Arménie

  0
  114
  Arménie, klášter Haghpat

  Z hraničního přechodu Sadakhlo, ležícího na gruzínské straně
  hranice, míříme do Arménie. Překonáváme řeku Debed, která
  v těchto místech tvoří hranici a přijíždíme na arménskou celnici
  Bagratashen. Po celních formalitách míříme do směnárny, kde si měníme
  eura na arménskou měnu dram. Při odchodu ze směnárny, pak máme
  v hlavě trochu zmatek. V Gruzii jsme totiž vše počítali
  v jednotkách, maximálně v desítkách lari, což je gruzínská
  měna a teď najednou máme v rukách bankovky, v hodnotě několika
  desítek tisíc dramů. Tento nepoměr je dán vysokým přepočítacím
  koeficientem mezi oběma měnami. Poté co si všichni vyměníme peníze,
  vyjíždíme k první arménské pamětihodnosti.

  Klášter


  Projíždíme hlubokým kaňonem podél řeky Debed a po nedlouhé jízdě
  odbočujeme na křivolakou silnici, po které stoupáme ke klášteru Haghpat.
  Jsme přitom rádi, že proti nám nejede žádné vozidlo, neboť by se
  s ním náš veliký autobus, na úzké cestě jen těžko vyhnul. Nakonec
  dojedeme na parkoviště vedle kláštera, ležícího na úbočí kopce, zhruba
  třista metrů nad hladinou řeky. Poté kolem řady stánků se suvenýry,
  vyrážíme na prohlídku více než tisíc let staré památky. Nejprve
  projdeme hradbami, které klášter obklopují a kolem řady náhrobních
  kamenů chačkarů, míříme do hlavního chrámu. V předsálí
  svatostánku obdivujeme odvážnou klenbu zakončenou ozdobnou kopulí a
  v jeho interiéru, pak nástěnné malby. Součástí kláštera je také
  knihovna, v jejíž podlaze jsou zapuštěny nádoby na víno, což nám
  nějak nejde dohromady. Poté postupně procházíme dalšími objekty a nakonec
  se přemísťujeme k třípodlažní zvonici, která stojí poněkud
  stranou ostatních budov. Po prohlídce kláštera, jenž je zapsán na seznamu
  dědictví UNESCO, se vracíme na parkoviště. Kolem něj stojí řady
  rodinných domů, které jsou propojeny ocelovými trubkami, upevněnými na
  konzolách, ve výšce asi tři metry nad zemí. Při pohledu na silné trubky
  přemýšlíme, k čemu asi jsou. Podle plynoměrů instalovaných na
  přípojkách do domů se nakonec ukáže, že je to nadzemní rozvod plynu.

  Cesta k jezeru


  Od kláštera sjíždíme zpátky k řece Debed a pokračujeme
  v jízdě hlubokým kaňonem, který řeka vyhloubila v okolních
  načervenalých skalách. Barva skalisek dává tušit, že zdejší hory
  skrývají měděnou rudu, což se potvrdí pochvíli, když přijedeme
  k městu Alaverdi. Nad městem, ležícím v údolí podél řeky, se
  vznáší šedavý mrak smogu pocházejícího z hutí, ve kterých se
  zpracovává měděná ruda, vytěžená v okolních dolech. Když
  projíždíme podél města, vidíme řadu opuštěných objektů a
  polorozbořených ocelových konstrukcí patřících k hutím.
  Průvodkyně říká, že částečná devastace hutí je zapříčiněna
  výrazným snížením produkce v posledních letech. Krátce za
  zaprášeným městem Alaverdi zamíří silnice do údolí řeky Pambak, která
  nás posléze přivádí do města Vanadzor. Město, ve kterém žije kolem
  stopětitisíc obyvatel, je správním střediskem provincie Lorri. Za
  Vanadzorem silnice směřuje na náhorní planinu, ležící v nadmořské
  výšce kolem tisícsedmset metrů a obklopené horami, vysokými až
  třitisíce metrů. V této zádumčivé krajině žije komunita Malokanů,
  příslušníků duchovní křesťanské sekty, dodržující specifické
  tradice. Vesnice Malokanů podél kterých projíždíme, jsou obklopeny
  políčky, na nichž rostou převážně hlávky zelí a brambory.
  V uličkách vesnic nejsou žádná auta a na domech nevidíme televizní
  antény ani satelitní paraboly. Poté co opustíme planinu, vjíždíme do
  národního parku Dilijan a po silnici, která je obklopena vysokými horami,
  posléze přijíždíme k jezeru Sevan.

  Jezero


  Jezero Sevan ležící v nadmořské výšce tisícdevětset metrů a je
  dlouhé přes padesát kilometrů. Po krátké jízdě podél břehu odbočujeme
  na protáhlý poloostrov a zastavujeme zhruba v jeho středu. Přes
  parkoviště se kolem stánků se suvenýry a kolem nevelkého hotelu,
  vydáváme po příkrých schodech na kopec, na němž stojí klášter
  Sevanavank. Ten byl založen v devátém století a do dnešních dnů se
  zachovaly dva kostely, postavené ve stylu osobité arménské středověké
  architektury. V okolí svatostánků se rovněž nachází odkryté
  pozůstatky základů několika budov. Posléze se ocitáme na terase před
  jedním z kostelů, ze které máme krásný výhled na jezero a na město
  Sevan, rozkládající se nedaleko podél břehu jezera. Poté kolem řady
  chačkarů vcházíme do jednoho z kostelů a po jeho prohlídce, ještě
  vystoupáme až téměř na vrchol kopce, do výšky zhruba dvatisíce metrů.
  Z našeho stanoviště nyní přehlédneme pozůstatky celého kláštera a
  také vidíme na areál Vazgenianské teologické akademie, ležící nedaleko
  odtud. Pochvíli začneme pociťovat chlad, který zde kvůli vysoké
  nadmořské výšce vládne a tak sestupujeme zpátky na parkoviště. Poté
  pokračujeme v cestě podél západního břehu jezera. V okolí
  silnice nerostou žádné lesy, lemují jí jen křoviska a četné keře
  rakytníku, hustě obalené drobnými oranžovými plody. Po necelé hodině
  poklidné jízdy, nakonec přijíždíme do osady Noratus, abychom zde
  navštívili místní středověký hřbitov.

  Pohřebiště


  Poté co autobus zastaví na nevelkém prostranství na okraji hřbitova,
  vstupujeme po nezpevněné pěšině na pohřebiště a rázem jsme obklopeni
  řadami chačkarů. Těchto prastarých kamenných náhrobků se zde nachází
  kolem tisícovky a nejstarší z nich, pochází již z desátého
  století. Nyní procházíme mezi náhrobky z hrubě opracovaného kamene,
  neuspořádaně umístěných na travnaté ploše a oceňujeme jejich kamenickou
  výzdobu. Na většině chačkarů je vytesán kříž, nebo různé ornamenty,
  či zašlé nápisy a mnohé z nich, jsou celé pokryty vrstvou
  lišejníku. V jedné části hřbitova objevíme náhrobek
  z leštěného kamene, který na první pohled nezapadá do charakteru
  pohřebiště. Podle letopočtu, který je na pomníku uveden zjišťujeme, že
  je mnohem mladší nežli ty okolní, neboť pochází z první poloviny
  dvacátého století. Na kamenné desce jsou vytesány nápisy
  v arménštině, které jsou však pro nás, podobně jako gruzínské
  texty, absolutně nečitelné. Ze hřbitova, z jehož staletých náhrobků
  dýchá dávná minulost, odcházíme již za šera. Ve stánku stojícím
  u přístupové cesty, si ještě kupujeme láhev sytě oranžové šťávy
  z rakytníku a pak se vydáváme znovu na cestu. Naším cílem je Jerevan,
  ve kterém budeme během našeho pobytu v Arménii ubytováni.