Město plné paláců

  0
  118
  Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru

  Na seznamu zemí, které máme během naší balkánské cesty navštívit,
  si odškrtáváme Kosovo a vydáváme se po dálnici R6 z Prištiny směrem
  na jih. Dálnice prochází úrodnou nížinou řeky Sitnica a je z obou
  stran obklopena poli. U města Uroševac, zhruba v polovině cesty do
  Skopje, kam máme namířeno, dálnice končí. Silnice M2, po které nyní
  jedeme, vede podél řeky Nerodime a také kolem ní, se rozkládají četná
  pole. Charakter krajiny se však před městem Kačanik mění a po obou
  stranách silnice, se začínají zvedat kopce. Za Kačanikem, ve kterém řeka
  Nerodime splyne s řekou Lepenac, pak řeka i silnice prochází
  Kačanickou soutěskou, hlubokou několik set metrů. Průvodce nás během
  cesty zahrnuje informacemi o Makedonii, balkánské zemi, do které právě
  míříme a také nám podává kalíšky s domácí meruňkovicí, aby
  nám cesta lépe utíkala, jak říká. Krátce poté co opustíme soutěsku,
  přijíždíme k hranici s Makedonií, na hraniční přechod Han
  i Elezit. Fronta vozidel stojících před námi, není naštěstí moc
  dlouhá. Poté co na nás přijde řada, následuje nám již známá procedura
  s předáváním všimného celníkům a zběžná kontrola pasů. Totéž
  se za chvíli opakuje na přechodu Blace, na makedonské straně hranice.
  Pasové formality na obou stranách hranice, jsou tentokrát vyřízeny zhruba
  za hodinu a průvodce si pochvaluje, že je to na místní poměry velice dobrý
  čas. Zatím co si rozdáváme pasy, opouštíme hraniční přechod a
  vydáváme se na cestu do vnitrozemí Makedonie, v pořadí již třetího
  státu na naší balkánské cestě. Po necelé půlhodince jízdy, pak
  přijíždíme do Skopje, do hlavního města země, která má rozlohu asi jako
  třetina Česka a žije v ní kolem dvou milionů obyvatel.


  Bílé paláce

  O Skopje jsem poprvé slyšel v souvislosti s katastrofálním
  zemětřesením, které město postihlo v roce 1963. Zemětřesení si
  tenkrát vyžádalo mnoho obětí a značně město poškodilo. Vzpomínám si,
  jak jsem o této neblahé události, tehdy jako náctiletý, opakovaně
  slýchal ve zprávách a také na to, jak se pořádala sbírka, na pomoc
  obětem této katastrofy. Do metropole, v níž žije zhruba půl milionu
  obyvatel, přijíždíme od severozápadu. Po krátké jízdě živými ulicemi
  Starého města, překonáváme po mostě Matky Terezy řeku Vardar a
  zaparkujeme na jejím pravém břehu, na velkém parkovišti, ležícím na
  okraji centra. Zde vystupujeme a vydáváme se po nábřežní promenádě na
  procházku městem. Obdivujeme při tom honosné budovy ministerstva
  zahraničí, prokuratury a archeologického muzea, vystavěné
  v historizujícím slohu a stojící na protějším břehu. Bílý mramor,
  ze kterého jsou tyto paláce postaveny, září v odpoledním slunci,
  stejně jako pozlacené ozdobné lucerny, stojící podél řeky. Kráčíme
  dál po nábřeží a posléze přicházíme ke Kamennému mostu, za nímž
  řada okázalých staveb pokračuje. Nejblíže mostu je to budova Muzea
  Makedonského boje, pak Národní divadlo a také Muzeum holocaustu. Všechny
  tyto objekty a také mnoho dalších, byly vystavěny v posledních
  několika letech, v rámci ambiciózního plánu makedonské vlády,
  přeměnit město na moderní metropoli. Součástí tohoto projektu, jsou
  rovněž makety lodí umístěné na nábřeží, nové mosty přes Vardar a
  řada památníků a soch, instalovaných v centru města. Největším
  z nich je gigantická, přes dvacet metrů vysoká jezdecká socha
  Alexandra Velikého, která vévodí Náměstí Makedonie. Nyní se vydáváme
  po zrenovovaném Kamenném mostě, pocházejícím z patnáctého století,
  na levý břeh Vardaru. Z mostu přitom sledujeme plastiku umístěnou
  přímo v řečišti, která představuje plavkyni, připravenou ke skoku
  do vody. Poté, co přejdeme na levý břeh, procházíme kolem několika
  dalších soch a kolem kašny s vodotryskem, střežené ohromnými lvy.
  Osvěženi vodní tříští, kterou k nám z kašny přináší
  vítr, posléze přicházíme ke kostelu Sv. Dimitrije s bílou zvonicí.
  Jen kousek od tohoto křesťanského svatostánku, stojí osmanské lázně Daut
  Pasha Haman, které dnes slouží jako výstavní síň. Tato islámská
  památka z patnáctého století, jako by předznamenávala změnu
  v charakteru města, která nás čeká.


  Staré město

  Jen co po nadchodu přejdeme přes rušný bulvár Goce Delčev, zmizí
  moderní paláce a sochy a my se ocitáme v úplně jiném světě.
  Nacházíme se totiž v historickém centru města, zvaném Stara
  Čaršija, které si dodnes zachovalo orientální ráz a které je plné
  obchůdků, čajoven a řemeslných dílen. Kolorit tohoto místa ještě
  dotváří mohutné zdi pevnosti Kale, hrdě se tyčící na kopci, vysoko nad
  starým městem. Jen pomalu procházíme spletí uliček plných lidí, kouře
  z dřevěného uhlí a aroma orientálního koření. Vůně grilovaného
  masa, která se line ulicí nám připomíná, že je čas na jídlo.
  Zamíříme tedy do nedaleké barbeque restaurace Destan, o které náš
  průvodce tvrdí, že zde připravují nejlepší čevapi v celé zemi.
  Pochvíli již usedáme v plně obsazené, stylově zařízené restauraci.
  Díky hbité obsluze, však nečekáme dlouho a zakrátko si již pochutnáváme
  na voňavých masových tyčinkách a zapíjíme je místním pivem Skopsko. Po
  výborném jídle, pokračujeme v procházce starým městem. Pochvíli
  přicházíme k historické kamenné budově s mnoha kopulemi,
  v níž býval Starý bazar a ve které, se dnes nachází galerie.
  Postupujeme dál a posléze přicházíme k mešitě Mustafa Paši.
  U této významné muslimské svatyně, naše procházka starým městem
  končí a my se vracíme zpátky do centra.


  Památka na zemětřesení

  Cestou přes Kamenný most, se nám naskýtá pěkný pohled na zalesněný
  kopec Vodno, rozprostírající se na jižním okraji města a na Kříž
  tisíciletí, který je na něm vztyčen a který je se svou výškou
  šedesátšest metrů, údajně nejvyšším křížem na světě. Poté co
  přejdeme Kamenný most, ocitáme se na Náměstí Makedonie, které je
  obestavěno vícepatrovými domy, v nichž převážně sídlí banky a
  mezinárodní hotely a na kterých, jsou většinou umístěny veliké reklamní
  poutače. Vydáváme se po kamenné mozaikové dlažbě napříč náměstím,
  které je plné lidí. Nejprve míjíme sochu Alexandra Velikého, od které
  dohlédneme na další monumentální dílo, kterým je Brána Makedonie. Poté
  postupujeme dál, až na jižní okraj obdélníkového náměstí, kde se
  zastavujeme u Ristikova paláce, který byl dokončen v roce
  1926 a bez úhony přečkal zemětřesení v roce 1963. Nyní
  míříme do ulice Makedonia, jedné z tříd, které se na náměstí
  paprskovitě sbíhají. Touto ulicí, která je pěší zónou, zakrátko
  přicházíme ke křížení s bulvárem Dame Gruev, po němž kromě
  množství aut, projíždí také červené dvoupatrové autobusy, podobné těm
  londýnským. Poté přicházíme k domu, v němž se nachází
  památník Matky Terezy a vstupujeme dovnitř. Po prohlídce muzea této
  kontroverzní světice, která se ve Skopje narodila, pokračujeme
  v procházce po pěší zóně. Také zde, je instalováno několik soch,
  u kterých se fotografují turisté. Pak již přicházíme na konec
  pěší zóny a před námi přes ulici, stojí budova bývalého nádraží,
  která byla poničena při zemětřesení. Byla však záměrně ponechána
  poškozená, jako připomínka této tragické události, včetně hodin
  umístěných na stěně budovy, které stále ukazují čas pět hodin a
  sedmnáct minut, tedy dobu, kdy otřesy začaly. U tohoto objektu, ve
  kterém se dnes nachází muzeum, naše procházka po Skopje končí. Město
  opouštíme překvapeni výstavností jeho paláců a okázalostí centra,
  která vůbec nekoresponduje s faktem, že Makedonie, patří mezi
  nejchudší země Evropy.