Klamova huť – poslední huť blanenského panství

0
333

Pojedete-li po silnici z Blanska do Brna, nemůžete asi po kilometru jízdy po pravé straně přehlédnout zajímavou průmyslovou stavbu z druhé poloviny devatenáctého století. Jedná se o poslední dochovanou huť tehdejších železáren na území blanenského panství rodu Salmů. Byla postavena v letech 1853 až 1857 na pravém břehu řeky Svitavy u železnice, v místech, kde původně stával mlýn (od roku 1763), později hamr a válcovna plechů. Huť byla nazvána podle Augusty Salmové, manželky hraběte Jindřicha Clam-Martinice.


Původní huť byla v provozu v letech 1857-1893, byla vytápěna koksem a patřila mezi první vysoké pece v českých zemích užívajících minerální paliva. Železná ruda a koks byly na krychtu vysoké pece zpočátku dopravovány s využitím vodní energie Svitavy, později po kolejnicové dráze s využitím pohonu parního stroje.

Roku 1893 byla vysoká pec přebudována na slévárnu a v roce 1906 byla přistavěna zámečnická dílna. Výroba se až do dvacátých let dvacátého století orientovala především na komerční a kanalizační litinu a část produkce byla vyvážena do zahraničí. V roce 1923 pak byla výroba v Klamově huti z ekonomických důvodů zastavena.

Dá se říci, že k zachování huti až do současné doby přispělo energetické využití toku Svitavy. Původní dvě turbíny byly roku 1892 nahrazeny jednou výkonnější Girardovou turbínou a ta byla pak v letech 1898 až 1899 vyměněna za turbínu Francisovu. V roce 1901 zde pak byla zřízena vodní elektrárna. Po zrušení železářské výroby v Klamově huti byla elektrárna rekonstruována a sloužila pak až do roku 1966.

Od počátku třicátých let až do devadesátých let dvacátého století objekt sloužil jako zkušební stanice vodních turbin a své výzkumy zde prováděl mimo jiné i prof. Viktor Kaplan.

Od roku 1994 zde byla umístěna výstavní a prodejní expozice umělecké litiny, která však vzala za své vinou poněkud nešťastně provedené privatizace.

Kontakt na současného provozovatele naleznete na www.klamovahut.cz

Po další změně majitele sídlí v současné době v Klamově huti firma na výrobu komínových vložek a krbových kamen a jsou patrné snahy o obnovení expozice litiny a znovurozběhnutí malé vodní elektrárny, jejíž zbytky se v areálu stále nacházejí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno