Nejdříve hodnoty, pak chléb!

Home Fóra Plkárna Nejdříve hodnoty, pak chléb!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 7 roky a 9 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1092 Odpovědět
   milan
   Host

   Nejdříve hodnoty, pak chléb!

   Jsou lidé které popuzuje, když se jim říká o vyšších
   hodnotách. Když se jim říká o tom, že úsilí každého člověka by
   mělo být trvale zaměřené k dosahování a realizování těch
   nejvyšších duchovních a morálních hodnot. Popuzuje je to ne proto, že by
   snad byli docela špatní, ale proto, že je život příliš bije. Neboť jsou
   nuceni každodenně bojovat téměř o holé přežití a ve svých
   starostech, ve svém pracovním nasazení a existenčním strachu nemají čas
   ani chuť zabývat se podobnými „hloupostmi“.

   Takových, životem těžce zkoušených lidí je dnes hodně. Je velmi mnoho
   lidí, kteří mají podle jejich vlastního názoru příliš těžký život
   na to, aby se mohli nějak vážněji zaměřit na realizování vyšších
   hodnot ve svém životě.

   Ale pozor! Tito lidé, a vůbec všichni lidé by měli vědět, že život
   kolem nás, že vnější poměry ve kterých se nacházíme jsou jen
   zákonitým odrazem hodnot, kterým žijeme a které uznáváme! Nefunguje to
   tedy tak, že se nejprve musíme snažit, abychom se měli lépe a až potom,
   když se už lépe mít budeme si najdeme čas a chuť na něco takového, jako
   jsou vyšší hodnoty.

   Je to ale úplně naopak! Jedině příklon lidí k vyšším hodnotám,
   jedině jejich snažení o ty nejvyšší duchovní a morální principy
   může přivodit zlepšení jejich života! A všude tam, kde takového
   úsilí není, všude tam, kde bylo blahobytu a prospěchu dosaženo nějakým
   jiným způsobem, třeba lží, podvodem, nečestností, nemorálností,
   bezohledností, či zneužíváním jiných, všude tam nebude mít takový
   blahobyt dlouhého trvání a dříve nebo později to začne jít od desíti
   k pěti. Vždyť přesně takto je tomu i v případě současného
   společenského systému, kterému chybí úsilí o ty nejvyšší
   duchovní a morální ideály, čehož důsledkem je velký všeobecný úpadek
   nazvaný slovem krize.

   Už Kristus jasně pojmenoval tento problém a poukázal na tuto zákonitost
   slovy: Netrapte se tím, co budete jíst, co budete pít a čím se budete
   oblékat. Hledejte především hodnoty království nebeského a vše ostatní
   se vám přidá!

   Pokud si přeložíme tato slova do jazyka dnešní doby znamenají asi
   tolik, že výška hodnotového systému člověka souvisí přímo úměrně
   s jeho příznivými nebo nepříznivými životními poměry. Znamená to,
   že pokud se člověk začne snažit o naplňování těch nejvyšších
   morálních a duchovních principů, dostane se mu všeho, co ke svému
   důstojnému životu potřebuje.

   Ale také to zároveň znamená, že pokud by dokázal dosáhnout čehokoliv,
   ovšem za cenu popření vysokých morálních a duchovních principů, takový
   člověk nebude nikdy v pravém slova smyslu šťastný a časem se mu
   i jeho životní jistoty začnou ztrácet. A nakonec o ně
   v mnoha případech i přijde.

   Uvědomme si už jednou konečně, že život, který jsme nuceni prožívat
   je odrazem výšky hodnot, které žijeme! Uvědomme si, že výše našich
   morálních a duchovních ideálů určuje a přímo formuje vnější poměry,
   ve kterých jsme nuceni žít.

   Mnozí přece tvrdí, že i současná krize je krizí hodnot. To není
   jen nějaké klišé, či řečnický zvrat. To je doslovná pravda! Neboť
   úpadek vysokých duchovních, morálních a lidských hodnot s sebou zcela
   zákonitě přináší i úpadek hmotný. A to se nyní děje!

   Zastavení velké celosvětové krize spočívá v pochopení a
   zrealizování této zákonitosti. Spočívá v pochopení, že
   prohlubující se úpadek není již možné zastavit žádnými politicko
   ekonomickými opatřeními, ale jen přiměřenou snahou lidí i celé
   společnosti o velké morální, duchovní a lidské pozvednutí.

   Úsilí o hodnoty „království nebeského“, o ideály
   vysokého morálního, lidského a duchovního druhu, takové úsilí však žel
   dnes absolutně chybí. Proto přichází úpadek! A spolu s ním
   ještě více nečestnosti, chamtivosti, sobectví, bezcitnosti a nelidskosti,
   protože každý se snaží urvat si se zmenšujícím se koláče co nejvíce
   sám pro sebe. A tím se úpadek ještě více a ještě rychleji
   prohlubuje.

   Do tohoto velkého všeobecného marasmu však znějí zásadní Kristova
   slova, na které málokdo z lidí bere zřetel: Proč se tak staráte
   o to, co budete jíst, co budete pít a čím se budete oblékat? Proč
   vám honba za hmotným prospěchem stravuje všechny vaše životní síly?
   Hledejte přece hodnoty království nebeského a vše ostatní se vám přidá!
   Hledejte a naplňujte ty nejvyšší lidské, morální a duchovní ideály a
   všechno ostatní dostanete navíc!

   Mezi ty nejvyšší duchovní, morální a lidské hodnoty, o které je
   třeba usilovat patří čestnost, spravedlnost, dobrota, lidskost, soucit,
   ušlechtilost a čistota myšlení. A patří sem i touha po poznání
   a naplňování smyslu vlastního bytí.

   Kdo tedy postaví snahu o tyto principy na první místo ve svém
   hodnotovém žebříčku, kdo na ně bude myslet víc a zabývat se nimi
   alespoň v té míře, v jaké se zabývá starostmi o své
   hmotné zabezpečení, tomu se všechno ostatní přidá. Tomu se dostane
   přesně tolik, kolik potřebuje ke svému důstojnému životu na zemi. Neboť
   vysoké hodnoty, ke kterým se upnul mu pozitivním způsobem urovnají jeho
   životní cestu. V poznání této zákonitosti je skrytý prospěch
   každého jednotlivce i každé společnosti, která to pochopí a začne
   se podle toho řídit.

   Avšak v neznalosti této zákonitosti a v její odmítání je
   skrytý úpadek! Úpadek každého jednotlivce, který o to nedbá
   i každé společnosti, která to ignoruje.

   No a na závěr ještě odpověď na důležitou otázku, jak je tedy
   možné, že se nejednou výborně daří takovým lidem, kteří žádné
   vysoké hodnoty neuznávají?

   Hledejte hodnoty království nebeského a všechno statné se vám přidá
   – říká Kristus. O to, co nám mělo být přidáno až na
   základě našeho života podle vysokých hodnot, o to lze samozřejmě
   usilovat i jiným způsobem. To si lze vydobýt i jinak!
   I nespravedlností, nečestností a lží! I bezduše hmotným
   životním snažením!

   Nicméně mezi to ostatní, co bychom při našem správném postoji dostali
   přidáno nepatří pouze věci hmotné, ale i duševní harmonie,
   vyrovnanost, klid, štěstí a vnitřní naplnění. Toto už ale nelze získat
   jinak! Ani nespravedlností ani nečestností ani lží! Ani bezduše
   hmotárskym životním snažením!

   Proto rozervanou, neklidnou, nenaplněnou a nešťastnou musí navždy
   zůstat duše každého člověka, který neusiluje o vysoké morální,
   lidské a duchovní principy. Takový člověk si totiž může vydobýt jen to
   hmotné, ovšem pravému, velkému a skutečnému štěstí zůstane navždy
   vzdálený. Jeho duše zůstane navždy žíznivou, hladovou a nenaplněnou.
   A takový člověk se ve své zmatenosti většinou ještě více upne na
   získávání hmotného prospěchu v naději, že právě jím utiší
   štvavých neklid vlastní duše.

   Nenechme se proto mýlit demonstrací vnějšího blahobytu, úspěchu a
   dostatku, o jakou dnes není nouze. Je to všechno jen prázdná vnější
   fasáda, pokud za tím není úsilí o naplňování vysokých morálních
   a duchovních hodnot. Je to pouze vnější póza, za kterou se skrývá
   prázdná, nenaplněná a rozervaná lidská duše.

   Neboť jediná cesta k pravé plnosti lidského štěstí spočívá
   v již zmíněných Kristových slovech: Pokud budete hledat hodnoty
   království nebeského, pak se vám všechno ostatní v hojné míře
   přidá.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Nejdříve hodnoty, pak chléb!
Osobní informace:
- Advertisement -Česká video produkce, vytváří i cestovatelské blogy!