Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí?

Home Fóra Plkárna Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí?

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 1 rokem a 9 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #970 Odpovědět
   milan
   Host

   Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí?

   Vše, co se děje kolem nás, nám chce něco říct. Chce nás něčemu
   naučit. Chce, abychom něco pochopili. No a takovým poselstvím je také
   současná koronavirusová krize. Zkusme se proto podívat na to, k čemu
   nás chce dotlačit. Neboť celosvětový důraz, s jakým se tak děje, si
   nutně vyžaduje naše plné pochopení situace.

   V první řadě si je třeba uvědomit, že žijeme v univerzu, ve
   kterém působí vyšší Moc. Jde o Inteligenci, která usměrňuje
   vesmírné dění zcela konkrétním směrem. Směrem k stále vyššímu
   rozvoji. K rozvoji ducha a pravých, vysokých, vznešených a
   ušlechtilých hodnot. A všechno stávající musí tímto vytyčením
   směrem kráčet, protože není schopno trvale se příčit Vůli vyšší
   Moci. Musí tímto směrem kráčet, ať chce, nebo nechce. Dobrovolně, nebo
   násilím. Z tohoto úhlu pohledu je se třeba dívat také na současné
   dění.

   Prvním poselstvím, které máme všichni pochopit, je poselství pokory.
   Dostáváme školou a tvrdou lekci pokory!

   Lidstvo zapomnělo na Stvořitele a jeho zákony. Žije si samo pro sebe a
   v rámci svých vlastních zákonů a priorit. Lidstvo zapomnělo na Vůli
   vyšší Moci, kterou by mělo ve stvoření naplňovat, a tak se duchovně,
   morálně a mravně rozvíjet. Lidstvo se domnívá, že si vystačí samo se
   svou ekonomikou, technikou, konzumem a materialistickým pojetím života.

   A najednou přijde něco, co zásadním způsobem otřese vším, co
   dosud tak uspokojivě fungovalo! Najednou přijde něco, co doslova zmrazí a na
   maximální míru utlumí všechno dosavadní lidské snažení! Najednou
   lidstvo, jednotlivé národy i jednotlivci do hloubky duše prožívají
   svou křehkost a zranitelnost! Najednou přichází pochopení, že navzdory
   všemu, co moderní svět dokázal, může být během pár dní položen, nebo
   doslova sražen na kolena!

   Na základě všech těchto skutečností, které nejsou výplodem fantazie,
   ale v současnosti se reálně dějí, musí lidé na vlastní kůži
   prožívat, že přece jen existuje , co nás vždy přesahovalo a bude
   přesahovat. „Cosi“, co je silnější než všechno ostatní, a my
   to musíme respektovat a podřídit se tomu.

   To, co tedy mají lidé jako první pochopit v souvislosti se současnou
   koronavirusovou krizí je realita existence vyšší Moci, která nás
   přesahuje. Lidé mají znovu získat bázeň a úctu před vyšší Mocí!
   Lidé mají znovu získat ztracenou POKORU! Lidstvo současnosti dostává
   důraznou lekci pokory před čímsi Vyšším! Před Mocí Boží! Toto je
   první základní věc, ke které pochopení jsme doslova tlačeni tím, co se
   dnes děje.

   A co je tím druhým?

   Koronavirus výrazně omezil veškerý dosavadní pohyb lidí na naší
   planetě. Omezil extrovertní, konzumní a komerční expanzi nejen ve světě
   jako takovém, ale také v rámci každého jednotlivého státu, protože
   byly eliminovány všechny aktivity ve formě divadel, kin, nebo různých
   jiných kulturních aktivit. Bylo eliminováno společenské setkávání
   v restauracích, v hospodách, nebo na sportovních akcích. Ulice
   měst jsou vylidněné. Koronavirus zahnal všechny domů! Zahnal je zvenku
   dovnitř!

   Dovnitř! Zamysleli jste se nad tím, k pochopení čeho se nás snaží
   dotlačit Inteligence, jejíž Vůli podléhá vše, co existuje v našem
   stvoření? Bez jejíž Vůle ani jediný lísteček nespadne dolů ze stromu?
   Násilím a nátlakem posouvá naši pozornost ze všeho toho vnějšího
   směrem dovnitř! Směrem do našeho vlastního nitra!

   V evangeliích se píše: Království nebeské a jeho hodnoty jsou
   v každém z nás! Jsou v našem nitru! Pouze je nám třeba
   zaměřit se tímto vnitřním směrem. A koronavirusová krize nám všem
   k tomu dává příležitost! Dává nám k tomu prostor a čas!
   Doslova nás k tomu nutí!

   No a k tomu, abychom konečně začali správným způsobem uvažovat a
   pracovat na sobě ve svém nitru, k tomu dostáváme v dnešní době
   extrémně silné podněty. Třeba ve formě děsivé fotografie, která
   nedávno obletěla sociální sítě. Jde o fotku z italského
   Bergama, pořízenou z okna bytu na patře, směřujícího na hlavní
   ulici. Na ulici vidět kolonu vojenských aut, ve kterých jsou převáženy
   těla obětí koronavirusu do spaloven, protože krematoria už kapacitně
   nestačí. V den, kdy byla pořízena fotka, zemřelo 400 lidí.

   Toto jsou skutečnosti, které musí velmi silně otřást každým
   člověkem. Toto jsou skutečnosti, které není možné přejít bez
   povšimnutí, aniž by se nás hluboce vnitřně nedotkly. Musí nás to
   vnitřně zasáhnout a má to v nás vyvolat kladení si zásadních
   otázek lidského bytí, které bychom si jindy, nebo vůbec nikdy
   nepoložili.

   Na co jsme tu vlastně na zemi a jaký má náš život smysl? Copak jsme tu
   opravdu jen na to, abychom si užívali pokud možno, a aby nás potom, když
   zemřeme, spálili jako dřevo v peci? Copak jsme skutečně jen polní
   tráva, která zde dnes je a zítra ji hodí do ohně? Copak jsme skutečně jen
   toto tělo a mysl, a když zemřeme, o všechno přijdeme a všechno
   definitivně skončí?

   Nebo jsme přece jen něčím víc? Jsme něčím, co je trvalé, věčné a
   nezničitelné, co nemůžeme ztotožňovat s naším fyzickým tělem a
   pozemským rozumem? Neexistuje v nás nějaké vyšší ? Neexistuje
   v nás věčný duch, se kterým můžeme najít spojení prostřednictvím
   dodržování vysokých a ušlechtilých hodnot, abychom sme se s ním
   vnitřně ztotožnili a našli cestu k věčnosti? Jsme tedy jen tělo,
   mysl a rozum, které hynou a zanikají, nebo jsme věčný duch, kterého se
   nedotýká fyzická smrt?

   Současné zastavení života koronavirusem nás hmatatelně tlačí dovnitř
   našich domovů a do nitra sebe sama, a tragičnost událostí v Itálii,
   ale také jinde, nás tlačí ke kladení si těch nejzákladnějších otázek
   našeho bytí. A dává nám čas a prostor k tomu, abychom odpovědi
   na ně skutečně našli. Kdo totiž hledá, musí nakonec najít!

   Nedávno jsem poslouchal pořad v rozhlase o tom, jakým
   všemožným způsobem tráví lidé čas ve svých domovech, do nichž byli
   nuceně zahnáni koronavirusovou krizí. Redaktorka v relaci hovořila
   o tom, jací jsou lidé také v této situaci vynalézaví, a jak
   nejrůznějšími kreativními způsoby dokáží využít nečekaný volný
   čas. Ve skutečnosti je ale maximálně smutné, že pro zaběhnutou lidskou
   povrchnost není tento čas, který je Shora darován, vůbec využíván na to,
   na co by opravdu měl, ale je promrhán na obvyklé hlouposti a na to, co není
   vůbec podstatné.

   O vyšší Moci, nebo o Stvořiteli, který řídí světy, se
   říká, že je Láskou. A je to skutečně tak, protože Láska
   nejvyšší Inteligence, ovládající univerzum nechce připustit, aby lidé
   promrhali v hodnotovém omylu, v nicotné povrchnosti a
   v bezduchém, tupém materialismu celé své bytí. Láska nejvyšší
   Inteligence se nás proto snaží ze všeho tohoto vytrhnout, abychom
   nepromarnili své životy a nakonec nás nemuselo postihnout to
   nejstrašnější, co vůbec existuje. Duchovní smrt, nebo jinak řečeno,
   věčné zatracení naší osobnosti! Takto, z pozice Lásky Stvořitele
   k našemu věčnému duchu třeba celou současnou situaci vnímat a
   dešifrovat.

   No a na závěr ještě jedna zásadní otázka: co se stane, pokud lidé
   nebudou chtít pochopit, přijmout a zrealizovat to, k čemu je
   v současnosti tlačí koronavirusová krize a za ní stojící vyšší
   Moc, bez níž Vůle ani lísteček ze stromu nespadne? Co když budou chtít
   žít tak, jako dosud a uznávat stejný hodnotový systém, jaký uznávali
   dosud?

   Jistě se pamatujete, že v roce 2012 mnozí očekávali konec
   světa. Když nepřišel, materialisté a ateisté opět jásali. Neuvědomili
   si však dvě věci. Za prvé, že to nemá být konec světa, ale konec
   starého světa! Konec starého světa se vší jeho dosavadní nesprávnou
   hodnotovou hierarchií, a začátek nového světa s novou, duchovní
   hodnotovou hierarchií.

   No a za druhé si neuvědomili, že to není otázka jednoho dne,
   začínajícího posledními minutami roku 2011 a prvními minutami roku
   2012. To je proces, který začal již před tím a probíhá také
   v současnosti. Je to proces transformace lidského vědomí
   z nižší úrovně na vyšší úroveň.

   Pokud to lidé pochopí a vykročí cestou, směřující k stále
   větší osobnostní a duchovní dokonalosti, na kterou nás tlačí Vůle
   Vládce univerza, ušetří si mnoho utrpení. Pokud to ale nepochopí a budou
   se chtít křečovitě držet toho starého, vyšší Moc použije mnohem
   razantnější prostředky, než je současná koronavírusová krize, aby
   docílila toho, kam má lidstvo v souladu s plánovaným vývojem
   celého univerza směřovat. Člověk musí pochopit, že je příliš malý a
   zranitelný na to, aby si donekonečna prosazoval pouze svou vlastní vůli.

   Uvědomme si přátelé, že lidé, kteří každodenně umírají
   v Itálii, ale také všude jinde na koronavirus, že všichni tito lidé
   měli své rodiny, své plány, své starosti i své radosti tak, jako
   každý z nás. A najednou je všechno pryč! Je to obrovská
   tragédie a o to zvlášť, pokud připustíme, že také my sami bychom se
   mohli jednoho dne ocitnout mezi nimi. Nedopusťme proto, aby velké neštěstí,
   které postihlo tyto lidi a jejich rodiny, odplynulo v naší obvyklé
   povrchnosti kamsi do ztracena. Choďme proto do svého nitra a řešme
   v sobě základní otázky bytí, které jsme už dávno měli mít
   vyřešeny.

   K těmto obětem by totiž vůbec nemuselo dojít, kdybychom jako
   lidstvo i jako jednotlivci kráčeli ve svém vývoji správně, čili
   cestou hodnot ducha. Pak by byla nutnost bolestné navigace na tuto cestu
   bezpředmětná! Uvědomme si to, vzpamatujme se, obraťme se a vykročme tam,
   kam se nás snaží nasměrovat Vůle Nejvyššího, aby oběť těch, kteří
   v současnosti umírají na světovou koronavirusovou pandemii, nebyla
   marná.

   Stručný závěr: Všemohoucí Bůh existuje a přeje si nové, lepší,
   duchovní lidstvo! To je cesta, na kterou ho začíná směřovat. Čím dříve
   to pochopíme a čím dříve touto cestou vykročíme, tím méně budeme
   trpět.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Koronavirus jako nástroj vyšší Moci! Kam nás tlačí?
Osobní informace: