Koronavirus! Je skutečně začátkem konce?

Home Fóra Plkárna Koronavirus! Je skutečně začátkem konce?

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 1 rokem a 7 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #968 Odpovědět
   milan
   Host

   Koronavirus! Je skutečně začátkem konce?

   Já osobně se nezabývám numerologií, ale zhruba vím, o co
   v ní jde. Proč o tom mluvím? Protože nedávno jsem měl rozhovor
   s jednou známou, která se věnuje numerologii. Mluvili jsme
   o různých věcech, a když přišla řeč na koronavirovou krizi řekla
   mi, že Covid-19, přesněji řečeno číslo 19 s ním spojeno, má
   z numerologického hlediska velmi zásadní význam a velmi zásadní
   vypovídací hodnotu. V čísle 19 se totiž nachází první a
   zároveň také poslední číslo numerologické stupnice.

   Pro úplné začátečníky bych chtěl vysvětlit, že v numerologii se
   čísla počítají takto: pokud máte třeba číslo 259, rozkládá se na
   čísla 2 + 5 + 9 a výsledné číslo je jejich součtem. V našem
   případě je to číslo 16, a to se opět rozkládá na 1 + 6. Konečným
   výsledkem je tedy číslo 7. Čili číslo 259 se zachvívá
   v sedmičce a číslo sedm nese v sobě z hlediska numerologie
   určité poselství. Tak, jako každé jiné číslo z numerologické
   stupnice.

   Po tomto nezbytném úvodu se nyní podívejme na číslo 19 a na
   poselství, které z numerologického hlediska zprostředkovává celému
   světu.

   Jak již bylo naznačeno, jednotka představuje začátek a devítka konec.
   Poselství čísla 19 v souvislosti s koronavirem je proto velmi
   jednoduché. Znamená: začátek konce!

   Jak to třeba chápat?

   Duchovně orientovaní lidé vědí, že existuje mnoho proroctví,
   předpovídajících konec světa. Jsou to například Sibylina proroctví,
   Zjevení Janovo, čili Apokalypsa, nebo třeba známý Mayský kalendář,
   který tuto kritickou dobu situuje přibližně do roku 2012, kdy byl mnoha
   lidmi skutečně očekávaný konec světa.

   Z hlediska vývoje lidstva na naší planetě žijeme tedy ve velmi
   výjimečné době. Jde o dobu, v níž se má skončit stará
   paradigma myšlení a chování lidstva, a začít paradigma zcela jiná. Má
   začít zlatý věk naší civilizace, postavený na preferování hodnot ducha.
   Na zemi už tedy nemají vládnout jako prvořadé hodnoty materiální. Tato
   paradigma má padnout a zahynout, a spolu s ní mají padnout a zahynout
   všichni její služebníci, příznivci a stoupenci, kteří ve svém
   uctívání modly materie, zisku a konzumu ubližovali lidem, zvířatům
   i přírodě.

   Na zemi má v tomto směru proběhnout velká očista, avizovaná také
   v evangeliích. Náš svět má být očištěn od všeho balastu a
   budoucnost má patřit už jen tomu, co je hodnotově pravé. Tomu a těm,
   kteří směřují k rozvoji duchovního rozměru bytí a k hodnotám
   s ním spojeným. K lásce, spravedlnosti, ohleduplnosti, skromnosti,
   ušlechtilosti a k hledání vztahu k Stvořiteli.

   Staré mě tedy zaniknout a má vzniknout nové! Avšak těsně před pádem
   starého a začátkem nového mají na lidi začít dopadat všechny neblahé
   zpětné účinky jejich vlastního, negativního a pomýleného jednání, jak
   se o tom mluví například v Apokalypse.

   Materialistický svět a jeho hodnoty se mají otřást v základech.
   Tím dostanou mnozí materialisticky orientovaní lidé příležitost pochopit
   svůj omyl. Mají poznat hodnotovou nedostatečnost, ve které žili, a
   přeorientovat se směrem k pravým, čili duchovním hodnotám.

   Údery očisty zároveň zasáhnou také všechno duchovně nepravé,
   falešné, dogmatické a pokřivené. Neboť také to duchovní má být
   očištěno a má se konečně zaskvět čistou Pravdou, jsouce konfrontováno
   paprskem Světla skutečné Pravdy. Roztrhána má být temná pavučina všech
   falešných lidských představ o Pravdě. K tomuto všemu má dojít,
   toto vše se má stát a toto vše je očekáváno.

   A najednou přichází Covid-19 a skutečně otřásá světem
   lidským. Doslova ho sráží na kolena, zahání lidi do karantény a nutí je
   přemýšlet o svém životě a přehodnotit ho.

   Číslo 19 v označení koronaviru, s jednotkou na začátku a
   s devítkou na konci, je poselstvím lidstvu, že nastává začátek konce
   starého paradigmatu myšlení. Koronavirus Covid-19 je prvním úderem
   starému světu, který se bude muset pod tlakem tohoto a dalších
   následujících úderů přeorientovat na úplně jiný hodnotový systém, a
   lidé na úplně jiný smysl života.

   Pokud rozložíme číslo 19 klasickým numerologickým způsobem, jako
   1 + 9, dostaneme číslo 10. A pokud číslo 10 rozložíme opět na 1
   + 0, dostaneme výsledné číslo 1. Dostaneme jednotku, jako nový začátek.
   Koronavirem Covid-19 došlo tedy k začátku konce starého systému
   uspořádání věcí a po jeho konci začne něco zcela nového. Začne zcela
   nová epocha na zemi. Bude to začátek nového duchovního lidstva, kladoucího
   hodnoty ducha na první místo, a vše materiální až na druhé místo. Kdo
   toto pochopil a v tomto směru se začne osobnostně měnit, toho bytí
   bude pokračovat, a ten se bude moci na zemi dále duchovně rozvíjet.

   Kdo však toto nepochopí, kdo to bude ignorovat a vysměje se tomu, protože
   se křečovitě fixuje pouze na to staré a minulé, pro toho bude nezbytný
   konec starého i jeho osobním koncem. Koncem jeho osobního bytí, které
   se nebylo schopno vyšvihnout na vyšší level, a proto jako cosi vývojově
   neperspektivní prostě vyhyne tak, jak vyhynuly různé jiné druhy, které
   nebyly schopny reagovat na nové evoluční výzvy.

   Jak tedy vidět, to co se děje a co se má udát je vtlačeno do symboliky
   čísel. Pouze je třeba správně dešifrovat jejich poselství.

   Nejdůležitější ze všeho proto je, abychom se vážně zaměřili na
   své duchovní obrození. To, jak se správně duchovně obrodit a jakým je
   třeba se stát světu ukázal už Mojžíš v Desateru přikázání.
   Ukázal nám to také Ježíš ve svém učení, postaveném na dvou
   pilířích. Na lásce k bližnímu jako k sobě samému a na lásce
   k Bohu. Touto cestou je třeba jít, avšak v její čisté, pravé,
   původní a nepokřivené podobě.

   Ale protože tato čistá a autentická podoba Mojžíšova Desatera a
   Ježíšova učení byla lidmi zakalena a pokřivena, dostal náš svět
   v době soudu duchovní oporu v podobě Poselství Grálu. V něm
   je možné najít původní podobu Mojžíšova i Ježíšova učení,
   protože Pravda je jenom jedna, a tuto Pravdu je třeba znát, pochopit a
   naplňovat.

   V současnosti není ničeho, co je důležitější než toto, protože
   nadcházející dění nás bude všechny tlačit k duchovní proměně, a
   my bychom proto měli přesně vědět, jak tuto přeměnu v sobě
   správně uskutečnit, abychom mohli obstát jako duchovně perspektivní a
   nemuseli být navěky ztraceni a zatraceni.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Koronavirus! Je skutečně začátkem konce?
Osobní informace: