Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!

Home Fóra Plkárna Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 2 roky a 4 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #976 Odpovědět
   milan
   Host

   Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!

   Nevím, zda jste zachytili zprávu, že od 29 července
   2019 začíná lidstvo žít na ekologický dluh. To znamená, že tímto
   dnem jsme v rámci roku 2019 vyčerpali všechny obnovitelné zdroje,
   a od tohoto data až do konce roku budeme čerpat zdroje, které už příroda
   není schopna sama obnovit. Od tohoto dne tedy začíná naše bezohledné a
   trvale nezvratné drancování. Pravda je totiž taková, že
   v současnosti potřebujeme k uspokojení všech svých potřeb
   přírodní zdroje dvou planet, což značí, že životní úroveň lidí a
   jejich potřeby výrazně převyšují možnosti naší planety.

   V koloběhu povinností pravděpodobně mnozí tuto informaci
   nezaregistrovali. Co jsme ale zaregistrovali úplně všichni jsou úmorné
   letní horka, doprovázené suchem. Byly časy, kdy bylo léto krásným a
   příjemným obdobím, na které jsme se těšili. V současnosti se však
   naopak stává obdobím, nesmírně únavným a zatěžujícím, takže mnozí,
   kteří vyslovení nemusí, v největších vedrech raději ani
   nevycházejí ven.

   Avšak neustále rostoucí nesnesitelnost letních veder, jaké u nás
   nikdy předtím nebyly, není ničím jiným, než odpovědí přírody na
   nesnesitelnost a neudržitelnost drancujícího přístupu lidí k ní.
   A je to odpověď tak viditelná, že ji nepřehlédne nikdo. Ani ti, co
   nevědí, že jsme již v tomto roce začali žít na ekologický dluh. Na
   absolutně každého z nás bez výjimky tvrdě dopadají negativní
   důsledky toho, jak se my sami chováme vůči přírodě.

   Sobectví lidí je však bezmezné, protože jsou pouze nemnozí, kteří
   chápou tuto souvislost. Kteří si uvědomují toto vzájemné propojení.
   A je jen málokdo, kdo je také ochoten a schopen z toho vyvodit
   nějaké osobní důsledky. Osobní důsledky ve smyslu omezení vlastních
   nároků a potřeb na takovou míru, jaká bude pro přírodu přijatelná a
   udržitelná. Říká se tomu osobní uhlíková stopa.

   Pro miliony lidí naší země jsou ale toto všechno jen obyčejné
   informace, které pustí jedním uchem dovnitř a druhým okamžitě ven tak,
   jako tisíce jiných informací. Pro miliony lidí konstatování těchto
   skutečností nic neznamená a osobně se jich to nijak netýká. Nejsou ochotni
   vyvodit osobní odpovědnost za katastrofální horka, za sucho, za každodenní
   vymírání nejrozličnějších živočišných druhů, za plenění deštných
   pralesů, z nichž za jedinou minutu ubude plocha o velikosti
   fotbalového hřiště, a tak dále, a tak dále.

   Lidé jsou hodnotově orientovaní na konzumní způsob života a v něm
   má místo pouze stále větší ekonomický růst a stále větší
   uspokojování vlastních materiálních potřeb. V něm je absolutně
   nemyslitelné nějaké dobrovolné uskrovňování se. Vždyť přece celá
   společnost je postavena na spotřebě a různých službách, zaměřených na
   uspokojování lidského užívání si. Musel by být přece blázen ten, kdo
   by se dobrovolně omezoval. A zvláště tehdy, když na to má! Když si
   to může dovolit. Vždyť žijeme jen jednou, a proto si je potřeba života
   pořádně užít.

   Nicméně ty, bezohledný konzumní slepec, uvaž jednu věc! Zkus se
   zamyslet nad tím, jaký bývá osud toho, kdo žije dlouhodobě na dluh. Jen si
   zkus představit, že bydlíš v nějakém bytě a neplatíš nájem. Jak
   dlouho myslíš, že ti to bude tolerováno? Budeš vícenásobně upozorněn, a
   když své dluhy nevyrovnáš a nezačneš pravidelně platit nájemné,
   z bytu tě vyhodí!

   A přesně stejně, ty konzumní sobec, zaslepený svým užíváním
   si, žiješ na ekologický dluh a příroda naší planety tě již delší dobu
   upozorňuje, aby sis bral jenom tolik, kolik ti může dát. Upozorňuje tě na
   to vedry, jaké zde nikdy dosud nebyly. Upozorňuje tě na to suchem!
   Upozorňuje tě na to prudkými a ničivými přívalovými dešti! Upozorňuje
   tě na to neúrodou a zdražováním potravin! A upozorňuje tě na to
   ještě mnoha jinými věcmi, které ty nechceš vidět.

   Ty totiž chceš jen stále nerušeně pokračovat ve svém konzumním
   bláznovství a nic jiného tě nezajímá. Věz však, ty sobec, že nakonec
   dopadneš tak, jako každý jiný, kdo žije na dluh a koho jednoduše dříve,
   nebo později vyhodí z bytu. A tak jednou také tebe, ekologického
   zločince a ničitele, vyhodí mocná Matka příroda ze svého pronájmu na
   planetě Zemi! Ba co víc, bude ti odepřeno právo dále přebývat
   v celém tomto stvoření, protože prázdnota a ubohost konzumního
   materialismu se do tebe zažraly tak hluboko, že jejich uctíváním ses stal
   jen bezduchým ničitelem všude tam, kde se nacházíš. A proto, aby si
   už nemohl dále škodit a ničit, ti tato možnost bude vzata, a tobě
   nezůstane zcela nic, jenom pláč a skřípění zubů.

   Pamatuj, ty bezduše konzumní sobec, že jedině sem tě přivedou tvé
   materialisticky prázdné hodnoty, které si uctíval, a pro které si ve své
   egoistické slepotě neváhal ničit všechno kolem sebe.

   Lidé našeho světa uznávají ničivé a rozvratné hodnoty, které je
   vedou a přivedou ke zničení a k rozvratu. Pokud však chtějí tomuto
   zničení a rozvratu zabránit, musí změnit hodnoty, které uznávají. Musí
   se přeorientovat na hodnoty, které nevedou ke zničení a rozvratu, ale
   k harmonii a rozkvětu.

   A k harmonii a rozkvětu vedou jedině hodnoty ducha! Vede k nim
   jedině rozvíjení a uctívání hodnot ducha!

   Hodnoty ducha nejsou hodnoty materiální, jejichž nepřiměřené
   nabývání ničí a drancuje naši planetu! Hodnoty ducha nejsou peníze,
   majetky, moc, sláva, konzum a užívání si!

   Hodnotou ducha je úsilí o spravedlnost, čestnost, dobro a
   ušlechtilost! Hodnotou ducha je úsilí o pochopení skutečného smyslu
   vlastního života! Hodnotou ducha je hledání odpovědí na základní
   existenční otázky, a sice kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme.
   Hodnotou ducha je úsilí o přibližování se k Stvořiteli.
   A čím větší budou lidé vyvíjet úsilí o dosahování hodnot
   ducha, tím bude všechno na zemi lepší, hezčí a harmoničtější.

   V tomto spočívá obrovský rozdíl oproti hodnotám materie. Obrovský
   rozdíl, který je důkazem zásadní neplnohodnotnosti a nedostatečnosti
   materiálně konzumních hodnot, protože čím více se lidé zaměřují na
   jejich dosahování, tím je na světě hůř. Tím je na světě více
   sobectví, chamtivosti, bezohlednosti, závisti, nečestnosti, nevraživosti,
   násilí a bídy. Tím více lidé drancují a ničí přírodu na celé
   planetě. To znamená, že to funguje úplně opačně, než při snaze
   o hodnoty ducha.

   Člověče, vzpamatuj se a hodnotově se obroď, aby s tebou Majitel
   světa nakonec nezatočil tak, jako se špatným nájemníkem, který chtěl
   žít pouze na dluh.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Člověče! Ty sobecký ničitel přírody!
Osobní informace: