Do Ousti jezdívá se housti…

Své putování začneme v okresním městě Ústí nad Orlicí, ležícím na soutoku dvou řek – Tiché Orlice a Třebovky (nezaměňovat s Třebůvkou, protékající okresem svitavským). Řeka Orlice si zaslouží trochu více pozornosti, neboť je to dnes již poslední větší či velká česká řeka, která si zachovala v drtivé většině přírodní meandrové koryto. Díky tomu, že dnes každé město na toku řeky má svou vlastní čističku odpadních vod, je Orlice vhodná i k přírodnímu koupání a v neposlední řadě i k úspěšnému rybaření.

Na náměstí v budově radnice nalezneme Informační centrum Českých drah a městského úřadu, kde lze získat podrobnější informace, ale můžeme si tu zakoupit třeba jízdenku či turistickou mapu. V blízkosti náměstí je i autobusové nádraží.

náměstí

Do Ústí nad Orlicí se lze dopravit vlakem, autobusem, ale třeba i letecky, neboť je zde ve směru na Letohrad letiště. V letní sezoně pochopitelně můžeme využít také Orlice a připlout ve vlastní kanoi nebo pramici – řeka je prakticky od Letohradu velmi dobře splavná.

Proč onen trochu podivuhodný nadpis tohoto příspěvku? Město je proslulé svou hudební historií, ale i současností. Proslaveno je především svým slavným rodákem – Jaroslavem Kocianem, houslovým virtuosem, na jehož počest se každoročně pořádá Kocianova houslová soutěž mladých talentů. Dalším hudebním velikánem byl i violoncellista Bohuslav Heran. Ve městě je kino, divadlo, malá scéna, kulturní dům a několik výstavních síní. Po stránce sportovní lze využít v současné době renovované koupaliště, rozsáhlý tenisový komplex, kuželkářskou dvoudráhu v Hylvátech, k dispozici jsou i nejrůznější fit-centra a prozatím nekrytá ledová plocha ve sportovním areálu. V zimě je k dispozici lyžařský vlek na samém okraji města.

Nad městem se již několik roků vypíná na Andrlově chlumu telekomunikační věž doplněná těsně pod svým vrcholem rozhlednou, odkud je možno spatřit při vhodném počasí téměř polovinu „Českého království“. Až nebývale hustá síť značených turistických stezek v okolí přímo vybízí k delším či kratším výletům. Pravý ráj pro turisty!

Ubytování pro jednotlivce nebo menší skupiny není problémem (v blízkosti jsou chatové osady Mandl, Klopoty, Amerika – informace v CK a IC), pro početnější výpravy doporučujeme zajištění noclehů telefonicky předem, v některých z ubytovacích zařízení (hotely Praha, Poprad, Avion, Florida, UNO), v penzionu Quatro, na chatě Hvězda na Andrlově chlumu nebo v kolibě Hrádek.

Město Ústí nad Orlicí samo o sobě nabízí nemálo kulturně – stavebních památek, významných krajinných prvků, památných stromů a navíc leží v centru nedávno vyhlášeného přírodního parku „Orlice“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha Ikara a socha Matky na místním hřbitově, Křížová cesta na Andrlův chlum, socha legionáře, Boží muka, sochy Panny Marie a sv. Václava, sousoší Nejsvětější Trojice, budovy gymnázia, radnice, děkanství a Sboru bratrského, nájemní domy, rodinná vila Hernychových, měšťanský dům a nakonec i železniční zastávka. To všechno jsou kulturně – stavební památky. Mezi významné krajinné prvky patří stráň Bučina nad silnicí Kerhartice – Hrádek, přímo naproti mostu přes Tichou Orlici (roste tu např. árón plamatý, samorostlík klasnatý, pižmovka mošusová, sasanka pryskyřičníkovitá, čarovník alpský, lýkovec jedovatý, kyčelnice cibulkonosá a devítilistá, oman hnidák, lilie zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá, prvosenka vyšší a další), dalším prvkem jsou opukové srázy a lesní porosty nad železniční stanicí (pryšec sladký, kostřava lesní a růžolistá, jaterník podléška, oman hnidák, hrachor jarní, vstavač mužský, kokořík mnohokvětý, kopretina chocholičnatá, pětiprstka horská, strdivka sedmihradská, hořečka brvitá, čistec přímý a jiné). Dalším z krajinných prvků je překrásné Údolí sejfů v zářezu mezi Vadětínem a Černovírem (vzrostlá olšina s velmi bohatým výskytem bledule jarní), stráň nad silnicí mezi Oldřichovicemi a Černovírem (dubohabřina se vzácnou květenou – hrachor jarní, lilie zlatohlavá, zimolez pýřitý, pryskyřník kosmatý, prvosenka vyšší, chřastavec křovištní, podbílek šupinatý, kokořík vonný, árón plamatý, ptačinec velkokvětý a jiné) a konečně opuštěný lom „Opučák“ na drobivé vápenité slínovce na okraji lesa jižního svahu Andrlova chlumu (výskyt vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny – pcháč bezlodyžný, hořeček brvitý, pupava obecná, ostřice jarní, dobromysl obecná a jiné).

Mezi chráněné památné stromy patří 17,5 metrů vysoký javor babyka na podměstí s obvodem kmene 480 cm a stáří 100 let. Dále 120 let starý buk lesní červenolistý na Náměstí svobody s obvodem kmene 280 cm při výšce 13 metrů. V okrajové části města Knapovec jsou celkem tři lípy malolisté, jedna je stará 200 let s obvodem 410 cm a výškou 26 metrů a zbylé dvě ve stáří dokonce 300 let s obvodem kmene 480 a 850 cm a výškou 24 a 26 metrů.

V příštím pokračování se podíváme k sousedům – do druhého okresního města Rychnov nad Kněžnou.

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *