Buddhův pahorek

  0
  129
  Thajsko, Pattaya, Buddha Hill

  Nacházíme se na křižovatce zhruba uprostřed Buddha Hill, zalesněného
  kopce se dvěma vrcholy, rozkládajícího se v centrální části
  přímořského letoviska Pattaya a po asfaltové silnici se vydáváme
  k jižnímu vrcholku.

  Sedící Buddha


  Cestou míjíme muže nabízejícího na prodej malé ptáky, které má
  uzavřené v klecích. Někteří lidé, mířící do svatyně na vrcholu
  kopce, opeřence kupují a odnášejí si je v klíckách sebou. Stoupáme dál
  do kopce a přicházíme k modlitebnímu místu Wat Sam Saen s velkým
  zvonem, zavěšeným na dřevěné konstrukci. Poté co přejdeme přes
  parkoviště, již vidíme schodiště vedoucí ke svatyni. Schody jsou po obou
  stranách lemovány bájnými hady nagy. Každý z nich má sedm hlav
  s otevřenou tlamou, plnou špičatých zubů. Tito pozlacení bájní
  tvorové jsou vděčným objektem pro turisty, kteří se s nimi
  fotografují. Stoupáme po schodech a před námi majestátně trůní obrovská
  socha sedícího Buddhy, usazená na vrcholu kopce. Jak se k soše
  blížíme, je stále větší a větší, až převyšuje vše v okolí,
  včetně vzrostlých stromů, rostoucích kolem. Pochvíli staneme před
  osmnáct metrů vysokou sochou a pozorujeme věřící, kteří se k soše
  modlí pod přístřeškem, instalovaným u jejího úpatí. Socha Buddhy
  se zkříženýma nohama má ve tváři lehce ironický úsměv a z výšky
  na nás hledí svýma černýma očima. Její pozlacený povrch se třpytí ve
  slunečních paprscích, které svým svitem zaplavují celou terasu, na níž
  je umístěna netradiční buddhistická svatyně Wat Phra Khao Yai.
  Procházíme po terase až k altánu s červenou střechou, ozdobenou
  pozlacenými dekoracemi. Poté postoupíme k zábradlí z bílého
  kamene a přes mezeru zemi stromy, pozorujeme nedalekou věž Pattaya Tower,
  která vysoko přečnívá nad okolní zástavbu. Ze svého stanoviště
  rovněž sledujeme pár mladých lidí, jak u zábradlí otvírají klec,
  ve které sem přinesli opeřence koupené před svatyní a nyní je propouští
  na svobodu. Ptáci po otevření dvířek krátce váhají a poté odlétají.
  Pokračujeme v prohlídce svatostánku, tvořeného několika menšími
  objekty a dalšími pozlacenými sochami, volně rozestavenými na terase.
  U jedné z nich pokládají věřící obětiny. Převážně jsou to
  květy, drobné mince, ale také bankovky přichycené na umělých květinách.
  Na závěr prohlídky si kupujeme ve stánku na okraji svatyně suvenýr, který
  nám bude připomínat návštěvu tohoto místa.

  Vyhlídka nad přístavem


  Vracíme se na křižovatku uprostřed Buddha Hill a vydáváme se na
  severní vrchol kopce. Procházíme po úzkém chodníčku lemujícím silnici a
  co chvíli se musíme vyhnout lidem vracejícím se zpět. Cestou míjíme
  několik toulavých psů, polehávajících na okraji silnice. Ostatně toulaví
  psi jsou v ulicích Pattaye k vidění dost často. Ještě míjíme
  svatyni Pattaya Hill Top, několik stánků s občerstvením, budovu
  rozhlasové stanice a ocitáme se na vyhlídkové terase. Přistoupíme
  k zábradlí a před sebou máme jako na dlani přístav s molem,
  vedoucím daleko do vod zálivu. Kolem rozvětveného mola kotví desítky
  lodí. Přímo pod sebou vidíme pestrou směsici domů nalepených těsně
  k sobě a tvořících Walking Street. Na tuto proslulou uličku navazuje
  Pattaya Beach, táhnoucí se velkým obloukem až k obzoru. Ve vodách
  zálivu pak vidíme pevně ukotvenou loď, v níž se nachází rybí
  restaurant Dolphin. Vody zálivu také brázdí celá flotila motorových
  člunů, které zajišťují rychlou přepravu turistů na ostrovy a které za
  sebou ve vodě zanechávají bílou stopu. Pobřeží zálivu pak lemuje
  šňůra hotelů s bělostnými fasádami, nad nimiž se klene modrá
  obloha s načechranými bílými obláčky. Kvůli tomuto krásnému
  výhledu jsme zde nejen my, ale i spousta dalších turistů,
  postávajících u okraje terasy a zvěčňujících tento půvabný
  obrázek svými fotoaparáty. V sousedství vyhlídkové terasy se
  nachází také dva významné objekty. Vysoká konstrukce rozhlasového
  vysílače, patřícího námořnictvu a socha admirála Chumphonketa, který je
  považován za zakladatele moderního thajského námořnictva.

  Přístav


  Z pahorku máme namířeno do přístavu. Nejprve procházíme po
  klikatých cestičkách parku Queen Sirikit, rozkládajícího se na východním
  úbočí kopce. Poté po ulici Phra Tamnak přicházíme na křižovatku
  s Third Road, která vede po estakádě. Zde odbočujeme a pokračujeme
  v cestě podél silnice, vedoucí vysoko nad našimi hlavami. Zakrátko
  přicházíme k areálu Easy Kart s motokárovou dráhou. Od nízkého
  plotu sledujeme jezdce, jak projíždí ostrými zatáčkami na okruhu.
  Některým to moc nejde a dostanou smyk. Pak musí pořadatel, stojící u
  tratě, máváním žlutým praporkem zpomalit ostatní jezdce, aby nedošlo ke
  kolizi. Pochvíli pak přicházíme do přístavu. Před námi se objeví
  veliký nápis PATTAYA, sestavený z červených písmen vysokých asi osm
  metrů, instalovaných na zalesněném svahu. Nyní procházíme podél
  pobřeží k molu Bali Hai Pier. Zastavujeme se u zábradlí a
  pozorujeme dění v přístavu. Všude je spousta lidí. Jedni spěchají
  po molu k lodím a proti nim pak ti, kteří se právě vrátili
  z plavby. Mezi všemi těmi lidmi, pak ještě projíždí mototříkolky
  s pasažéry. Na molu a před přístavním terminálem, tak vzniká
  pořádný zmatek. Molo Bali Hai se táhne asi čtyřista metrů daleko od
  pobřeží do moře a je tak široké, že po něm mohou jezdit
  i nákladní auta. Vlevo od nás se také nachází marína, plná
  nejrůznějších jachet a vpravo pak malá písečná pláž. Končíme
  s obhlídkou přístavu a přidáváme se k proudu lidí mířících
  do budovy terminálu.

  Walking Street


  Poté, co jsme si zapsali lodní řád lodí plujících na ostrovy,
  vycházíme z budovy. Zakrátko již staneme před velikým nápisem
  Walking Street, umístěným na kovové konstrukci, klenoucí se přes celou
  ulici. Je již podvečer, když procházíme pod nápisem a vstupuje do
  proslulé uličky. Ta je plná lidí a podél chodníků stojí množství
  kiosků, nabízejících čerstvé ovoce, vařenou kukuřici, grilované maso a
  další občerstvení. Kromě jiného také pražený hmyz. Když vidíme na
  pultu jednoho z kiosků mísy se šváby a dalšími brouky včetně
  nožiček a tykadel, nemáme na vystavené pochoutky pražádnou chuť. Ze vší
  té havěti bychom si snad dali jen larvy, které jsme již dříve měli
  možnost ochutnat. Pokračujeme v procházce a cestou míjíme průvod
  čtyřkolových ručních vozíků, ozdobených různými dekoracemi. Na
  vozících se vezou mladé ženy a muži, ustrojeni do bláznivých kostýmů.
  Tento průvod pak doprovází skupinky rozjařených lidí. Nad našimi hlavami
  visí po obou stranách ulice barevné lampiony, vlaječky a nekonečné řady
  poutačů, zvoucích mimo jiné do pivních barů a go-go barů, kterých jsou
  na Walking Street a v přilehlých uličkách desítky. Některé
  z nich se již začínají plnit prvními hosty. Kromě těchto podniků
  míjíme také módní obchody, směnárny, zlatnictví, tetovací salony a
  masážní salony, před kterými posedávají masérky a zvou zákazníky
  dovnitř. Začíná se stmívat a jeden za druhým se rozsvěcují barevné
  světelné reklamy, které na některých budovách pokrývají celé
  průčelí. Také lidí korzujících po barevné dlažbě, jíž je ulice
  vydlážděna, začíná přibývat. Jelikož se mezi lidmi proplétají také
  četné skútry a sem tam i osobní auto, začíná zde být docela těsno.
  Postupně se dostáváme k bráně, která označuje druhý konec ulice,
  přilehlý k Beach Road. Procházíme portálem, nad nímž svítí veliká
  reklama na jakýsi výrobek a opouštíme Walking Street, nejvyhlášenější
  ulici Pattaye, místo jídla, pití a zábavy.