Čipování! Cesta k totálnímu zotročení člověka jménem pohodlnosti!

Home Fóra Plkárna Čipování! Cesta k totálnímu zotročení člověka jménem pohodlnosti!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 2 roky a 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #974 Odpovědět
   milan
   Host

   Čipování! Cesta k totálnímu zotročení člověka jménem
   pohodlnosti!

   Nejdříve letěl do vesmíru pes a pak člověk. A stejně je to také
   s čipy, čili podkožními implantáty. Nejdříve bylo povinné
   čipování psů a zanedlouho bude povinné čipování lidí. Přejí si to
   mocní našeho světa a už v tomto směru podnikají patřičné kroky.
   Už mediálně zpracovávají veřejnost informacemi o velkých výhodách,
   jaké nám to přinese.

   Česká veřejnoprávní televize například nedávno informovala
   o inovativní vědecké konferenci ve Stockholmu, kde vědci představili
   podkožní čip, implantovaný do ruky člověka.

   A přestože veřejnoprávní televize by měla být nestranná, čili
   nestranně informující o výhodách i nevýhodách, neděje se tak,
   a ohledně aplikace podkožních implantátů vládne zavádějící, nadšená
   jednostrannost.

   Zkusme se proto nyní podívat na celou problematiku trošku komplexněji a
   řekněme si něco o proklamovaných výhodách čipování, o jeho
   nevýhodách, i o duchovním pohledu na věc.

   Nejdříve tedy výhody, o kterých se hovořilo na zmiňované
   vědecké konferenci ve Stockholmu. Hlavní z nich je, že všechno bude
   pro nás mnohem pohodlnější. Uživatel čipu si ho může připojit ke svému
   smartphonu a naprogramovat ho, nebo v něm uchovávat data. Může mu
   sloužit k placení, k identifikaci, na vstup do budovy, kanceláře
   nebo fitness centra, na zábavu prostřednictvím sociálních sítí, ale
   může pomoci také ve stavu zdravotní nouze. Budou na něm naše zdravotní
   záznamy, nebo třeba komplexní monitorování zdravotního stavu, co může
   být průlomové pro naše zdraví. Už v roce 2017 si například
   zaměstnanci v americké firmě mohli prostřednictvím podkožního
   implantátu koupit jídlo, přihlásit se do počítače, nebo používat
   kopírovací zařízení.

   A teď se podívejme na nevýhody čipování, o kterých se při
   nastávající, masivní mediální propagandě, se snahou o jejich
   celoplošné zavedení, nebude určitě mluvit.

   Vše bude postupně směřovat k tomu, že člověk bude moci fungovat
   ve společnosti už jen s implantovaným čipem. Jen tak se bude moci
   prokázat občanským průkazem, jen tak bude moci zaplatit, odemknout auto,
   nebo byt. Jen tak mu bude moci být poskytnuta zdravotní péče a podobně.

   Obrovskou nevýhodou čipů je, že údaje na nich mohou být zneužity.
   Zneužity v neprospěch jejich uživatelů a využity ve prospěch šedých
   eminencí, stojících v pozadí, jejichž záměrem bylo dosažení
   celoplošného čipování obyvatelstva.

   Tak, jak totiž může hacker vstoupit do počítače, nebo počítačové
   sítě někoho jiného a volně nakládat s jeho daty, tak bude možné
   elitě disponovat nejosobnějšími údaji obyvatelstva, čímž jim budou lidé
   zcela vydáni napospas.

   Takovýmto způsobem bude elita držet na uzdě celou společnost
   i všechny národy. Takovýmto způsobem bude společensky, finančně,
   nebo existenčně likvidovat nepohodlných. A naopak, odměňovat a
   vyzdvihovat své poskoky a nohsledy.

   A právě o tohle jde především! Toto je skrytým účelem
   čipování, kterým bude úplné a bezvýhradně ovládnutí stáda lidských
   ovcí. Tímto způsobem je někdo bude mít dokonale ve své hrsti. Je proto
   maximálně smutné, když se lidé nadšeně hrnou do čipování skutečně
   jako nějaké slepé stádo, neuvědomujíc si tyto skryté skutečnosti,
   o kterých jim nikdo z jeho propagátorů nikdy neřekne.

   Kromě standardních funkcí, nacházejících se na čipu, o kterých
   jsme mluvili, se však na něm budou nacházet také funkce nestandardní. Už
   dávno jsou totiž vyvíjeny různé technologie, schopné ovládat mysl a
   emoce. Technologie, schopné ovlivňovat naše emocionální prožívání od
   radosti a euforie, až po vztek a agresivitu. Technologie, schopné zevnitř
   psychicky destruovat naši osobnost.

   Je například známo, že během druhé světové války dostávali ruští
   vojáci před rozhodujícím útokem příděl vodky, aby měli otupené smysly
   a na povel šli i na smrt. Američané za stejným účelem využívali ve
   Vietnamu drogy. No a lidé s implantovanými čipy půjdou do
   potencionálního útoku v euforii, vyvolané z nějaké vzdálené
   počítačové centrály prostřednictvím čipů v jejich těle.

   V současnosti žijeme například v době, v níž lidmi ve
   velké míře manipulují média. Na objednávku mocných účelově formují
   veřejné mínění do takové podoby, jak si to mocní přejí. A masy to
   skutečně takto přijímají a považují to za skutečnost.

   Tento proces se však má prostřednictvím implantovaných čipů ještě
   více zefektivnit a přivést do dokonalosti. Z lidí se mají stát už
   jen jakýsi bioroboti, kterých bude možné ovládat absolutně dle vlastního
   přání. Bioroboti, kteří budou na cizí pokyn vraždit, páchat sebevraždy,
   nebo cokoliv jiného dle přání a rozmaru mocných. K tomuto vše
   spěje!

   No a na závěr si ještě ukažme duchovní pohled na danou
   problematiku.

   Když se v roce 2012 podle Mayského kalendáře nekonal konec
   světa, mnozí to obrátili na posměch. Lidé si vydechli a všechno jde dál
   po starém. Málokdo si ale uvědomuje, že konec starého, racionálně
   materialistického světa a vznik čehosi nového, stojícího na duchovno
   morálních základech není nic, k čemuž dojde z jednoho dne na
   druhý. Je to proces! Postupný nevyhnutelný proces, který se právě
   v naší době skutečně blíží ke svému vrcholu!

   O tom, že žijeme v době velkého zlomu svědčí mnohá
   znamení. Například předpovědi Sibyly. Ta o ní hovoří jako
   o době, ve které budou na obloze létat železné ptáky a ve které
   nebude možné rozeznat muže od ženy, co dnešní gender ideologie přivedla
   ke svému vrcholu.

   Také v Bibli se píše o této průlomové době, a to zejména
   v jejím závěru, v zjevení Janově, v Apokalypse. Jsou tam
   popsány její mnohé poznávací znaky a mezi nimi se nachází také informace
   o aplikaci podkožních implantátů: „všichni, malí i velcí,
   bohatí i chudí, přijímají na pravou ruku, nebo na čelo znak, a nikdo
   nemůže kupovat nebo prodávat, pouze ten, kdo má znak. „

   V Bibli jsme tedy před čipováním varováni! A to proto, že na
   základě toho, co jsme říkali v druhém bodě, se člověk stane ze
   samostatně se rozhodující, svobodné duchovní bytosti, bytostí mentálně a
   emocionálně zotročenou, ovládanou elitou prostřednictvím čipů. Bytostí,
   schopnou konat na cizí příkaz ty nejohavnější věci. Bytostí, jejíž
   budou zadávány úkoly a její celkové životní směrování
   prostřednictvím centrálního počítače, komunikujícího
   s implantovaným čipem v jejím těle.

   Dalo by se však namítnout, že za všechny špatné činy, které budou
   lidé takovýmto způsobem páchat na příkaz úzké elity světovládců,
   nebudou nést odpovědnost, protože budou konat takříkajíc
   v nepříčetnosti.

   To je však omyl! Lidé budou nést plnou duchovní odpovědnost, protože
   svým souhlasem s implantaci čipu do vlastního těla dovolili jiným, aby
   je ovládali. A dovolili jim to i přesto, že v Apokalypse byli
   před tím varováni!

   Ale protože dnes jsou lidé materialističtí a duchovní varování
   i všechno duchovní je jim směšné, neberou tyto věci vážně, a na
   základě mediální manipulace o velkých výhodách podkožních
   implantátů budou náchylní k souhlasu s jejich zavedením.

   Avšak toto jejich rozhodnutí bude posledním svobodným rozhodnutím,
   které učiní! A právě za to ponesou plnou duchovní odpovědnost! Na
   základě toho se totiž potom stanou otroky a bytostmi, které ovládají
   jiní. Za všechno nízké, zločinné a špatné, co potom na cizí příkaz
   provedou, ponesou velký díl osobní odpovědnosti, protože oni sami, když
   ještě měli svobodnou vůli, se rozhodli podstoupit čipování, a tím
   darovat výsadu vlastního svobodného rozhodování jiným.

   Tito lidé nebudou mít žádnou polehčující okolnost, protože Bible je
   před tím varovala, ale oni byli tak materialisticky slepí a tak vzdáleni od
   duchovna, že to ignorovali. A tak je nakonec jejich pohodlnost a jejich
   ateismus a materialismus zničí, protože se stanou otrockými humanoidními
   bytostmi, které ovládají jiní.

   Pokud vám tedy budou v dnešní, nebo v brzké době
   materialistické média hovořit o výhodách čipování, nevěřte jim!
   Nevěřte jim a v žádném případě nezaprodávejte za tyto výhody a za
   proklamovanou pohodlnost svou duši a svou osobnost.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Čipování! Cesta k totálnímu zotročení člověka jménem pohodlnosti!
Osobní informace: