Krokodýlí show

  0
  140
  Thajsko, Pattaya, Milion Years Stone Park

  Po ranní koupeli v hotelovém bazénu, se vydáváme na prohlídku
  další z atrakcí letoviska Pattaya a sice zábavního parku Milion Years Stone
  Park. V kiosku před hotelem si objednáváme taxi. Dobu než vůz
  přijede, využíváme k seznámení s nabídkou krejčovského
  salonu, který se nachází v areálu hotelu. Nabídka je velice
  zajímavá. Například za ušití dámského saka a sukně, plus kalhoty a tři
  blůzy, salon účtuje dvěstě euro. Zatím co si prohlížíme salon,
  přijíždí taxi. Nastupujeme a vůz vyjíždí. Na „delfíní“
  křižovatce řidič odbočí na North Road. Cestou po ní míjíme veliké
  nákupní centrum Tesco Lotus a také autobusový terminál, z něhož
  vyjíždí spoje do Bangkoku. Pak přijíždíme na křižovatku s ulicí
  Sukhumvit a po krátké jízdě po této osmiproudé magistrále, odbočujeme na
  dálnici na Bangkok. Po několika kilometrech pak řidič sjíždí
  z dálnice a po úzkých místních komunikacích se dostává
  k parku. Vystupujeme a domlouváme se s řidičem, kdy se pro nás má
  vrátit. Pak si kupujeme vstupenky, které mají samolepku, nalepíme si je na
  oděv a vcházíme do parku.

  Kamenný park


  Rázem jsme obklopeni tropickými stromy, mezi nimiž vedou dlážděné
  cestičky, směřující k jednotlivým záhonům nepravidelných tvarů.
  Nyní přicházíme ke kruhovému záhonu, porostlému nízkými keři
  s růžovými květy. Mezi keři jsou umístěny kamenné monolity
  bizarních tvarů, vysoké asi tři metry. Tyto kamenné „sochy“ však
  nejsou dílem nějakého umělce, ale vymodelovala je za věky sama příroda.
  Postupujeme k dalšímu záhonu. Zde jsou kameny umístěny na svěží
  trávě a jsou doplněny bonsajemi. V popředí je instalována kamenná
  nádržka s vodou, na jejíž hladině plavou vodní rostliny. Uchváceni
  krásou, která nás obklopuje, postupujeme dál zahradou. Nyní přicházíme
  k jezírku se dvěma vodotrysky. Kolem jezírka jsou umístěny balvany,
  dosahující výšky kolem pěti metrů. Také tyto přírodní výtvory mají
  roztodivné tvary. V některých z nich jsou dokonce otvory, takže
  vypadají jako gigantický kus ementálu. Postupně procházíme kolem dalších
  sluncem zalitých zákoutí a obdivujeme dokonalý vkus a cit architektů,
  kteří tuto zahradu navrhovali. Nyní přicházíme do části zahrady, kde
  jsou umístěny zkamenělé zbytky stromů. V dutinách některých
  z těchto fosilií jsou umístěny kvetoucí rostliny, což vytváří
  dojem, že před sebou máme kvetoucí skálu. Před návštěvou další
  části parku, usedáme ke krátkému odpočinku na originální houpačku,
  vyrobenou z hrubě opracovaných masivních kusů dřeva.

  Krokodýlí show


  Cestičkou mezi vzrostlými stromy se přemísťujeme k hale, ve které
  se několikrát denně koná krokodýlí show. Aréna je tvořená mělkým
  obdélníkovým bazénem, ohrazeným proskleným zábradlím a obehnaným třemi
  odstupňovanými řadami lavic. To vše je zakryto střechou z vlnitého
  plechu. Když přicházíme ke vchodu, začíná se již hlediště plnit
  diváky. Po zahajovací fanfáře vchází na ostrůvek uprostřed bazénu
  mladík, oblečený do rudého trika a trenýrek a svírající v ruce
  krátkou bambusovou hůlkou. Z reproduktorů se ozývá bombastický
  komentář a diváci zdraví potleskem drezéra. Ten ihned začíná
  s produkcí. Nejprve hůlkou poškádlí několik krokodýlů ležících
  v mělkém bazénu. Poté vytáhne za tlustý ocas ven z vody dva,
  zhruba dvoumetrové plazy. Každý z nich nyní leží na opačném konci
  ostrůvku. Jednomu z krokodýlů se to ale nelíbí a hbitě se vrací do
  vody. Mladík ho však znovu vytahuje na souš. Z reproduktorů se zatím
  ozývá hlasité povzbuzování. Krotitel pocáká oba plazy vodou a pomocí
  hůlky jim přisune přední nohy k tělu. Poté je tlakem ruky na
  zátylek, znehybní. To vše s napětím sleduje početné publikum.
  Někteří diváci pak přicházejí až ke skleněné ohradě, aby byli
  u zvířat co nejblíže. Nyní začíná vrcholný okamžik celé
  produkce. Mladík si nejprve klekne před jednoho z krokodýlů a klepne
  jej hůlkou po hlavě, zvíře na to nijak nereaguje. Pak chytne plaza za
  nozdry, zvadá jeho čumák a vloží svou hlavu mezi rozevřené čelisti.
  Publikum v ten moment bouřlivě tleská. Poté drezér přechází
  k druhému krokodýlovi a rozevře mu tlamu, takže je vidět její
  vnitřek i s jakousi záklopkou, uzavírající jícen. Krotitel zakleká,
  rozevírá záklopku v tlamě a zasouvá ruku až po loket do krokodýlova
  chřtánu. Znovu se ozývá bouře potlesku. Na závěr celé show se mladík
  rozbíhá, udělá dlouhý skok a dopadá na mokrý povrch ostrůvku. Poté
  doklouže po břiše až ke krokodýlovi a zastavuje se těsně před ním.
  Drezér vstává, show končí a diváci hlasitě aplaudují. Na úplný závěr
  mladík obchází kolem bazénu a spokojení diváci jej obdarovávají
  bankovkami.

  Mezi zvířaty


  Nyní přecházíme do části parku, kde jsou chována různá zvířata.
  Nejprve míjíme ohrazené kóje, ve kterých leží desítky mláďat
  krokodýlů. Poté se přemísťujeme k rozlehlým mělkým nádržím,
  s dospělými krokodýly. Zde se pohybujeme po vyvýšených rampách, ze
  kterých sledujeme stovky plazů jak se vyhřívají na betonových plošinách,
  nebo jak nehybně leží v zeleně zbarvené vodě. U jedné
  z nádrží pozorujeme turistku, která drží v ruce dlouhý
  bambusový prut, na kterém je připevněn provaz a na jeho konci se pak houpe
  půlka syrového kuřete. Tyto rekvizity lze za příslušný poplatek koupit
  u ošetřovatele. Dívka pomalu mává návnadou nad hlavou jednoho
  z krokodýlů, ležících vedle nádrže. Zvíře na to zdánlivě
  nereaguje. Pak náhle chňapne po kořisti a rychle s ní mizí ve vodě.
  Od krokodýlů přecházíme k výběhům se žirafami. Asi dvacet těchto
  dlouhokrkých zvířat se prochází po ohradě a čumáky při tom mají
  v úrovni našich hlav, neboť i zde se pohybujeme po vyvýšených
  rampách. U ošetřovatele si zde mohou návštěvníci koupit trs banánů
  a krmit jimi žirafy. Ty se vždy na takovém místě shlukují a žadoní
  o další pamlsek. Od žiraf se přemísťujeme do oddělení, kde jsou
  umístěni tygři. V prostorné hale jsou kromě mnoha šelem uzavřených
  v klecích, také tři kamenné podesty, na kterých volně leží tygři.
  Zvířata jsou uvázána řetězem a mezi nimi a návštěvníky není žádná
  mříž ani jiná zábrana. Přibližujeme se k jednomu z tygrů na
  vzdálenost asi tří metrů, blíže si již netroufáme. Krásné zvíře
  ležící na boku si nás nevšímá, jen se líně protáhne, zívne a poté
  zavírá oči.

  Focení s tygram


  Po zaplacení poplatku, se lze s tygrem vyfotografovat. Na to se právě
  chystá pár mladých lidí, kteří za asistence chovatele, spolu
  s fotografem, přichází k vedlejší podestě, na níž sedí
  statný tygr. Zřízenec nejprve posadí ženu vedle zvířete, na úrovni jeho
  zadních tlap. Ve tváři ženy se objeví nucený úsměv. Poté vybízí
  muže, aby si také přisedl k boku tygra. Muž to však rezolutně
  odmítá a sedá si až za ženu, co možná nejdále od šelmy. My se posadit
  vedle tygra netroufáme a fotografujeme se s ním raději z bezpečné
  vzdálenosti. Zvířata sice vypadají jako mazlíčci, ale člověk nikdy
  neví. Od krásných pruhovaných šelem, to nemáme daleko do slonince.
  Pochvíli již stojíme před rozlehlým prostranstvím, na němž jsou
  instalovány obrovské slunečníky, pod kterými postávají sloni. Pod jedním
  slunečníkem stojí dva statní tlustokožci a dotýkají se choboty tak, že
  vytváří jakousi smyčku. Na ní pak, jako na houpačce, sedí ošetřovatel.
  Vedle zase stojí slon, který opakovaně pohybuje chobotem nahoru a dolů a
  při tom přešlapuje na místě, přesně do rytmu hudby, rozléhající se
  parkem. Chvíli pozorujeme tohoto „tančícího“ chobotnatce a pak se
  vydáváme k ostatním výběhům, kde sledujeme další druhy zvířat.
  Postupně se dostáváme až k východu z parku, ke kterému
  procházíme téměř přesně v době, kdy se naplnil čas, který jsme si
  na prohlídku vymezili. Poté nasedáme do taxi, které na nás již čeká a
  cestou si sděluje navzájem dojmy z prohlídky, jedné
  z nejnavštěvo­vanějších atrakcí letoviska Pattaya.