Pražské zahrady, zastavení čtyřicáté deváté – park Sacré Coeur

0
752


Park Sacré Coeur najdeme na Praze 5 na kopci proti Mrázovce Na území mezi dnešní Holečkovou a Kartouzkou ulicí bývala kdysi usedlost Kanclirzska, obecně nazývaná Kanclířka. Měla prý poetickou zahradní kompozici s krásnými vyhlídkami na Nové Město a Smíchov.

Na místě bývalého kláštera stávala vila továrníka Riedla. Klášter a kostel Sacré Coeur , Nejsvětějšího srdce Ježíšova, byl postaven v pozdně klasicistním a novogotickém slohu v rozmezí let 1872 až 1884. Při klášteře fungovala škola pro dívky ze Smíchova a penzionát pro výchovu dívek z nejlepších a nejbohatších českých rodin. V té době tady působily sestry z kongregace Srdce Ježíšova. A jak studium dívek dopadlo? Sestry roku 1919 klášter prodaly a odešly z Čech. Klášterní zdi se pak během let dočkaly šekového úřadu, ministerstva pošt a dalších úřadů a firem.

Ještě v první polovině 19. století byla na místě parku na jižních svazích, jak jinak, než vinice. Na východní straně býval ovocný sad. O půl století později i vinice na jižní straně nahradil ovocný sad. Dnes tady najdeme ještě pozůstatky sadu, velké množství hrušní, které jsou tady mezi stromovím dominantní.

V minulých čtyřech letech ale prošel park velkými změnami. Plochy dříve zanedbané, místy skládky, místy úkryty bezdomovců, s množstvím náletových dřevin na úpatí kopce, se staly postupně velice reprezentativními místy a místem vyhledávaným jak Pražany, tak návštěvníky Prahy. Bylo zde zbudováno krásné dětské hřiště roku 2004 v rokli parku nad nákupním centrem Nový Smíchov, do původního sadu hrušní byly dosázeny nové další stromy. Nechybí tu ani záhony a celé květnaté louky. Vše krásně upravené a čisté. Ze stromoví tady najdete jasan ztepilý, jírovec maďal, javor mléč a další dřeviny.

Park byl doplněn nejen novými mladými stromy, ale byly vysázeny i keře, květy, upraveny louky pro piknik. Jsou zde nové lavičky a vyvýšená vyhlídka na Prahu. Zajímavý je pohled na zatravněnou střechu obchodního domu TESCO, jinak je odtud Praha jak na dlani. Uvidíte mnoho pražských dominant.


Dlouho jsem hledala vstup do parku. Jeden je z Drtinovy ulice (Praha 5) a druhý lávkou přímo z prvního patra nákupního centra Nový Smíchov. Z centra nákupní zóny rovnou až na kopec plný zeleně přímo nad Prahou. Procházka těmito revitalizovanými stráněmi určitě stojí za to.

Nedaleko parku je kaple Sacre Coeur (Holečkova 31), která leží na místě bývalého konventu a pensionátu dam Srdce Ježíšova u kostela Pána Ježíše. Kaple byla v roce 1924 odsvěcena a dnes je to výjimečný prostor pro výjimečné události. Slouží jako aukční síň, čas od času se tady konají i svatby, ale například i exklusivní módní přehlídky a jiné společenské akce.

Další autorčiny fotky si můžete prohlédnout na stránkách www.ivanafili­pova.ic.cz

V září 2007 se tady konala soutěž barmanů v dokonalém umění načepování prémiového ležáku Stella Artois a belgických speciálů Hoegaarden White a Leffe Bruin. Mistra ČR a SR vybrala porota složená z odborníků a známých osobností. Absolutním překvapením všech bylo, že na prvních 3 místech stanuly 3 ženy ačkoli soutěžili především muži. V tisku se psalo: Modelku a moderátorku Ivu Kubelkovou vítězství nepřekvapilo: “To je přece jasné,” směje se s nadsázkou, “ženy pivo točí a muži ho pijí.”

Celková atmosféra místa dodává aukcím, které se zde pořádají vyšší rámec důstojnosti. Unikátní interiér Aukční síně v Praze 5 přispěl také k tomu, že veřejné aukce pořádané právě zde získaly nejvyšší návštěvnost veřejnosti. Aukcí se často účastní až stovka diváků.

I takto může v Praze skončit kaple Boží.