Jerevan

  0
  171
  Arménie, Jerevan, Památník arménské genocidy

  Náš pobyt v Arménii pokračuje prohlídkou některých
  pamětihodností, nacházejících se v hlavním městě Jerevanu. Nejprve
  míříme ulicemi metropole k rozlehlému parku Dog, ležícímu na pahorku
  východně od centra. Jak se blížíme k parku, již zdálky vidíme přes
  okna autobusu kamenný jehlan, který je součástí Památníku arménské
  genocidy, jenž se na temeni sto metrů vysoké vyvýšeniny nachází.

  Památník


  Zastavujeme před památníkem a vydáváme se na prohlídku. Nejprve
  procházíme Alejí paměti a míjíme řady jedlí, které zde zasadili
  významní návštěvníci památníku. Stromky jsou různě vysoké, od zcela
  malých, zasazených teprve nedávno, až po vzrostlé, které zde rostou již
  řadu let. U každého ze stromů je umístěna tabulka, na níž je vyryto
  jméno osobnosti, která strom zasadila. Vedle známých jmen světových
  politiků, čteme na jedné z tabulek také jméno českého prezidenta
  Miloše Zemana a v jiné části aleje, pak jména dalších dvou českých
  politiků. Poté již po kamenné dlažbě přicházíme k samotnému
  památníku, jenž tvoří čtyřicetčtyři metry vysoký kamenný sloup ve
  tvaru jehly a dvanáct šikmo uložených kamenných bloků, uspořádaných do
  kruhu. Mezerou mezi bloky procházíme do vnitřního prostoru památníku,
  v jehož středu hoří věčný oheň. Mlčky stojíme ve stínu, který
  asi šest metrů vysoké bloky vytváří a přitom sledujeme muže, jak
  u věčného ohně pokládá květy. Od prostého, ale působivého
  pomníku odcházíme na přilehlou terasu, ze které je pěkný výhled na
  Jerevan a také na horu Ararat, která městu tvoří velkolepou kulisu.
  Bohužel, stejně jako včera, je však tato biblická hora zahalena mlžným
  oparem. Návštěva památníku pokračuje prohlídkou muzea, do kterého
  sestupujeme po dlouhém schodišti. Muzejní expozice jsou umístěny
  v několika sálech a jejich součástí je i stěna z kamenných
  desek, na které jsou vyryty názvy arménských měst a obcí, ve kterých
  během genocidy došlo ke krveprolití. Když po zhruba hodinové prohlídce,
  během níž jsme zhlédli množství tematických fotografií, novinových
  článků a osobních věcí obětí vycházíme z muzea, tak jsme
  z toho, co jsme zde viděli, značně otřeseni.

  Brandy


  V poněkud pochmurné náladě nasedáme do autobusu a odjíždíme
  z parku Dog. Nežli se však stačíme pořádně usadit, už zastavujeme
  před závodem na výrobu proslulého brandy, jehož součástí je
  i muzeum Ararat brandy, do kterého máme namířeno. Po krátkém
  čekání ve vstupní hale se nás ujímá mladá nakrátko ostříhaná
  průvodkyně, která nás po přivítání odvádí do sklepů. Zde,
  u dlouhých řad sudů naskládaných ve třech vrstvách na sobě, nás
  poté seznamuje s výrobním postupem věhlasného nápoje. V další
  části sklepa jsou uloženy sudy, na nichž jsou upevněny mosazné jmenovky.
  Průvodkyně nám vysvětluje, že v sudech je uloženo brandy věnované
  osobám, jejichž jména jsou uvedena na tabulkách. Na sudech, pak čteme
  jména známých osobností, mezi nimiž nechybí ani jméno a podpis Miloše
  Zemana. Exkurze pokračuje v sále, na jehož stěnách jsou vystaveny
  fotografie, na nichž jsou zvěčněni nejvýznamnější hosté, kteří závod
  navštívili. V další části expozice můžeme sledovat ocenění,
  která zde vyráběné brandy, získalo na mnohých soutěžích. Na závěr
  nám průvodkyně předvádí kolekci lahví s archivním brandy a poté
  nás zve na malou ochutnávku, která je připravena v reprezentačním
  salonku. Pochvíli již usedáme ke stolům, na nichž je pro každého
  z nás, nachystána sklenka s tříletým a sedmiletým brandy, pár
  kousků čokolády a sklenice vody. Po ochutnávce se ještě zastavujeme
  v podnikové prodejně, kde návštěva muzea brandy končí.

  Centrum Jerevanu


  Prohlídka centra Jerevanu začíná na Náměstí Republiky, které bylo
  včetně svého okolí, přestavěno na základě urbanistického plánu,
  vypracovaného ve dvacátých letech minulého století. Stojíme na jižním
  okraji oválného náměstí, které je obklopeno impozantními budovami,
  postavenými z růžového kamene. Nejblíže k nám stojí sídlo
  vlády, od kterého se kolem hlavní pošty vydáváme na procházku. Přejdeme
  přes park Shahumyan, který tvoří část západní strany náměstí a kolem
  paláce banky Armenia, procházíme na ulici Amirvan. Široký bulvár lemují
  stromy a vícepatrové budovy, v jejichž přízemí se většinou
  nachází butiky a restaurace. Poté se vracíme na náměstí a kolem fontány
  Singing přicházíme k monumentální budově historického muzea. Nyní
  opouštíme náměstí a po ulici Abovyan, se kolem pěkných městských domů,
  dostáváme k Severnímu bulváru. Ten je pěší zónou a tvoří jej
  moderní vícepatrové domy, postavené rovněž z růžového kamene.
  Kráčíme teď ulicí plnou lidí, míjíme luxusní obchody a módní butiky a
  co chvíli narazíme na pouliční umělce, kteří baví kolemjdoucí. Ulice
  ústí na Náměstí svobody, jemuž dominuje budova Arménské národní opery,
  ke které teď kolem půjčovny čtyřkolek a motokár směřujeme. Cestou přes
  náměstí nás česky osloví mladý muž a říká, že když uslyšel
  češtinu tak toho využívá, aby si pohovořil mateřštinou, neboť sám je
  Čech a spolu s manželkou, že tady pracují. Podotýká ještě, že se
  jim zde líbí a že je Jerevan velice bezpečné město. Po krátké konverzaci
  s krajanem, pokračujeme v procházce. Kolem opery poté projdeme do
  parku Komitas a ve stínu statných platanů se dostáváme k soše
  Alexandra Tamanjana. Tento architekt kromě jiného, vypracoval také plán na
  přestavbu centra Jerevanu a soudě podle toho co můžeme během naší
  procházky vidět, to byl plán zdařilý. Za strohou kamennou sochou následuje
  park pojmenovaný po slavném architektovi, v němž jsou instalovány
  moderní kovové skulptury.

  Kaskády


  Procházíme parkem a blížíme se k další pozoruhodnosti, a sice ke
  Kaskádám. Před očima nyní máme svah, na němž se nachází ohromné,
  zhruba třista metrů dlouhé schodiště z vápence, které září
  v odpoledním slunci. Schody jsou rozčleněny na několik zatravněných
  teras, ozdobených nápaditými fontánami a skulpturami. Posléze přicházíme
  na konec parku a kolem mobilního jeviště, na němž zkouší velký orchestr,
  projdeme ke spodnímu okraji Kaskád. Nyní máme na výběr, pustit se na
  vrchol po svých, nebo se svézt na pohyblivých schodech. My volíme druhou
  variantu a vcházíme do haly, která prochází podél celého komplexu. Zde
  nastupujeme na eskalátor a míříme vzhůru. Cestou můžeme sledovat
  umělecká díla vystavená podél eskalátoru, neboť tento prostor, je celý
  využit jako výstavní síň Muzea moderního umění. Nežli se nadějeme,
  eskalátor končí a my musíme přestoupit na další. Takto se to opakuje, až
  nás nakonec sedmé pohyblivé schodiště dopraví na vrchol Kaskád. Teď
  vycházíme na horní terasu a před námi se objeví dech beroucí scéna. Za
  městem, se všemi ulicemi a náměstími, které máme pod sebou jako na dlani
  se tyčí, co jiného, nežli Ararat. Usedáme nyní na kamennou lavici,
  pozorujeme to krásné panorama a posloucháme hudbu, doléhající k nám
  z pódia. K úplné spokojenosti nám chybí již jen to, aby se
  rozplynul opar, který biblickou horu z velké části zahaluje.

  Narozeniny


  Navečer se vydáváme na procházku po Jerevanu. Pochvíli dojdeme do parku
  Luna a míříme k bulváru Tigran Mets. Tato, jindy rušná ulice plná
  aut, je nyní uzavřena policejními zábranami a je přístupná jen pro
  pěší. Toto opatření je nutné kvůli slavnosti, konané na počest
  „narozenin“ Jerevanu, které dnes slaví jeho obyvatelé. Spolu
  s početným davem přicházíme na Náměstí Republiky, které je plné
  lidí. Náměstí je sice uzavřeno pro veškerou dopravu, ale policisté
  pouští na jeho severozápadní okraj konvoj historických vozidel, který tudy
  pomalu projíždí a budí zaslouženou pozornost. Jsou to vesměs vozidla
  z bývalého SSSR, kterým vévodí elegantní nablýskané Volhy, zvané
  carevna. Největší atrakcí oslav, je však jedenáct horkovzdušných
  balónů, umístěných uprostřed náměstí. Zastavujeme se u jednoho
  z nich a sledujeme jeho posádku, jak začíná balón plnit horkým
  vzduchem. Muž v gondole opakovaně zapíná hořák a balón se postupně
  nafukuje. Stejně tak postupují posádky ostatních balónů a zešeřelé
  náměstí je při tom ozařováno plameny z hořáků. Po nějaké době
  jsou všechny balóny nafouknuty a střed náměstí je zaplněn ohromnými
  pestrobarevnými koulemi, které se rozvážně kolíbají ze strany na stranu.
  Do toho hraje z rohu náměstí hudba a všechen ten mumraj sledují
  tisíce lidí, kteří zaplnili celý střed města. My ještě chvíli
  pozorujeme dění na náměstí a poté odcházíme z oslavy, která bude
  jistě trvat dlouho do noci.