Durrës

  0
  125
  Albánie, Durrës, katedrála sv. Pavla a Astiuse

  Během našeho pobytu na Dračské riviéře, se chceme vydat na výlet do
  města Durrës, které dalo této části Jadranského pobřeží jméno.
  Využíváme nabídku krajanů, kteří jsou ubytováni ve stejném hotelu jako
  my, že nás do Durrësu svezou jejich autem, neboť se tam dnes také
  chystají. Během jízdy nám mladí manželé vypráví o jejich cestě
  z Prahy do Albánie a svorně říkají, že vše proběhlo bez problémů.
  Zakrátko se již blížíme k Durrësu, jehož historická část se
  rozkládá pod kopcem, na jehož vrcholu se vyjímá majestátná vila, kterou
  si nechal ve třicátých letech minulého století postavit král Ahmet Zogu.
  Ještě projíždíme spletitý nadjez na okraji města a ocitáme se nedaleko
  přístavu, kde vystupujeme a vydáváme se na prohlídku.

  Hlavní pamětihodnosti Durrësu

  Durrës je druhé největší město Albánie, ve kterém žije
  stopatnácttisíc obyvatel. Zároveň je také v zemi nejstarší, neboť
  jej řečtí kolonisté založili již v sedmém století před naším
  letopočtem. Nyní procházíme po ulici Doganes, vedoucí podél přístavního
  mola, na kterém kotví několik trajektů a také dvě velké nákladní lodě.
  Pochvíli již přicházíme k první pamětihodnosti a sice
  k pravoslavné katedrále svatých Pavla a Astiuse.


  V poledním slunci září světlé stěny svatostánku a červené
  ozdobné prvky, zvýrazňující nadokenní oblouky. Nad terakotovou střechou
  kostela pak vystupuje osmiboká kopule a věž se zvonicí. Od svatostánku
  obklopeného zelení, poté pokračujeme po ulici Egnatia až do malého parku,
  v němž stojí bronzové sochy světoznámých zpěváků J. Lennona, T.
  Turner a M. Jaggera. Po pořízení společné fotografie u vydařených
  plastik se přemísťujeme k nedaleké Benátské věži. Zde usedáme v
  bistru, umístěném přímo v parku, k malému občerstvení. Před
  očima přitom máme Benátskou věž z masivními kamennými zdmi, která
  bývala součástí Dračského hradu. Poté co se rozloučíme s pozornou
  obsluhou, pokračujeme v procházce. Nejprve míjíme kamenný památník
  s bronzovou bustou lidového hrdiny Mujo Ulqinaka, který vedl ozbrojený
  odpor proti italské invazi v roce 1939. Nato se vydáváme ulicí Anastas
  Durrsaku, vedoucí podél městského opevnění. Kráčíme pod korunami
  vysokých stromů, rostoucích podél dobře zachované mohutné zdi
  z červených cihel. Zakrátko nás upoutá monumentální stavba
  mezinárodní školy Albanian College Durrës, stojící na druhé straně
  ulice. Budova je postavena z bílého kamene a její průčelí je ozdobeno
  šesticí bělostných pseudoantických sloupů. Poté nás zaujme štíhlý
  minaret, jenž vyčnívá nad hradbami. Špičatá věž patří k mešitě
  Fatih, která pochází ze začátku šestnáctého století a byla prohlášena
  kulturní památkou. Posléze přicházíme k obloukovitému průchodu
  v hradbách a procházíme jím do starého města. Náhle se před námi
  objeví okrouhlé hlediště amfiteátru, vybudované v úbočí kopce.
  Amfiteátr pocházející z druhého století našeho letopočtu, pojal na
  patnácttisíc diváků a nechal ho postavit římský císař Traián.
  Obcházíme starověkou památku a sledujeme přitom hlediště, jenž je již
  zcela bez sedadel. Jak můžeme vidět podle mobilního jeviště, které
  právě staví dělníci ne zelené louce před hledištěm, je divadlo dodnes
  využíváno k pořádání veřejných akcí. Nyní se nacházíme nad
  amfiteátrem a vcházíme do labyrintu uzoučkých křivolakých uliček, které
  šplhají vzhůru do svahu, na jehož vrcholu stojí zbytky městského
  opevnění. Záhy jsme obklopeni starými nízkými domky s malými
  zahrádkami plnými zeleně. Stačí se však otočit a před námi se objeví
  panorama s moderními výškovými domy obepínajícími staré město a za
  nimi pak konstrukce jeřábů, ježících se na přístavním molu. Scházíme
  zpátky do centra města a přicházíme na jednu z hlavních městských
  ulic Bulevardi Epidamn. Bulvár je plný lidí a aut a je lemován pěknými
  nízkopodlažními domy, s nově opravenými barevnými fasádami. Vzhled
  ulice pak dotváří řady palem, rostoucích na chodnících. Kolem četných
  kaváren barů a cukráren, kterých je tato ulice plná, záhy přicházíme na
  jižní okraj náměstí Liria, které bylo nedávno zcela zrekonstruováno.
  Jeho světlé kamenné dláždění je poseto doslova lesem palem a uprostřed
  pak jsou umístěny dvě velké kašny s řadami vodotrysků.


  Procházíme přes náměstí a postupně míjíme významné budovy, které
  jej obklopují. Nejprve nevysokou radnici s temně červenou fasádou, pak
  ultramoderní výškovou budovu banky s proskleným průčelím a nato
  přicházíme k Velké mešitě. Tento svatostánek byl dokončen ve
  třicátých letech minulého století a jeho žlutá kopule a štíhlý bílý
  minaret září v odpoledním slunci. Nyní procházíme kolem širokého
  kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do mešity a posléze přicházíme
  na severní okraj náměstí, kde stojí Palác kultury. Kolem této moderní
  budovy obklopené parkem, se dostáváme k velkému prostranství,
  obestavěnému obytnými domy. Na tomto místě se nachází další historická
  pamětihodnost a sice Byzantské fórum. Z této starověké památky,
  pocházející z pátého století našeho letopočtu, se však mnoho
  nezachovalo. Nejvýraznějším pozůstatkem je několik sloupů
  s okrasnými hlavicemi, stojících na nízké kruhové kamenné zdi a
  zčásti překrytých ozdobnými překlady.

  Nové město

  Od sluncem rozpálené památky se dostáváme k nedalekému Bulevardi
  Dyrrah. Vydáváme se po tomto bulváru, který vychází ze severního okraje
  náměstí Liria a směřuje do nové části města. Ulice je plná obchodů a
  restaurací a po širokých chodnících, na jejichž okrajích stojí řady
  palem, korzuje spousta lidí. Kráčíme ulicí a obhlížíme výkladní
  skříně módních butiků, které nabízí obdobné zboží jako ty
  u nás. Zastavujeme se u obchodu se suvenýry a vstupujeme dovnitř.
  V pestré nabídce nejrůznějších upomínkových předmětů hledáme
  nějaký, který by byl pro Albánii typický. Nakonec kupujeme alabastrovou
  sošku Matky Terezy, známé řeholnice a misionářky, která pocházela
  z albánské rodiny. S balíčkem v ruce pak pokračujeme
  v procházce. Pochvíli míjíme pestře vyzdobená okna kasina Astra a
  poté přicházíme na malé náměstí. Zde, nedaleko od zajímavé barevné
  kašny s vodotrysky, stojí na podstavci busta Azema Hajdari, politika,
  zavražděného v roce 1998. Tento významný muž začínal svou kariéru
  jako vůdce studentského hnutí, které přispělo k pádu komunismu
  v Albánii. Ještě se proplétáme mezi židličkami venkovních kaváren
  umístěných uprostřed náměstí a míříme na nedalekou křižovatku
  s ulicí Adria. Tato rušná třída se čtyřproudovou vozovkou, je jednou
  z páteřních městských ulic. Odbočujeme vpravo a míjíme velkou
  sportovní halu, která byla pojmenována po někdejším populárním
  albánském sportovci, Ramazanu Njalovi. Nyní pokračujeme dál po rušné
  ulici až k autobusovému nádraží, kde naše procházka městem končí.
  Zakrátko již sedíme v autobuse a odjíždíme směrem do hotelové
  zóny. Po příjemně stráveném odpoledni opouštíme přívětivé město
  Durrës, město s bezmála třitisíce let starou historií, které svým
  návštěvníkům nabízí nejen významné historické památky, ale i moderní
  stavby a zajímavá místa k odpočinku.