Plavba po bangkockých kanálech

  0
  126
  Thajsko, Bangkok, lodě Long Tail Boat, čekající před kanálem Bangkok Yai

  Během našeho výletu do Bangkoku, si nechceme nechat ujít plavbu po
  proslulých vodních kanálech, jimiž je hlavní město Thajska protkáno, jako
  pomyslnou hustou pavučinou. Kráčíme ulicí Chakra Phet a míjíme budovu
  školy, ze které se hrne skupina školáků, oblečených ve slušivých
  školních uniformách. Za školou odbočujeme k řece Chao Phraya a záhy
  přicházíme k molu Pier Rajinee.

  Long Tail Boat


  Z tohoto mola vyplouvají nejen lodě River Expres, zajišťující
  rychlé spojení napříč centrem, ale i čluny Long Tail Boat, vozící
  turisty po vodních kanálech. Jen co přijdeme na molo, přistupuje k nám
  muž a vybízí nás, abychom nasedli do lodě. Domlouváme se na ceně,
  nastupujeme a usazujeme se na dřevěnou lavici. Postupně přichází další
  turisté, až se loď zaplní. Poté vyplouváme a míříme
  k protějšímu břehu, do čtvrti Thonburi. U ústí kanálu plavidlo
  zastavuje a řadí se do fronty lodí, které zde musí počkat, až se otevře
  plavební komora. Všechny lodě jsou si podobné, jako vejce vejci, jsou
  úzké, dlouhé, natřené pestrými barvami, mají plátěnou střechu a
  všechny také mají příď ozdobenou šňůrami pestrých květin a praporků.
  Kapitán, tvořící celou posádku, sedí na zádi. Každý člun má jiný
  motor, všechny však očividně pochází z nákladních aut.
  Z motoru vychází několik metrů dlouhý hřídel s lodním
  šroubem, šikmo směřující do vody. Podle tohoto hřídele,
  připomínajícího ocas, pak vznikla i přezdívka lodí, dlouhoocasá. Po
  několika minutách se začíná otevírat zdymadlo, ze kterého proti nám
  vyrazí houf barevných plavidel. Pak plujeme s dalšími loděmi do
  komory, čekáme až se vyrovná hladina vody a poté vplouváme do kanálu
  Bangkok Yai.

  Plava po vodních kanálech


  Motory burácí a lodě se ženou asi třicet metrů širokým kanálem. Vlny
  vyvolané lodními šrouby se odráží od břehů a rozhoupávají úzké
  čluny. Chvíli trvá, nežli se plavidla rozptýlí po hladině a kalná voda
  se uklidní. Plujeme kanálem a sledujeme jeho břehy, které jsou zastavěny
  většinou tradičními dřevěnými domky. Velká část je jich vybudována na
  dřevěných kůlech, zapuštěných do dna kanálu. Většina těchto objektů
  pak má terasu, ze které se dá přímo sestoupit do vody. U některých
  domů jsou pak dokonce i malé zahrádky. Z terasy jednoho
  z domů na nás štěká pes tak zuřivě, že máme obavy, aby k nám
  neskočil do lodě. Kromě udržovaných domů, míjíme také zanedbané,
  polorozpadlé baráky. Život lidí, obývajících domy podél kanálů, je
  bezprostřední blízkostí vody, v mnoha směrech ovlivněn. Rozvětvené
  kanály jim slouží jako dopravní cesty, jako plovoucí tržiště, jako
  místo pro osvěžení, jako zdroj užitkové vody pro potřeby domácnosti a
  nezřídka také jako kanalizace. Místy jsou břehy kanálu zpevněny betonovou
  zdí. Tam pak stojí zděné obytné domy, různé průmyslové objekty a také
  svatyně. Během cesty podplouváme pod několika širokými mosty a také
  míjíme mola, u nichž zastavují lodě, zajišťující dopravu po
  kanálech. Nyní proplouváme kolem kanálu Khlong Dan, který je jeden
  z mnoha dalších, napojujících se na kanál Bangkok Yai. Na jednom
  místě se blížíme k několika malým loďkám, podobným pramicím,
  roztroušeným po hladině kanálu. Je to plovoucí obchod a lodě tady čekají
  na zákazníky. V každé z loděk sedí žena a v rukách třímá
  pádlo. Jen co trhovkyně spatří náš člun, zamíří se svými loďkami
  k nám a hlasitě nabízí své zboží. Většinou je to balená voda a
  různé suvenýry. Naše loď však nezastavuje a tak z obchodů není nic.
  V některých domech podél kanálu, se také nachází stabilní prodejny.
  Občas míjíme člun, plující proti nám. Ten většinou rozčeří vodu tak,
  že vysoko vystříkne. V takovém případě oceňujeme plachtu,
  nataženou podél celé délky plavidla, která pasažéry ochrání před
  nechtěnou sprchou. Kalné vody kanálu nás posléze přivádí na vodní
  křižovatku. Směrem vlevo vede kanál Bang Chueak Nang, vpravo pak Khlong Mon
  a rovně pokračuje Bangkok Yai. Kapitán zde stáčí loď vpravo do Khlong
  Mon, takže nyní plujeme zpátky k řece. Nejprve míjíme svatyni Wat Pho
  Riang. Poté proplováme třemi ostrými zatáčkami a pak můžeme sledovat
  řadu člunů ukotvených ve velkém hangáru, stojícím na levém břehu.
  Pochvíli se již blížíme ke zdymadlu, které je z naší strany
  otevřené. Proplouváme jím a záhy se ocitáme zpět ve vodách řeky Chao
  Phraya, jejíž hladinu brázdí spousta plavidel. Naše loď teď pluje šikmo
  proti proudu na protější břeh a za pár minut přiráží k molu Tha
  Chang, kde naše cesta končí. Plavba po kanálech čtvrti Thonburi, byla
  nevšedním zážitkem. Na vlastní oči jsme mohli vidět, jak zde lidé žijí
  v symbióze s vodním živlem a poznat místa, která pozvolna, ale
  nenávratně mizí, neboť musí ustoupit stavbě moderních, pozemních
  komunikací.

  Golden Mount


  Náš výlet do hlavního města Thajska pokračuje. Procházíme centrem
  Bangkoku po ulici Bamrung Muang a kráčíme kolem řady obchodů se
  sakrálními předměty, vystavenými na chodníku. Postupně tak míjíme šik
  blyštivých soch Buddhy různých velikostí, řady zvonů, stohy obřadních
  nádob a před jedním obchodem na nás dokonce vyplazuje jazyk černá bohyně
  smrti Kálí, s několika páry rukou. Poté co přejdeme po mostě přes
  kanál Khlong Ong Ang, odbočujeme do ulice Boriphat. Podél ní stojí řada
  domů, v jejichž přízemí se nachází řemeslnické dílny. Přes
  otevřená průčelí, pak můžeme pozorovat řemeslníky při práci. Nejprve
  sledujeme kovotepce, jak malým kladívkem tvaruje měděnou nádobu. Pak
  míjíme dlouhou řadu truhlářských dílen, ve kterých vznikají
  nejrůznější výrobky, jako dveře, skříňky a další dřevěné
  předměty. Mezitím přicházíme k brance v bílé zdi. Tabulka
  umístěná nad brankou prozrazuje, že se blížíme k významné
  památce, ke Golden Mount, jenž je součástí chrámu Wat Saket. Procházíme
  do parku, který pahorek obklopuje. U pokladny si zakupujeme vstupenky a po
  strmém chodníku se vydáváme na vrchol uměle vytvořeného kopce. Podél
  cestičky jsou mezi stromy a keři umístěny umělé vodopády, doplněné
  sochami. Míjíme rovněž řadu velikých zvonů, zavěšených na kovové
  konstrukci. Po schodech, spirálovitě obtočených kolem pahorku, pak
  vystoupáme na uzavřenou terasu s prodejnou suvenýrů a s malou
  svatyní. Pak stoupáme dál po úzkém schodišti až na horní otevřenou
  terasu, v jejímž středu stojí mohutná pozlacená stúpa. Kolem této
  pagody, ve které má být uložen Buddhův zub, stojí veliké bronzové sochy.
  Na zábradlí po celém obvodu terasy, pak vlají barevné vlajky.
  Z téměř osmdesátimetrové výšky, máme krásný výhled na město.
  Všude kolem je rovina a jediné vyvýšené místo je pahorek, na kterém
  právě stojíme. Ze svého stanoviště nyní sledujeme rozsáhlý chrám Wat
  Saket, nacházející se přímo pod námi, v sousedství kopce. Za
  svatyní se rozkládají bloky nízkých obytných domů a dále pak stojí pás
  výškových budov, sahající až k obzoru. Golden Mount je poslední
  místo, které jsme měli v plánu, během našeho dnešního výletu
  navštívit. Ještě si chvíli užíváme pohled na město a pak sestupujeme
  dolů. Před námi je nyní již jen cesta zpátky do Pattaye.

  Vodní tramvaj


  Ze Zlatého pahorku odcházíme k nedalekému mostu Phanfa Bridge,
  vedoucímu přes kanál Klong Mahanak. U tohoto mostu je konečná stanice
  takzvané vodní tramvaje, což je veřejná doprava motorovými loděmi,
  pendlujícími po vodním kanálu. Po schodech sestupujeme na molo a nastupujeme
  na loď. Ta nejprve propluje pod mostem, otáčí se a pak vyplouvá na zhruba
  patnáct kilometrů dlouhou plavbu, do druhé konečné stanice. Vodní tramvaj
  je vzhledem k neustálým dopravním zácpám, velice spolehlivý způsob
  dopravy mezi centrem Bangkoku a jeho severovýchodním okrajem. Po chvíli
  k nám přichází průvodčí, vybírá jízdné a poté se obratně po
  bočnici lodě přemísťuje k dalším cestujícím. Plavidlo plné lidí
  proplouvá úzkým kanálem, jehož břehy jsou zpevněny kamennou zdí. Během
  plavby kalnými vodami kanálu, vidíme podobný obrázek jako ve čtvrti
  Thonburi. Břehy lemují řady nízkých domů, natěsnaných jeden vedle
  druhého. Na balkonech visí prádlo a před domy stojí řady květináčů
  s různými rostlinami. Po několika minutách připlouváme k molu
  Hua Chang Bridge, kde vystupujeme. Přes rušné tržiště se pak prodíráme
  na ulici Phaya Thai, která nás přivádí k frekventované křižovatce
  s ulicí Rama I. Zde vystoupáme po schodech na soustavu vyvýšených
  ramp, po nichž vedou chodníky, propojující několik okolních budov. Ještě
  o něco výše, pak nad našimi hlavami vedou dvě estakády, po nichž
  jezdí nadzemní rychlodráha. Po jednom z chodníků, vysoko nad kolonami aut,
  nyní přicházíme na stanici rychlodráhy Skytrain. Po známé proceduře
  s jízdenkami, nastupujeme do přeplněné soupravy, která nás posléze
  dopravuje do stanice Ekamai. Zde vystupujeme a míříme na autobusový
  terminál, ze kterého odjíždí linky, směřující na východ od metropole.
  Zakupujeme si jízdenky na nejbližší večerní spoj do Pattaye a již
  značně unaveni usedáme v hale, kde čekáme na náš autobus. Po chvíli
  již sedíme na pohodlných sedadlech a odjíždíme z Bangkoku, města
  plného krásných památek, kterému se pro jeho vodní kanály také
  přezdívá, Benátky jihovýchodní Asie.