Ostrov Saaremaa

  0
  94

  Opouštíme Tallinn a vydáváme se na cestu k západnímu pobřeží
  Estonska. Po necelých dvou hodinách v Kuivastu najíždíme na trajekt,
  který nás přepravuje na ostrov Muhu. Poté, co přejedeme přes tento malý
  ostrůvek, dostáváme se přes most na největší estonský ostrov Saaremaa,
  na kterém žije přes třicettisíc obyvatel. Pak směřujeme přes lesnaté
  vnitrozemí na jižní pobřeží, do správního střediska ostrova, kde se
  ubytováváme.

  Biskupský hrad


  Z okna hotelového pokoje máme pěkný výhled na nedaleký přístav a
  na biskupský hrad, jehož červené věže vyčnívají nad stromy parku. Naše
  procházka po městečku Kuressaare, ve kterém žije kolem patnáctitisíc
  obyvatel, začíná v přístavu. Nejprve se cestou vedoucí kolem
  městské pláže dostáváme do parku. Poté procházíme dále k vodnímu
  příkopu a přes most posléze přecházíme k hradbám, které
  obepínají biskupský hrad. Širokou bránou v opevnění projdeme na
  rozlehlé nádvoří hradu, založeného ve čtrnáctém století a postupujeme
  dále až k mohutné hlavní budově. Ta je dlouhá přes čtyřicet metrů
  a dnes v ní sídlí muzeum historie ostrova. Procházíme dál nádvořím
  a míjíme mladou ženu oblečenou v dobovém kostýmu, u které si
  lze zapůjčit luk a zkusit své střelecké umění. Posléze vystoupáme na
  středověké hradby a jdeme po jejich koruně na protější stranu areálu.
  Kolem několika historických děl, stojících na hradbách, poté sestupujeme
  zpátky na nádvoří a prohlížíme si malé muzeum se sbírkou předmětů,
  vztahujících se k hradu. Nato procházíme kolem několika dalších
  objektů na hlavní hradní nádvoří, kde obdivujeme masivní spouštěcí
  mříž, jíž je opatřen hlavní vchod. Pak kolem historické studny
  opouštíme hrad, který je jeden z mála v Pobaltí, jenž se
  kompletně stavebně dochoval.

  Kuressaare


  Přes přilehlý park se pak přemísťujeme do centra Kuressaare a ulicí
  Lossi se vydáváme na procházku. Cestou postupně míjíme historický Dům
  šlechty, v němž zasedá regionální vláda ostrova a opodál stojící
  Památník na počest ostrovanů, kteří padli za nezávislost. Poté
  přicházíme na náměstí k barokní budově radnice a ke středověkému
  Vážnímu domu, v němž je dnes restaurace. Ulicí Tallinna pak
  pokračujeme v procházce. Nejprve přicházíme ke kostelu sv. Vavřince a
  dále ke klasicistnímu domu Soudního dvora, v němž dnes sídlí celní
  úřad. Na závěr procházky ještě vcházíme do vyhlášené místní
  cukrárny a se sáčkem bonbonů v ruce se pak vracíme do hotelu. Cestou
  se dostáváme do ospalých uliček na okraji městečka, v nichž jakoby
  se zastavil čas. Poté procházíme kolem dřevěného hudebního pavilonku a
  kolem rovněž dřevěného kulturního domu Resort Club. Oba tyto pěkné
  objekty pocházející z devatenáctého století, jsou umístěny na
  okraji městského parku a slouží především lázeňským hostům.
  Kuressaare je totiž lázeňským městem, v jehož léčebných
  zařízeních se využívají léčivé účinky zdejšího mořského bahna.
  Posléze přicházíme k hotelu. Přesto, že je již večer, slunce stále
  svítí a příjemně hřeje. Vydáváme se tedy ještě do přístavu a
  usedáme na kamenné molo. Nejsme tu však zdaleka sami, nedaleko nás sedí dva
  rybáři, opodál pak skupinka mladých lidí pořádá piknik a co chvíli
  kolem nás projede šlapací čtyřkolka, jejichž půjčovna se nachází vedle
  přístavu. Ze sluncem prohřátých kamenů pozorujeme jachty kotvící
  v přístavu, maják na konci mola a především pak úchvatný západ
  slunce, které zde díky severní poloze, zapadá až dlouho po dvaadvacáté
  hodině.

  Okružní jízda

  Další den našeho pobytu na ostrově Saaremaa, podnikáme okružní jízdu
  po jeho zajímavostech. Z Kuressaare nejprve vyjíždíme severovýchodním
  směrem do vesničky Kaali. Kousek za ní zastavujeme a vydáváme se lesní
  cestou na nedaleký kopec. Jak přijdeme na vrchol, objeví se před námi
  okrouhlý kráter, který má průměr asi jako delší strana fotbalového
  hřiště a je hluboký tak, že by se do něj vešel čtyřpatrový dům. Celá
  tato obrovská jáma, která vznikla dopadem meteoritu před 2700 lety, je
  obklopena vysokými stromy, přes jejichž koruny pronikají do kráteru
  sluneční paprsky. Sestupujeme po kamenném schodišti k jezírku, které
  se na dně prohlubeniny vytvořilo a obcházíme jej. Kličkujeme přitom mezi
  kluzkými kameny roztroušenými po břehu a pozorujeme lekníny na zelenošedé
  hladině. Od této přírodní rarity, se pak po silnici protínající střed
  ostrova, přemísťujeme k osadě Angla.


  Zastavujeme vedle přírodního areálu a po zaplacení vstupného, nejprve
  procházíme k několika stařičkým traktorům a zemědělským strojům,
  volně rozestaveným na trávě. Pak již přicházíme na okraj louky, na
  které stojí skupina větrných mlýnů, na jejichž dřevěných konstrukcích
  se ježí dlouhé lopatky. Před námi se tyčí celkem pět mlýnů,
  z toho čtyři jsou sloupové, do kterých se vstupuje po žebříku.
  Pátý mlýn je pak holandského typu, který má vchod na úrovni terénu.
  Seskupení větrných mlýnů, doplněné hromadou mlýnských kamenů, tvoří
  malebnou scénu, která nám připadá jako dekorace k nějaké filmové
  pohádce. Nyní kolem rybníčku, na jehož hladině rostou lekníny,
  přicházíme ke mlýnům a postupně si prohlížíme jejich interiér.
  V mlýnech se zachovalo převodové ústrojí a další zařízení
  potřebné pro mletí mouky. Při pohledu na zachovalé dřevěné mechanismy,
  staré kolem jednoho sta let, oceňujeme důmysl a zručnost lidí, kteří je
  sestrojili. Na závěr si ještě v přilehlém muzeu prohlížíme
  výstavu historických předmětů denní potřeby a poté naše okružní
  jízda ostrovem pokračuje. Nyní se přemísťujeme několik kilometrů dále
  k osadě Karje, kde se nachází malý zděný kostelík ze třináctého
  století, v jehož interiéru si prohlížíme zajímavé nástěnné
  malby. Poté se vydáváme na sever ostrova. Uzoučká silnice vedoucí
  zalesněnou krajinou, nás přivádí až na samý okraj pevniny. Zde
  vystupujeme a procházíme po pěšině k útesům, vysokým přes dvacet
  metrů, které dostaly jméno podle nedaleké osady Panga. Podél hrany útesů,
  svažujících se téměř kolmo k mořské hladině, jsou umístěny
  tabulky, zakazující vstup na okraj zvětralé skály, neboť hrozí reálné
  riziko zřícení. Zastavujeme se u sloupku z bílého kamene, na
  němž jsou umístěny sluneční hodiny a odtud pozorujeme klidné,
  křišťálově čisté moře. Poté se vydáváme na procházku po pěšině
  vedoucí po útesech, které se táhnou podél pobřeží v délce přes
  dva kilometry. Po vycházce se pak plni zajímavých zážitků vracíme do
  Kuressaare a zbytek dne trávíme odpočinkem v hotelovém wellness centru.
  Nazítří naše návštěva Saaremaa končí a my se vydáme za poznáním
  dalších oblastí Pobaltí. Na náš pobyt na ostrově, během kterého jsme
  navštívili některé z jeho pamětihodností, poznali jsme malebné
  městečko Kuressaare a v neposlední řadě jsme se zde báječně
  zrekreovali, budeme dlouho vzpomínat.