněným bytím velikost a lásku
   Stvořitele, který mu toto všechno daroval.

   Namísto Stvořitelem předurčené cesty prvotnosti citu však člověk
   vykročil jinou cestou. Cestu rozumu! Cestu rozumového poznání! Cestou rozumu
   nadřazeného nad cit! To rozumové v sobě postavil na první místo a
   svůj cit potlačil do pozadí. Tento čin však měl pro něj katastrofální
   následky a přinesl mu mnoho bolesti, utrpení a v konečném důsledku
   i tragické vědomí vlastní smrtelnosti.

   Proč? Protože rozum jako nástroj poznávání je hmotný. Je produktem
   lidského mozku, který je hmotný. Z tohoto důvodu je celý náš
   mozkový potenciál determinován hmotou. Determinovaný hranicemi hmoty.
   V jejích hranicích sice nachází vznikající uplatnění, avšak jeho
   možnosti vnímání rozsahu bytí končí hranicemi hmotného světa.

   Člověk, polapen do pasti rozumu postaveného nad cit se stává
   materialistou, pro kterého nic jiného, než to hmotné neexistuje. Tím se
   vyčlenil z celistvosti bytí ve stvoření a vzdálil se Stvořiteli,
   jehož existenci už nevěří, protože rozum, neschopný povznést se nad
   hranice hmoty odmítá vše, co se nachází nad touto hranicí jako
   neexistující.

   A jelikož hmota a rozumové myšlení neznají věčnost a
   nadčasovost, ale pouze neustálou proměnu všeho hmotného ve formě vzniku a
   zániku, sáhla na rozumového člověka smrt! Člověk, který v sobě
   postavil rozum na nejvyšší místo se stal smrtelným!

   A taky na základě tohoto vědomí vlastního, nezbytného hmotného
   zániku v lidech vyvstal egoismus. Egoistické užívání si života byť
   na úkor jiných ve snaze užít si co nejvíce, protože život máme jen jeden
   a svou smrtí jednou provždy všechno definitivně ztratíme.

   Obrovské množství utrpení a hrůz už způsobil v dějinách naší
   civilizace chladný, vypočítavý a egoistický rozum postavený nad cit.
   A ona chladná vypočítavost rozumu žene svět vstříc záhubě.

   A k tomu, aby to všechno postupně dospělo až k této hranici
   stačilo pouze přehodit „výhybku“. Výhybku ze správné cesty
   citovosti jako dominantní složky osobnosti směrem k nadřazení rozumu.
   Směrem k nadřazenosti rozumu, ze kterého omezenosti povstává veškerá
   bída a utrpení světa. Z kterého povstává i smrt, jako konec
   hmotného těla a který vede lidstvo do záhuby.

   Kdo se tedy řídí především svým rozumem, kdo potlačuje své cítění
   a jeho podněty do pozadí, ten je uvězněn v okovech hmoty a jeho
   údělem bude utrpení, bolest a smrt.

   Kdo však dokáže správným způsobem nahlédnout na tyto skutečnosti, kdo
   dokáže znovu postavit své cítění za základ vlastní osobnosti, kdo
   dokáže podřídit svůj rozum svému citu a svědomí a takovýmto způsobem
   žít, mluvit a myslet, ten kráčí po správné cestě, předurčené
   člověku Stvořitelem.

   Pokud na ní vytrvá a nedá se z ní svést, dojde k branám
   ráje, dojde ke štěstí, radosti a plnosti vlastní existence, dojde
   k pochopení a hlubokému si uvědomění celistvosti bytí, existence
   Stvořitele a tím vlastní nesmrtelnosti ve stvoření, plném navzájem si
   prokazované lásky všech bytostí v něm žijících.

   Člověk má být bytostí citu! Člověk má svůj rozum podřídit vedoucí
   úloze citu! Neboť jedině v citu spočívá život a jeho další
   pokračování, pričemž naopak v otrockém podřízení rozumu spočívá
   člověka nedůstojná, hmotná omezenost jeho duševního obzoru a nakonec
   i jeho vlastní smrt.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Staňte se nesmrtelnými!
Osobní informace:
- Advertisement -Česká video produkce, vytváří i cestovatelské blogy!