Křížem krážem Estonskem

  0
  85

  Naším dalším cílem na cestě Pobaltím, jsou turisticky zajímavá
  místa na východě a severu Estonska.

  Univerzitní město

  Je již podvečer, když přijíždíme do Tartu, druhého největšího
  města Estonska, ležícího na východě země. Po ubytování v hotelu a
  následné večeři, se vydáváme na procházku městem, v němž žije
  kolem jednohostatisíc obyvatel. Nejprve míjíme výškovou budovu, která má
  tvar šnečí ulity a poté procházíme novou čtvrtí s moderními
  budovami, rozkládající se podél břehu řeky Emajögi. Nato již ulicí
  Küüni směřujeme na Radniční náměstí. Poté kolem pěkných
  neoklasicistních budov, stojících kolem náměstí, procházíme až
  k Barclaovu domu. Ten je zajímavý tím, že je vlivem sesedání jeho
  základů, značně zešikmený. Poté se zastavujeme u klasicistní budovy
  radnice, před kterou je umístěno sousoší líbajících se milenců.
  Odcházíme od sochy, jenž symbolizuje studentské mládí a míříme do
  uličky Rüütli, která je plná hospůdek a venkovních restaurací, hojně
  zaplněných hosty. Pak se ulicí Ülikooli dostáváme k hlavní budově
  zdejší univerzity.


  V sousedství tohoto neoklasicistního majestátného objektu, stojí
  nevelký dvoupodlažní dům. V jeho oknech jsou umístěny velkoplošné
  fotografie, ze kterých na kolemjdoucí shlíží usměvaví univerzitní
  učitelé, s uvolněnými výrazy a gesty. Tato vskutku originální
  expozice je důkazem toho, že zdejší ctihodný profesorský sbor, má smysl
  pro humor. Od univerzity se vydáváme strmou ulicí na vrch Toomemägi, na
  němž se rozkládá park. Procházíme parkem a kolem několika soch
  významných osobností se vztahem k Tartu, se dostáváme k dómu ze
  třináctého století. Z této trojlodní baziliky se dochovaly jen holé
  stěny, neboť byla těžce poškozena válečnými událostmi a poté
  požárem. Procházíme ruinami kostela ke zrekonstruované části dómu,
  v níž sídlí univerzitní muzeum a pak dále ke dvěma nedalekým
  mostům, které překlenují rokli a které se jmenují Ďáblův a Andělský.
  Přes Andělský most se pak vydáváme na jižní stranu parku k astronomické
  observatoři z devatenáctého století a k pomníku astronoma F. W.
  Struveho. Poté se již vracíme do centra města na Radniční náměstí,
  které je i přes pokročilou hodinu plné lidí. Je teplý pozdní večer
  a nám se ještě nechce jít spát. Usedáme tedy do jedné z kaváren,
  kterých je na náměstí celá řada a při dobrém drinku sledujeme okolí.
  Mezitím se rozsvítilo osvětlení radnice a reflektory nasvítily její
  střechu a věž s hodinami, příjemným žlutým světlem. Pohledem na
  tuto působivou scenérii, se uzavírá naše procházka centrem Tartu, městem
  s bohatou historií, které se pyšní nejstarší univerzitou
  v zemi.

  Nejvyšší vrchol Pobaltí


  Jen co objedeme městečko Vöru, přivádí nás silnice na okraj
  pahorkatiny Haanja. Ta se rozkládá na jihovýchodě Estonska, nedaleko hranice
  s Ruskem a Lotyšskem. Odbočujeme z hlavní silnice a úzkými
  silničkami, vedoucími hlubokými lesy a proplétající se mezi četnými
  jezírky, přijíždíme na parkoviště, ležící pod zalesněným kopcem.
  Vystupujeme a po dlážděném chodníku se vydáváme na vrchol Suur Munamägi.
  Přesto, že to je jen 318 metrů vysoký kopec, je to nejvyšší
  nadmořská výška v celém Pobaltí. Kráčíme po cestě obklopené
  vrostlými smrky a míjíme nápadité výtvory vyřezané ze dřeva,
  instalované na okraji lesa. Například okatou sovu a nebo dlouhého hada.
  Když vystoupáme na kopec, staneme před bílou vyhlídkovou věží.
  Vyjíždíme výtahem nahoru a z ochozu věže se nám naskýtá nádherný
  pohled na nedozírnou krajinu pahorkatiny Haanja. Kam až dohlédneme, vidíme
  lesy a svěží zelené louky. Cestou zpátky na parkoviště si ve stylovém
  srubu, stojícím při cestě, ještě kupujeme originální dřevěný
  suvenýr. Poté opouštíme zdejší pěknou přírodu a vydáváme se na cestu
  na sever. Po nějaké době přijíždíme k Čudskému jezeru a
  zastavujeme v městečku Mustvee, které leží na jeho břehu. Borovým
  hájem poté procházíme k pláži, abychom se podívali na páté
  největší jezero v Evropě, které tvoří přirozenou hranici Estonska
  s Ruskem. Stojíme na pláži pokryté jemným pískem a jsme překvapeni
  velikostí jezera, jehož protější břeh je v nedohlednu. Na
  prohřátém písku pláže vidíme polehávat několik rekreantů, pro které
  je zde i dostatečné rekreační zázemí.

  Národní park Lahemaa


  Od Čudského jezera míříme dál na sever Estonska. Naším cílem je
  národní park Lahemaa, ležící na pobřeží Finského zálivu. Po nějaké
  době přijíždíme na okraj parku, rozkládajícího se na třech
  poloostrovech a vydáváme se přes hluboké borové lesy
  k nejvýchodnějšímu z nich. Poté, co se dostaneme
  k poloostrovu Käsmu, směřujeme do stejnojmenné rybářské vesnice,
  ležící v jeho severní části. Zastavujeme na parkovišti za vsí a
  vydáváme se po lesní cestě na pobřeží zálivu. V jeho mělkých vodách
  jsou rozesety bludné balvany, které sem byly přivlečeny ledovcem. Kráčíme
  pěšinkou vedoucí vysokým rákosím až na konec pevninského výběžku a
  cestou se před námi objevují stále další a další balvany. Všude kolem
  nás jsou jich stovky. Od nejmenších, velikosti fotbalového míče až po ty
  největší, které jsou vysoké jako dospělý člověk. Z konce
  výběžku, kde nyní stojíme, vidíme ostrůvek Saartneem, vzdálený několik
  set metrů od břehu. Nedaleko od ostrůvku pak vidíme dvě postavy, jak se
  brodí vodou mezi kameny. Moře je zde totiž tak mělké, že přes něj lze na
  Saartneem bez problémů přejít. Od nejrozsáhlejšího pole bludných
  balvanů v Pobaltí, se pak přemísťujeme na jihozápad parku, kde
  obklopen lesem, leží mokřad Viru. Napříč rašeliništěm vede povalový
  chodník, po němž se nyní vydáváme do jeho nitra. Zpočátku je povrch
  mokřadu pevný. Jak postupujeme dál, vegetace postupně řídne a mezi stromy
  a rostlinami se začínají objevovat malé vodní plochy. Těch stále
  přibývá a také jsou stále větší. Posléze přicházíme
  k dřevěné rozhledně a vystoupáme na její ochoz. Z výšky pak
  pozorujeme mystickou krajinu rezervace, plnou jezírek a zrádných bažin,
  táhnoucích se až k obzoru. S obrazem zádumčivých mokřadů před
  očima se poté vracíme na parkoviště a opouštíme národní park Lahemaa,
  který byl posledním místem na naší cestě po Estonsku. Nyní nás již
  čeká jen návrat do Tallinnu a tím se uzavře celé naše putování
  Pobaltím, během něhož jsme mohli alespoň částečně poznat tento rozlohou
  sice malý, ale velice zajímavý kout Evropy.