Výlet do Bangkoku

  0
  126
  Thajsko, Bangkok, rychlodráha Skytrain

  Časně ráno přicházíme před hotel, kde na nás již čeká taxi, které
  jsme si předem objednali. Nastupujeme a s řidičem si ještě
  upřesňujeme, na jaké místo chceme v Bangkoku dopravit. Využíváme
  toho, že hlavní město Thajska je od Pattaye vzdáleno jen asi stotřicet
  kilometrů a vydáváme se tam na výlet. Zakrátko vyjíždíme
  z letoviska a po dálnici míříme na sever. Mineme město Chon Buri,
  které je střediskem stejnojmenné provincie a poté se stáčíme na západ,
  směrem na Bangkok. Již mnoho kilometrů před metropolí, začíná provoz na
  víceproudé silnici houstnout a když přijíždíme na předměstí, je již
  dálnice úplně plná vozidel. Řidič sjíždí z autostrády a zastavuje
  u nedaleké stanice rychlodráhy. Platíme předem dohodnutou sumu a
  vystupujeme. Plni očekávání se pak vydáváme na celodenní prohlídku
  hlavního města Thajska, ve kterém, včetně jeho okolí, žije kolem
  patnácti milionů obyvatel.

  Cesta do centra


  Z předměstí Bang Na, kde se právě nacházíme, již budeme do
  centra cestovat veřejnou hromadnou dopravou. Stoupáme po schodech do stanice
  nadzemní dráhy Skytrain, která jezdí po estakádě, vedoucí vysoko nad
  ulicemi města. Nejprve si u okénka rozměňujeme drobné a jdeme
  k automatu na prodej jízdenek. Nějakou dobu nám trvá, nežli
  pochopíme, jak přístroj funguje. Pochvíli již ale s jízdenkami
  v ruce míříme k turniketům a pak na nástupiště. Zakrátko
  přijíždí souprava podobná metru a my nastupujeme. V každé stanici
  přibývá cestujících, až je vůz úplně plný. Mezi všemi lidmi ve
  vagonu, jsme jediní Evropané. Přes prosklené dveře vidíme, že ulice jsou
  plné nekonečných kolon aut. Během jízdy pozorně sledujeme stanice jimiž
  projíždíme, abychom nezapomněli včas vysednout. Posléze přijíždíme do
  stanice Asok, kde vystupujeme. Nejprve sestupujeme z estakády na ulici
  Sukhumvit. Rázem je kolem nás množství spěchajících lidí. Prodíráme se
  tím mumrajem k eskalátoru a sjíždíme do podzemního tunelu, který
  nás přivádí na stanici metra Sukhumvit. U automatu na jízdenky si již
  víme rady. Vhazujeme mince a z přístroje tentokrát vypadávají černé
  plastové žetony, které slouží jako jízdenky. Turniket spolkne žeton a
  propouští nás na nástupiště, které je plné lidí. Vzápětí
  přijíždí souprava a otevírají se dveře v prosklené stěně,
  oddělující peron od kolejiště a současně se také otevřou dveře do
  vagonu. Jen co nastoupíme, dveře se zavírají a vyjíždíme. Souprava
  nabírá rychlost a uhání tunelem, až to sviští. Jednotlivé stanice rychle
  ubíhají. Tentokrát je však nemusíme sledovat, neboť jedeme až na konec
  trasy. Za několik minut již přijíždíme do stanice Hualamphong, kde je
  konečná. Opouštíme vůz, vystoupáme na povrch a ocitáme se na ulici Rama
  IV., v samotném centru Bangkoku. Zhruba patnáct kilometrů dlouhou trasu
  z předměstí Bang Na až sem, jsme zvládli městskou dopravou za zhruba
  půlhodinku. Očividně jsme udělali dobře, že jsme se nenechali dovézt
  taxíkem až sem, neboť tomu by to trvalo po přeplněných ulicích určitě
  mnohem déle. Navíc bylo cestování hromadnou dopravou, docela zajímavým
  zážitkem.

  Svatyně Traimit


  Od metra se vydáváme na prohlídku města. Nejprve procházíme kolem
  rozlehlého staveniště, na kterém se pracuje na prodloužení trasy metra.
  Pak přecházíme přes rušnou křižovatku a odbočujeme do uličky Tri Mit.
  Po pár krocích již před sebou vidíme bělostnou mramorovou svatyni Traimit,
  která je naším prvním cílem. Chrám má nádhernou pozlacenou střechu,
  která se leskne ve slunečních paprscích. Půvabně vyhlížející
  svatostánek je ozdoben pestrými vlaječkami upevněnými na dlouhých
  šňůrách a také prapory, instalovanými na zábradlí vysokého schodiště.
  Po zaplacení vstupného, stoupáme po schodech do svatyně. V prvních
  dvou patrech se nachází muzeum. My však postupujeme až do třetího
  podlaží a po mramorové dlažbě přicházíme ke vchodu. Zde si vyzouváme
  boty a širokými dveřmi vstupujeme do svatostánku. Před námi se objeví
  Zlatý Buddha se zkříženýma nohama, trůnící na mramorovém podstavci.
  Plastika, vysoká asi tři metry, váží pět a půl tuny a je celá ze zlata.
  Socha byla odlita ve třináctém století, v osmnáctém století pak byla
  z bezpečnostních důvodů zamaskována silnou vrstvou sádry a potom
  zapomenuta. Poté jí až v polovině dvacátého století náhodou
  objevili dělníci, při rekonstrukci bangkockého přístavu. My teď stojíme
  v okrouhlé síni a s úžasem sledujeme blyštivé odrazy, které na
  lesklém povrchu vzácného díla, vytváří světlo pronikající zvenčí do
  svatyně. Před sochou leží květinová výzdoba, sestávající
  z nádherně vázaných kytic a z pestrých květinových věnců. Po
  celém obvodu kaple stojí ještě několik menších soch a také dřevěné
  schránky na milodary. Opouštíme kapli, scházíme zpět na nádvoří a
  míříme do sousedního chrámu, ve kterém byl dříve Zlatý Buddha
  umístěn. Před vchodem míjíme modlitební místo, u kterého se modlí
  několik věřících. Zouváme se a vcházíme dovnitř. Interiér této kaple
  je o poznání skromnější. Je zde umístěna pozlacená socha, před
  kterou na červeném koberci sedí mnich a medituje. Ponecháváme muže ve
  žlutém hábitu jeho modlitbám a vycházíme z kaple. Poté opouštíme
  svatyni, která se může pyšnit údajně největší zlatou sochou Buddhy na
  světě.

  Jízda tuk tukem


  Popocházíme po ulici Tri Mit a rozhlížíme se po nějakém tuk tuku.
  Mezitím dojdeme na kruhové námětí, v jehož středu stojí impozantní
  dřevěná brána. Ta je natřená červenou barvou a má střechu ozdobenou
  čínskými draky. Není se co divit, neboť se nacházíme na okraji čínské
  čtvrti. Konečně se k nám blíží volný tuk tuk, zamávám na něj a
  ten zastaví. Říkám řidiči, že se potřebujeme dostat k řece Chao
  Phraya do míst, kde se spojuje s kanálem Rop Krung a ukazuji mu to místo
  na mapě. Muž chvíli přemýšlí a pak přitaká, jako že ví kam chceme
  odvézt. Nasedáme tedy na lavici v zadní části otevřené
  mototříkolky a tuk tuk vjíždí do čínské čtvrti. Úzké uličky jsou
  plné skútrů, aut a lidí a po obou stranách jsou lemovány různými
  dílnami a obchody. Řemeslníci pak většinou pracují na chodníku a kolem
  sebe mají rozloženy všelijaké součástky a nářadí. Na některých
  místech jsou uličky tak zaplněné lidmi, že má řidič co dělat, aby
  s tuk tukem projel. Všude kolem je shon a hluk a vzduch je plný
  výfukových zplodin. Když už nějakou dobu kličkujeme spletitými uličkami
  sem a tam, řidič zastaví a žádá mě, abych mu půjčil mapu. Je zřejmé,
  že neví jak dál. Nechává si znovu ukázat na mapě místo, kam chceme
  zavést, chvíli mapu studuje a pak znovu vyjíždí. Záhy nato tuk tuk
  opouští úzké uličky a vjíždí na široký bulvár Chakra Phed. Zde
  tříkolka nabírá rychlost a cesta pěkně ubíhá. Za několik minut pak již
  zastavujeme u mostu přes kanál Rop Krung. Přes potíže
  s orientací během cesty, nás nakonec řidič dopravuje přesně na
  místo, kam jsme chtěli. Platíme jízdné a míříme k řece. Ihned
  k nám přistupuje muž a nabízí nám zprostředkovat plavbu po
  kanálech. To odmítáme, protože chceme nejprve navštívit svatyni na druhém
  břehu řeky. Pochvíli již přicházíme k zastřešenému molu,
  u kterého kotví přívoz. U ženy, sedící za odřeným stolkem,
  platíme jízdné a vstupujeme na plavidlo. Řeka Chao Phraya je zde široká
  jen asi dvěstěpadesát metrů, takže za chvíli již vystupujeme na pravém
  břehu.

  Svatyně Kanlayanamit


  Naším cílem je svatyně Wat Kanlayanamit, z první čtvrtiny
  devatenáctého století, rozkládající se nedaleko od břehu. Z mola se
  vydáváme přes volné prostranství, nesoucí známky toho, že zde byly
  nedávno zbourány nějaké objekty. Vlevo od nás vidíme řadu tradičních
  dřevěných domů, před nimiž si hraje skupinka dětí. Vydáváme se
  napříč prostranstvím, záhy přicházíme k bráně a vstupujeme do
  areálu svatyně. Nejprve procházíme kolem kamenné stúpy a pak míříme ke
  zvonici. Stoupáme po schodech k bílé dvoustupňové stavbě v jejíž
  spodní části je zavěšen ohromný zvon, který je největším bronzovým
  zvonem v Thajsku. Z vyvýšené zvonice dobře vidíme na další
  budovy, které jsou součástí chrámu. Na halu vysvěcení, na buddhistickou
  školu a na hlavní svatyni, do které se nyní přemísťujeme. Cestou míjíme
  skupinu mladých mnichů, kteří uklízí chrámové nádvoří. Před samotnou
  svatyní se nachází rozlehlá hala se sochami a schránkami na milodary. Kolem
  keramických nádob s pískem, v němž jsou zapíchnuty doutnající
  vonné tyčinky, procházíme do chrámu. Celý jeho obrovský vnitřní prostor
  vyplňuje patnáct metrů vysoká a dvanáct metrů široká pozlacená socha
  Buddhy, sedící na podstavci. Kolem je spousta květin a další schránky na
  dary. Stojíme před podstavcem a v porovnání s ohromnou sochou si
  připadáme poněkud nicotní. Po krátkém rozjímání opouštíme
  pozoruhodnou svatyni, v níž se mísí čínský a thajský styl a
  vracíme se zpátky k přívozu. Chrám Wat Kanlayanamit, sice leží
  stranou hlavních turistických tras a netěší se velkému zájmu turistů, za
  to jsme však při jeho návštěvě mohli poznat i odlehlejší místa
  Bangkoku.