Bangkocké chrámy

  0
  107
  Thajsko, tuk tuk v ulicích Bangkoku, v pozadí chrám Wat Pho

  Náš výlet do Bangkoku, pokračuje prohlídkou některých chrámů
  v centru města. Prvním z nich je buddhistická svatyně Wat Pho,
  která byla založena v šestnáctém století a patří mezi královské
  chrámy první kategorie.

  Ležící Buddha


  Po zaplacení vstupného míříme nejprve do Viharn Phranorn, což je kaple,
  v níž se nachází socha ležícího Buddhy. Všude kolem vchodu je plno
  lidí, kteří si zouvají boty a ukládají je do plastových tašek, které
  jsou zde připraveny ve velkém koši. Také my pochvíli procházíme
  s taškou v ruce mohutnými dveřmi, ozdobenými perleťovou intarzií
  a vstupujeme do svatyně. Před námi se jako nějaké zjevení objeví ohromná
  hlava Buddhy, opírající se o pravou ruku. Socha, představující
  ležícího Buddhu vstupujícího do nirvány, je patnáct metrů vysoká,
  čtyřicetšest metrů dlouhá a je celá pozlacená. Od hlavy pokryté
  lokýnkami, postupujeme podél dlouhého těla sochy, až do zadní části
  chrámu. Přesto, že před sebou nemáme celou sochu, neboť část nohou
  s chodidly je nepřístupná kvůli opravě, je její velikost přímo
  ohromující. Kromě Buddhy, ležícího na zhruba půldruhého metru vysokém
  podstavci, není ve svatyni žádné jiné vybavení. Stojíme u podstavce
  a pozorujeme sochu, z jejíhož výrazu vyzařuje posvátný klid. Kolem
  nás se tísní turisté a snaží se rozměrné dílo dostat do záběru kamer.
  Poté co také pořídíme fotografii, procházíme kolem chodidel
  obestavěných lešením a vycházíme ze svatostánku. Vedlejšími dveřmi se
  pak vracíme zpět do chrámu a procházíme podél Buddhových zad.
  Z této strany jsou částečně vidět dlouhá chodidla sochy. Můžeme
  tak pozorovat obrazce, které jsou na nich vypodobněny. Má jich být celkem
  stoosm a každý z nich představuje příznivý symbol Buddhy. Stejné
  symboly také přestavuje stoosm bronzových misek, stojících v řadě
  podél obvodové zdi chrámu. Během prohlídky sledujeme počínání
  některých návštěvníků. Ti jdou podél řady misek a postupně do každé
  vhodí minci. Podle pověsti totiž toho, kdo vhodí minci do všech misek,
  potká v životě štěstí.

  Chrámový komplex


  Opouštíme ležícího Buddhu a vydáváme se na procházku areálem,
  v němž se nachází přes dvacet různých objektů a který je plný
  turistů. Nejprve procházíme kolem zahrady, v jejímž středu stojí
  takzvaný Buddhův strom, ozdobený praporky a barevnými lampiony. Pak míjíme
  knihovnu Phra Mondob s nádhernou keramickou střechou a kolem meditační
  haly Sala Karn Parien, přicházíme k brance, střežené dvěma sochami.
  Vstupujeme průchodem do prostoru centrální svatyně a před sebou máme
  úchvatnou scenérii. Nad bělostnými zdmi ambitu, obklopujícího
  svatostánek, ční do výše barevné stupňovité střechy s pozlacenými
  ozdobami. Kolem dokola stojí na keramické dlažbě, jíž je areál
  vydlážděn, desítky pagod zvaných čedý. Tyto homolovité objekty, vysoké
  kolem pěti metrů, jsou obloženy keramickými dlaždicemi, s krásnými
  pestrobarevnými vzory. Mezi čedý, v jejichž útrobách jsou uloženy
  ostatky členů královské rodiny, stojí bílé nádoby s bonsajemi.
  Dokonalý vzhled tohoto místa pak dotváří malé záhony s pečlivě
  udržovanými keři, romantické skalky a také orientální sochy. Kolem ambitu
  pak stojí řada dalších neméně půvabných staveb a také skupina čtyř
  velkých stúp, vysokých čtyřicetdva metrů. Tyto pagody jsou obloženy
  barevnými mozaikovými dlaždicemi, a jsou v nich uloženy ostatky
  prvních králů dynastie Chakri. Po prohlídce stúp, vcházíme brankou do
  ambitu. Ten obepíná prostor, v jehož středu stojí nejposvátnější
  stavba v komplexu, chrám Phra Ubosot, se sochou Buddhy. Chrám je
  umístěn na vyvýšeném mramorovém základu a po jeho obvodu stojí bílé
  sloupoví, podepírající okraje červené střechy. Kolem svatyně jsou
  rozmístěny nádoby s bonsajemi a řada soch. Procházíme nádvořím
  plným návštěvníků kolem svatyně. Během procházky míjíme dlouhé řady
  soch Buddhy, umístěných v ambitu. Těchto soch, představujících
  Buddhu sedícího i ve stoje, je zde vystaveno několik stovek. Během
  prohlídky postupně míjíme také vysoké kamenné věže Phra Prang,
  stojící v každém rohu nádvoří. U centrální svatyně
  prohlídka končí. Nyní se, s hlavami přeplněnými dojmy, vracíme do
  prostoru u hlavního vchodu a opouštíme, až pohádkově nádherný
  chrám Wat Pho, který je nejstarší v celém Bangkoku a který je
  považován za kolébku vzdělanosti v Thajsku.

  Wat Suthat


  Od chrámu Wat Pho, máme namířeno k další pamětihodnosti Bangkoku.
  Odmítáme tuk tuk, jehož řidič chce za svezení ke chrámu Wat Suthat
  nehoráznou sumu a vydáváme se na zhruba jeden kilometr dlouhou cestu pěšky.
  Míjíme park Saranrom a přicházíme na most vedoucí přes kanál Rop Krung.
  Stojatá voda kanálu má šedozelenou barvu a nevypadá nijak vábně. Přesto
  v ní žijí ryby, jak se můžeme přesvědčit pohledem z mostu.
  Poté pokračujeme po ulici Charoen Krung, podél níž stojí vysoké městské
  domy a na křižovatce s ulicí Ti Thong, odbočujeme vlevo. Zakrátko již
  přicházíme k bráně v nenápadné zdi a vstupujeme do areálu
  buddhistického chrámu Wat Suthat, založeného na začátku devatenáctého
  století a patřícího rovněž mezi královské chrámy první kategorie. Na
  prohlídku celého areálu, v němž se nachází řada objektů, nemáme
  bohužel dost času a tak směřujeme rovnou do hlavní svatyně. Projdeme
  bránou v ambitu obklopujícím chrám a staneme na kamenné dlažbě
  s leštěným povrchem, jíž je pokryto celé nádvoří. Před námi
  stojí vysoká svatyně, posazená na bílé podestě. Její krásně zdobená,
  červenozelená střecha, podepřená bílými sloupy, září ve slunečních
  paprscích. Kolem svatyně se pak ježí řada stupňovitých kamenných pagod.
  To vše je doplněno bezvadně střiženými zelenými keři, bonsajemi a
  sochami. Od této úchvatné scenérie zamíříme do ambitu a procházíme
  kolem dlouhatánské řady Buddhových soch, umístěných podél celé
  křížové chodby. Posléze přicházíme ke schodišti, vedoucímu ke vchodu
  do chrámu. Zde pozorujeme věřící, jak zapalují vonné tyčinky a
  zapichují je do nádob s pískem. Jejich počínání sleduje také mnich
  v oranžovém hávu, stojící opodál. Po několika schodech pak dojdeme
  ke vchodu do svatyně. Zouváme se a vstupujeme do svatostánku, jehož zdi jsou
  pokryty nástěnnými malbami. Před zadní stěnou je pak na bohatě zdobeném
  podstavci umístěna pozlacená, osm metrů vysoká socha sedícího Buddhy.
  Bronzová socha, byla odlita ve třináctém století a teprve mnohem později,
  byla přemístěna do tohoto chrámu. Kromě nás jsou ve svatostánku pouze
  dvě ženy, modlící se na červeném koberci. Posléze odcházíme
  z posvátného ticha a opouštíme okouzlující svatyni Wat Suthat,
  v níž jsme na rozdíl od turisty přeplněného chrámu Wat Pho, potkali
  během celé prohlídky, jenom několik lidí.

  Giant Swing


  Brána v severním křídle chrámu Wat Suthat, nás přivádí na ulici
  Bamrung Muang. Uprostřed této rušné komunikace se nachází oválné
  prostranství, na němž stojí zvláštní konstrukce, připomínající
  hrazdu. Před námi se tyčí dva, sytě červenou barvou natřené dřevěné
  sloupy, spojené příčným trámem. Je to Giant Swing, pocházející
  z konce osmnáctého století. Dnešní podobu pak dřevěné konstrukci
  dala nedávno provedená oprava. Tato, přes dvacet metrů vysoká houpačka,
  hrála významnou roli během náboženského obřadu, který se každoročně
  konal jako poděkování bohům, za úrodu rýže. Mladí muži při něm
  soupeřili v tom, komu z nich se podaří uchopit do zubů sáček
  s mincemi, upevněný na jednom ze sloupů. Tato nebezpečná aktivita,
  byla vzhledem k opakovaným smrtelným nehodám, ve třicátých letech
  minulého století zakázána. Popravdě řečeno, si při pohledu na obří
  houpačku ani nedovedeme představit, jak přesně tehdy tato soutěž asi
  probíhala.