Vagharšapat

  0
  141
  Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime

  Po příjezdu do Jerevanu se ubytováváme v pěkném hotelu Silachi,
  ležícím nedaleko centra a ihned po vybalení zavazadel, se vydáváme na
  první procházku městem a také, opatřit si něco malého k jídlu.
  Kráčíme po bulváru Tigran Mets a přestože je již pozdní večer, míjíme
  cestou několik otevřených obchodů. V jednom z nich si kupujeme
  pečené maso, pečivo, ovoce a také něco k pití. Se zásobami se pak
  vracíme do hotelu a pouštíme se do jídla. Poté se ukládáme ke spánku a
  po namáhavém dni, během kterého jsme absolvovali přejezd z Tbilisi do
  Jerevanu a prohlídku několika pamětihodností, rychle usínáme.

  Chrám Svaté Ripsime


  První den našeho pobytu v Arménii, se vydáváme na prohlídku
  významných církevních objektů, soustředěných ve městě Vagharšapat,
  ležícím nedaleko Jerevanu. Poté co opustíme centrum arménské metropole,
  ve které žije zhruba jeden milion a třistatisíc obyvatel, najedeme na
  dálnici M5, která nás kolem mezinárodního letiště, zakrátko přivádí
  do Vagharšapatu. Autobus posléze zastaví před areálem chrámu Svaté
  Ripsime, ležícím nedaleko centra a my vysokou bránou v ochranné zdi
  vcházíme dovnitř. Nyní přes svěží zelenou zahradu přicházíme na
  kamennou terasu, v jejímž středu stojí kostel postavený
  z růžového kamene. Stojíme na terase a během výkladu průvodkyně
  sledujeme dokonalé proporce chrámu s křížovým půdorysem a
  kuželovitou kopulí, který je ozářen dopoledním sluncem. Svatostánek byl
  dokončen v roce šestsetosmnáct a patří k nejstarším
  v zemi. Poté co nás průvodkyně zahrne informacemi o světici,
  jíž je kostel zasvěcen a o historii křesťanství v Arménii,
  vstupujeme do chrámu. Po prohlídce jeho rozsáhlého interiéru, scházíme po
  úzkém kamenném schodišti do podzemí, ve kterém je umístěna hrobka Svaté
  Ripsime. Nyní se nacházíme v kamenné síni, v jejímž středu
  stojí mramorový katafalk s náhrobní deskou, na níž je vyobrazení
  mladé světice. Poté nám chvíli trvá, nežli se v malé místnosti
  všichni vystřídáme a vystoupáme z podzemní hrobky. Po prohlídce
  kostela se ještě přemísťujeme do prodejny suvenýrů, umístěné pod
  terasou. Po koupi malého suvenýru, pak odcházíme od svatostánku
  zasvěceného raně křesťanské světici, která ve Vagharšapatu působila a
  kde také na konci třetího století, zemřela mučednickou smrtí.

  Vagharšapat


  Od významného objektu arménské středověké architektury, se
  přemísťujeme do centra města Vagharšapat. Zaparkujeme na parkovišti a
  vydáváme se na prohlídku komplexu Arménské apoštolské církve, která
  patří mezi nejstarší křesťanské komunity. Arménie, pak byla dokonce
  první zemí na světě, která přijala křesťanství jako oficiální
  náboženství, k čemuž došlo již v roce třistajedna. Nyní
  stojíme před areálem a monumentální bránou, na níž je umístěna deska,
  připomínající návštěvu papeže Jana Pavla II. vstupujeme dovnitř. Celý
  areál tvoří veliký park, v němž, obklopeny zelení, stojí
  jednotlivé objekty. Nejprve míjíme kněžský seminář, z jehož
  otevřených oken zaznívá sborový zpěv. Poté procházíme kolem budovy
  církevní vzdělávací instituce a míříme k mateřskému chrámu
  arménské církve, který stojí uprostřed areálu a je obestavěn lešením,
  neboť právě probíhá jeho oprava. Ještě projdeme kolem Pomníku obětem
  genocidy a několika náhrobních kamenů chačkarů a ocitáme se před
  Ečmiadzinskou katedrálou, jak se chrám jmenuje. Ta byla postavena koncem
  pátého století a později byla přestavěna. Interiér svatostánku je
  vyzdoben četnými freskami, reliéfy a obrazy, osvětlenými světlem
  pronikajícím z vysoké kopule. My však nejvíce obdivujeme bohatě
  zdobený oltář a přitom pozorujeme věřící, kteří vkleče líbají
  relikvie, které jsou před ním vystaveny. Po prohlídce vycházíme ozdobnými
  dveřmi z katedrály a monumentální bránou krále Trdata, stojící
  nedaleko kostela, procházíme k rezidenci katholika, jak se nazývá
  nejvyšší představitel arménské církve. Od tohoto rozsáhlého objektu,
  poté procházíme kolem kláštera k budově pokladnice, ve které jsou
  uloženy významné relikvie, včetně Svatého kopí nebo kusu dřeva
  z Noemovy archy. Nyní ještě usedáme na jednu z laviček
  umístěných v parku a obklopeni vysokými stromy pozorujeme katedrálu,
  lidi trousící se parkem a veverky pobíhající po trávě. Během odpočinku
  se naplnil čas vyčleněný na prohlídku a tak se vracíme ke vstupní bráně
  a opouštíme „arménský Vatikán“, jak se tomuto církevnímu komplexu
  přezdívá.

  Zvartnoc


  Za krásného slunečného počasí se přemísťujeme
  k archeologickému nalezišti, ležícímu na východním okraji města
  Vagharšapat. Naším cílem jsou ruiny katedrály Zvartnoc, která byla
  postavena v sedmém století. Chrám poté v desátém století zanikl
  a objeven byl až při vykopávkách na začátku dvacátého století. Nyní
  kráčíme po asfaltové přístupové cestě a blížíme se
  k pozůstatkům katedrály, nad něž se tyčí řada sloupů spojených
  ozdobnými oblouky. Pochvíli již stojíme uprostřed zbytků kruhové stavby a
  jsme obklopeni sloupovím a také částečně zachovalými zdmi. Kromě nás,
  se v rozvalinách chrámu nachází ještě další skupina turistů a
  všichni společně, teď sledujeme členy vokální skupiny, jak se
  připravují na vystoupení. Pochvíli již posloucháme melodické tóny
  písní, v podání pěveckého tria. V prostoru katedrály je
  výtečná akustika, která ještě zvýrazňuje prožitek
  z neplánovaného koncertu. Po kulturním zážitku si ještě kupujeme
  disk s nahrávkami písní a pokračujeme v prohlídce naleziště. Na
  něm se nachází ještě pozůstatky paláce katholika, vinného sklepa a
  několika dalších objektů. Nyní postupně procházíme mezi zbytky zdí a
  sledujeme přitom siluetu hory Ararat, která se na obzoru rýsuje
  v mlžném oparu, ze kterého vystupuje jen její vrcholek. Třebaže není
  ideální viditelnost, je pohled na biblickou horu úchvatný a my jen litujeme,
  že jí nemůžeme vidět celou. S krásným panoramatem před očima
  dojdeme až na konec areálu a vstupujeme do muzea, které se nachází ve
  správní budově. Kromě mnoha předmětů nalezených během vykopávek, je
  zde také vystaven model původního vzhledu katedrály, podle kterého vidíme,
  jaké měl tento svatostánek úctyhodné rozměry. Prohlídkou naleziště
  Zvartnoc naše návštěva Vagharšapatu, který býval hlavním městem země,
  končí. Nyní opouštíme jeho raně křesťanské památky, zapsané všechny
  na seznamu kulturního dědictví UNESCO a odjíždíme z města, které je
  centrem arménské církve a které je také známé jako Ečmiadzin.