Skalní město

  0
  130
  Gruzie, Gori, Stalinovo muzeum

  Druhý den našeho pobytu v Gruzii, máme na programu návštěvu
  některých zajímavých míst, ležících severozápadně od metropole
  Tbilisi. Stejně jako včera, tak i dnes na nás na nábřeží řeky Kura
  čeká autobus, který s námi nejprve projede centrem, na okraji města
  pak najíždí na dálnici a poté se vydává směrem na sever. Autostráda
  nejprve prochází podél řeky Kura a u soutoku s řekou Aragvi
  zamíří do soutěsky, sevřené z obou stran vysokými kopci. Za
  městečkem Natakhtari se dálnice prudce stočí na západ a směřuje do
  širé planiny, pokryté převážně poli, tvořících v krajině jakousi
  ohromnou šachovnici. Zhruba po hodinové jízdě se blížíme ke městu Gori.
  Podél silnice nyní stojí kolonie navzájem si podobných domků, ve kterých
  žijí uprchlíci z nedaleké Jižní Osetie. Posléze sjíždíme
  z dálnice a po místních komunikacích se dostáváme do centra města
  Gori. Zde najíždíme na Stalinovu třídu, která nás přivádí ke Stalinovu
  muzeu. Když jsme ráno vyjížděli z Tbilisi, tak jen drobně krápalo,
  během cesty však déšť zhoustl, takže když nyní vystupujeme
  z autobusu, jsme skrápěni vydatným deštěm.

  Muzeum


  Muzeum Josifa Stalina, bývalého sovětského státníka, se nachází
  v udržované dvoupodlažní budově, umístěné uprostřed parku. Po
  zaplacení vstupného stoupáme kolem Stalinovy sochy do prvního patra, kde
  jsou umístěny expozice. Prohlídkový okruh začíná v pracovně,
  jejíž zařízení sem bylo přemístěno z Kremlu. V dalších
  sálech, jsou pak k vidění především fotografie, novinové články a
  dokumenty z dob dětství a dospívání Stalina, z jeho revoluční
  činnosti a z období druhé světové války. Následují osobní věci
  Stalina a obrazy s jeho vypodobněním. Zvláštní místo pak zaujímají
  dary, které Stalin dostal během své státnické funkce. Mezi spoustou
  nerůznějších předmětů z mnoha zemí, vidíme také dary
  pocházející z tehdejšího Československa. Součástí expozice je
  rovněž dřevěný domek, ve kterém Stalin vyrůstal. Ten je umístěn
  v parku vedle muzea a je celý překrytý ochranným přístřeškem.
  Nedaleko hlavního vchodu stojí pancéřovaný železniční vagón, ve kterém
  Stalin cestoval a jehož prohlídkou exkurze končí. Soudě podle toho co jsme
  v muzeu viděli, je Stalin pro mnohé Gruzínce, zřejmě stále velký
  muž. Po prohlídce muzea opouštíme město Gori a vydáváme se k další
  pamětihodnosti.

  Skalní město


  Projíždíme po úzké asfaltce kopírující tok řeky Kura, která
  protéká podél vápencového masivu, dlouhého několik desítek kilometrů a
  dosahujícího výšky až jedenáctiset metrů. Právě tyto vápencové skály
  jsou místem, na kterém bylo v šestém století před naším
  letopočtem, založeno skalní město Uplisciche. To se postupně rozrůstalo a
  stalo se významným obchodním centrem na hedvábné stezce. Po krátké
  jízdě zastavujeme před návštěvnickým centrem, oblékáme si bundy a
  čepice, neboť stále hustě prší a vydáváme se na prohlídku. Nejprve
  kráčíme po asfaltové cestě vedoucí podél řeky a poté odbočujeme na
  strmou stezku vedoucí do skal. Jelikož je mokro, musíme postupovat opatrně,
  neboť povrch skály je dost kluzký. Pochvíli již přicházíme
  k jižní části skalního města a vcházíme do prvních síní
  vytesaných ve skalách. Ty mají plochu asi jako běžná obytná místnost a
  jsou vysoké kolem tří metrů. Poté po značně opotřebovaném schodišti
  vytesaném ve skále vystoupáme k místu, kde bývalo tržiště, ze
  kterého postupujeme do střední části města. Zde se nachází další
  skalní síně, které jsou mezi sebou propojeny průchody. Některé
  z nich mají i jakási okna a jinde, zase vidíme v podlaze
  kruhové jámy, které sloužily k uchovávání zásob. Na stropě jedné
  z místností, můžeme dokonce pozorovat zbytky kamenické výzdoby.
  Během prohlídky déšť ještě zesílí, takže když procházíme do
  nejvyšší, severní části města, stéká po hladkém skalním chodníčku
  voda a my máme co dělat, abychom neuklouzli. V horní části města se
  nachází řada dalších síní a místností, které sloužily jednak jako
  obydlí, jako svatyně, ale také k hospodářským účelům. Největší
  z těchto sálů, jsou vysoké kolem pěti metrů a pro udržení
  stability, je jejich strop podepřen sloupy. Po prohlídce severní části
  města, vystoupáme až na vrchol skály, na němž stojí kostel
  z desátého století, který je postaven z cihel a jaksi se do tohoto
  skalního prostředí nehodí. Prohlídkou svatostánku, jehož stěny jsou
  vyzdobeny freskami, naše procházka skalním městem končí. Nyní se vracíme
  na jeho jižní okraj a tunelem vyhloubeným ve skále procházíme zpátky
  k přístupové cestě, po níž se podél řeky vracíme do
  návštěvnického centra. Cestou se k nám přidává potulný pes a
  dožaduje se nějakého pamlsku. Hafan nás pak cestou doprovází a vzdálí se
  až poté, co spolkne poslední ze sušenek, které mu cestou házíme.
  Přestože nám vůbec nepřálo počasí, byla pro nás prohlídka skalního
  města velikým zážitkem, po níž se vůbec nedivíme, že se Uplisciche,
  stalo kandidátem na zařazení do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

  Chačapuri

  Na zpáteční cestě se ještě zastavujeme v Gori a zaparkujeme na
  Stalinově náměstí. To se nachází v centru města a dominuje mu
  třípodlažní kamenný palác s vysokou kopulí, v němž sídlí
  místní úřady. Kromě několika dalších kamenných domů, stojí kolem
  náměstí také řada nízkých paneláků s typickými balkony. Po
  krátké procházce centrem, následuje přestávka na oběd. Místní
  průvodkyně nám doporučuje návštěvu restaurace Al Forno, nacházející se
  nedaleko náměstí. Poté co se usadíme ve stylově zařízené místnosti,
  objednáváme si gruzínskou specialitu zvanou chačapuri adžaruli. Nějakou
  dobu pak musíme čekat, než nám servírka přinese objednané jídlo a
  položí před nás misky s chlebovou plackou z bílého těsta ve
  tvaru lodičky, naplněnou sýrem, máslem a téměř syrovým vejcem.
  Rozpačitě se na sebe díváme a nevíme si rady, jak správně jídlo jíst.
  Na štěstí je s námi místní průvodkyně, která nám ochotně poradí
  jak nato. Veškerý obsah „lodičky“ je nutné nejprve vidličkou důkladně
  promíchat a vzniklou kaši, poté nabírat na kousky chleba, odtrhnutého
  z placky. Dáváme se tedy do míchání a pochvíli si již pochutnáváme
  na tradičním gruzínském pokrmu.

  Jvari


  Z města Gori se vracíme do Tbilisi. Krátce před ním, však
  u soutoku řek Aragvi a Kura odbočujeme na úzkou silnici, po které
  vyjedeme na parkoviště, ležící na skalním ostrohu vysoko nad řekou. Poté
  se za stálého deště vydáváme ke klášteru Jvari, nad jehož pobořenými
  zdmi, se tyčí kostel s kopulí pokrytou červenými taškami. Poté co
  přijdeme ke svatostánku stojícímu na okraji skály, naskýtá se nám
  úžasný pohled do údolí. Přímo pod sebou máme soutok řek a město
  Mccheta, vklíněné mezi nimi. Již řádně promočeni, pak vstupujeme do
  pravoslavného svatostánku, pocházejícího ze šestého století a zapsaného
  na seznamu světového dědictví UNESCO. Zdi kostela, tvořené velikými
  kamennými bloky jsou značně zvětralé a jsou prosté jakýchkoli ozdob. Mezi
  strohou výbavou kostela, pak dominuje vysoký dřevěný kříž upevněný na
  kamenném soklu, stojícím uprostřed chrámu.

  Mccheta


  Po prohlídce významné sakrální památky, sjíždíme do města Mccheta.
  Zde zaparkujeme na velikém parkovišti plném aut a autobusů a míříme ke
  katedrále Sveticchoveli. Ta byla postavena na začátku jedenáctého století,
  na místě původního kostela ze čtvrtého století a podle tradice, je
  v jednom z hrobů nacházejících se pod její podlahou, uloženo
  posvátné Kristovo roucho. Pochvíli již procházíme bránou
  v mohutných hradbách do areálu katedrály a poté vstupujeme do
  hlavního kostela Gruzie. Během prohlídky svatostánku, jsme svědky křtu
  malého chlapce. Nahatý klučina během obřadu hlasitě křičí a oba jeho
  rodiče, se jej marně snaží uklidnit. Zatímco si prohlížíme katedrálu,
  venku se změnilo počasí a tak když vycházíme z jejích potemnělých
  prostor, zaplavují mokrou ulici sluneční paprsky. Nyní se upravenými
  uličkami, plných obchodů s občerstvením a se suvenýry, vracíme na
  parkoviště. Poté odjíždíme z Mcchety, města, v němž sídlí
  arcibiskup Gruzínské pravoslavné církve a jehož památky, jsou zapsány na
  seznamu světového dědictví UNESCO.