Expediční fond: 19 projektů získá 345 000 Kč

0
373

Z 66 projektů vybral Expediční fond, ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem a Českou speleologickou společností, 19 výborných vědeckých, humanitárních a sportovních expedic.

Do probíhajícího 5. kola soutěže Expedičního fondu se přihlásilo rekordních 66 projektů. Ti nejlepší z nich dostanou 345 000 Kč finanční a materiální podpory. Hlavními sponzory Expedičního fondu jsou: GUMOTEX, HUMI Outdoor, Evropská cestovní pojišťovna, ESO Travel a Koktejl. Zřizovatelem Expedičního fondu je cestovatelský portál HedvabnaStezka­.cz.

Úroveň zaslaných projektů byla velmi vysoká a na řadu velmi kvalitních a zajímavých expedic prostě už nebyly peníze. Při hodnocení sportovních projektů Expediční fond spolupracoval s Českým horolezeckým svazem a Českou speleologickou společností. Slovy jednoho z členů komise „Vybírání projektů, které už nemůžeme podpořit, bylo bolestivé. Je to jako topit krásná koťata jen proto, že je jich moc…“

Expediční fond, jménem všech svých partnerů, děkuje všem účastníkům 5. kola. Každý, kdo má odvahu uskutečnit expedici vedoucí (dle svých možností) za hranici všedních dnů, si zaslouží uznání.


Podporu Expedičního fondu v 5. kole získávají:

Následující členění expedic je jen orientační. Všechny níže uvedené expedice získávají také zdarma pojištění od Evropské cestovní pojišťovny.

SPORTOVNÍ EXPEDICE

První český pokus o výstup na šestitisícové vrcholy v dolině Sary-Šitchar (Zdeněk Bouda a kol.). Expedice organizováná do Čechy dosud nenavštívené oblasti Pamíru v Tádžikistánu zkusí zdolat některé místní šestitisícovky jako například Pik Ozbrojených sil (6138m.n.m.), Pik Bajkonur (6038m.n.m.), či Pik Maršála Grečka (6105m.n.m.). Materiální podpora v hodnotě 40.000,–Kč.

Projekt SKI 8167 (Jaroslav Uvízl). Pokus o výstup a světový prvosjezd na lyžích jedné z osmitisícovek – Dhaulagiri. Finanční podpora: 30.000.-Kč Jamal – Karské moře – Polární Ural (Dalibor Beneš). Zimní pochod 320 km na lyžích tundrou, přes hory i zamrzlé moře, v oblasti vysoko nad polárním kruhem. Materiální podpora: 30 000 Kč.

Expedice Sardinie 2009 (Dan Hutňan a kol.). Skupina speleologů se pokusí propojit jeskyně Blue Marino a Su Palu- Su Spiria do jednoho, 70 km dlouhého celku a tím vytvořit NEJDELŠÍ JESKYNNÍ SYSTÉM CELÉ ITÁLIE. Materiální podpora: 5.000,–Kč.

Expedice Kačna jama 2009 – Reka exploration (Tomáš Roth a kol.) Cílem expedice bude druhá nejdelší jeskyně Slovinska – Kačna jama (13,75km). Průzkum bude probíhat 300 metrů pod povrchem ve vzdálenosti 5km od vstupní propasti, na konci těžce přístupné povodňové chodby. Je zde velká šance k objevení dalšího pokračování jeskyně. Materiální podpora: 5.000,–Kč.

Canyoning Reunion (Peter Lobodáš a kol.). Expedice deseti kaňonářů z České a Slovenské republiky na tropický ostrov Reunion za nejkrásnějšími a nejtěžšími kaňony světa. Materiální podpora: 5000,–Kč.

CESTOVATELSKÉ EXPEDICE

Expedice do srdce střední Afriky (Tomáš Kubeš a Martin Cícha). Hlavním cílem expedice do Konga a Středoafrické republiky je studium života domorodých Pygmejů, kteří udržují jen malý nebo žádný kontakt s okolím, dále mapování stavu pralesa a pytláctví v oblasti. Materiální podpora v hodnotě 45 000 Kč (loď Pulsar 340 společnosti GUMOTEX).

Expedice Amazonia „Z“ (Ivan Mackerle a kol.). Tým známého českého záhadologa se vydává do Amazonie po stopách plukovníka Fawcetta pátrat po ztraceném městě Z, které má podle legend místních Indiánů ukrývat mnoho zázračných artefaktů. Materiální podpora v hodnotě 30 000 Kč (loď Colorado společnosti GUMOTEX).

Kajakem za nahohřbetem (Vojtěch Sláma). Cílem této expedice na řeku Curuduri do oblasti Amazónie je pátrání po novém druhu ryb z rodu Gymnorhamphichthys. Podle zpráv indiánů z oblasti může mít expedice velkou naději na úspěch. Materiální podpora v hodnotě 23 000 Kč (loď Baraka společnosti GUMOTEX).

Za ztraceným čajem Gruzie (Petr Sič a Markéta Petříková). Expedice se pokusí prozkoumat jak využívané, tak zejména zaniklé čajové plantáže v Gruzii, která v 80. letech bývala významným producentem čaje. Materiální podpora: 10.000,–Kč.

CHARITATIVNÍ PROJEKTY

Monitorovací cesta rozvojového projektu „Světlo pro Ugandu“ (František Kramota a kol.). Členové sdružení ACET ČR se vydají na monitorovací cestu do Ugandy, která je velmi postižena pandemií AIDS s cílem zdokumentovat stav probíhajícího humanitárního projektu Světlo pro Ugandu a naplánovat jeho další rozvoj. Finanční podpora: 30.000,–Kč

Škola dětem (Jana Vozábová a kol.) Střecha nad hlavou, lavice, podlahy, tabule, učebnice, psací potřeby…běžná součást každé z evropských škol. Pro děti z rozvojových zemí, to ale nemusí být tak samozřejmé. Tento projekt se bude snažit splnit toto přání i dětem ve škole v zapadlé vesnici Ngolang v Indonésii. Finanční podpora: 20.000,–Kč.

VĚDECKÉ EXPEDICE A PROJEKTY

Při výběru vědeckých projektů posuzuje Expediční fond zejména, jaké jsou odborné znalosti předkladatele, zda jde o jeho dlouhodobý zájem, zda bude na výzkum někdo další navazovat (nebo skončí v šuplíku), zda existuje spolupráce s českými nebo zahraničními univerzitami apod.

Expedice Altaj 2009 (Kateřina Tvardíková a kol.) Expedice míří do oblasti Altajské reubliky na území Ukok Quiet Zone, přírodní rezevace vyhlášené UNESCO. Jejím cílem je zdokumentování biotopu levharta sněžného a vytvoření plánu udržitelného rozvoje zdejší krajiny. Finanční podpora: 10.000,–Kč a materiální podpora: 10.000,–Kč.

Výprava za bengálskými bauly (Jindra Štolcová). Baulové jsou potulní zpěváci mystických písní z oblasti Západního Bengálska v Indii. Cílem projektu je strávit co nejdelší dobu v jejich vesnických komunitách a prozkoumat jejich tradici, která dnes závratnou rychlostí vymírá. Finanční podpora: 10.000,–Kč a materiální podpora: 3.000,–Kč.

Kamerun – výzkum rozmanitosti žab ve světovém centru biodiverzity (Václav Gvoždík a kol.) Přírodovědecká expedice do kamerunských hor má za cíl popsat a podrobněji prozkoumat biodiverzitu žab v místních ohrožených mlžných lesích. Finanční podpora: 10.000,–Kč a materiální podpora: 3.000,–Kč.

Expedice Macuya (Libotovský Marek a Patrick Marek). Entomologická expedice z ČZU míří do hlubin tropického pralesa oblasti Macuya v peruánské Amazonii, aby odhalila tajemství života exotických mravenců. Finanční podpora: 10.000,–Kč a materiální podpora: 3.000,–Kč.

Za užankou do Maroka (Karel Sutorý a kol.) Cílem expedice botaniků z Moravského zemského muzea je prozkoumat lokality, na kterých se vyskytují dva druhy užanek – Cynoglossum dioscoridis a Cynoglossum atlanticum. Druhý druh přitom nebyl od svého prvního popsání nalezen. Materiální podpora: 4.500,–Kč.

Mongolia 2009 – „nejen cesta může být cíl“ (Jindřich Kynický) – multioborová studentská vědecká expedice do Mongolska. Materiální podpora: 6.000,–Kč.

Výprava do močálu Pantanal (Hanka Cikánová a Veronika Cikánová) Cílem této expedice je prozkoumat ekosystém brazilského močálu Pantanal, zejména zdejší herpetofaunu. Materiální podpora: 3.000,–Kč.

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Bohužel jsme nemohli penězi nebo materiálem podpořit všechny, které bychom chtěli. Zvláštní uznání si zaslouží několik dalších expedic. Těm pomůžeme alespoň cestovním pojištěním zdarma od Evropské cestovní pojišťovny, průvodci Lonely Planet a mediální a reklamní pomocí.

Ač sedíme, neposedíme… (Roman Flovarský). Dva cestovatelé upoutáni na invalidní vozík se spolu s doprovodem vydají na cestu k Viktoriiným vodopádům. Cílem expedice jsou nejen vlastní zážitky, ale sběr dat pro vytvoření průvodce pro hendikepované.

Projekt ‚ho avy‘: školka pěstění budoucnosti v ráji baobabů (Martina Petrů a kol.). Projekt má za cíl umožnit malgašským vesničanům aktivně se zapojit do budoucí obnovy přírodních zdrojů, na kterých jsou zcela závislí, a které patří k nejunikátnějším, druhově nejrozmanitějším a zároveň nejohroženějším na světě.

Ajal – na pomezí východu a západu (Barbora Gregorová a Lucie Poláková) Projekt je zaměřen na zdokumentování postavení žen ve společnosti v Kyrgyzstánu. To je zde ovlivněno mnoha faktory jako náboženství (islám versus pravoslaví), sílícím tlakem západní kultury i starými tradicemi.

Gruzií a Arménií s pádlem v ruce (Jan Holub a kol.) – zmapování vodáckých terénů v Arménii a Gruzii a současné vytvoření kilometráží pomocí GPS a popisu terénů.

Expedice Honoria -„Stezkou šamanů“ (Jitka Krausová a kol.) – projekt na ochranu přírody v oblasti Honoria a Pucallpa, ve spolupráci s entomologickým muzeem v Limě, Národní univerzitou v Ucayali a Institutem tropů a subtropů bude sledována biologická diverzita a na základě druhové pestrosti a přítomnosti ohrožených druhů bude každé lokalitě přidělena hodnota míry ohrožení. Data budou dále využita místními organizacemi.

_____________­________________________­___

Zcela mimořádný projekt GREEN LIFE – Prales dětem, zaslaný Milanem Jeglíkem, spočívá ve vytvoření soukromé přírodní rezervace na Sumatře (projekt se již uskutečňuje). Tento záměr natolik zaujal zřizovatele Expedičního fondu, že začal jednat o přímé, výraznější podpoře projektu. V případě nedohody bude projekt zařazen do 6. kola soutěže Expedičního fondu.